ЈН 22/2017

20.4.2018.   Обавештење о закљученом  уговору „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ВЛАШКОМ ДОЛУ“ број ЈН 22/2017

 Грађевински радови на санацији и адаптацији здравствене амбуланте у Влашком Долу број ЈН 22/2017

ЈНМВ 01/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2018 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ

1. Poziv za podnošenje ponuda 07.03.2018. godine
2. Konkuirsna dokumentacija 07.03.2018. godine
3. Odluka o dodeli ugovora 26.03.2018. godine.

4. Обавештење о закљученом уговору 12.04.2018. године

 

Јавна набавка 9/2018

Набавка услуга:

Партија 1. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину;

Партија 2. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, издвојено одељење у Сибници

Одлука о додели уговора

 

 

27.4.2018. Обавештење о закљученом уговору партија 1

27.4.2018. Обавештење о закљученом уговору партија 2

12.4.2018.   Одлука о додели уговора партија 1

12.4.2018. Одлука о додели уговора партија 2

 

„Набавка услуга:

Партија 1. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину;

Партија 2. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, издвојено одељење у Сибници“

ЈН 6/2018

„Израда пројектно – техничке документације – пројекти локалних путева“ број ЈН 6/2018

 

Датум објаве Назив документа  
20.02.2018 Одлука о додели уговора
08.02.2018 Појашњење конкурсне документације
02.02.2018 Конкурсна документација
02.02.2018 Позив за подношење понуда

Набавка услуга број ЈН 5/2018

Партија 1. – Израда пројекта за рушење објекта у Александровцу,

Партија 2. –  Израда пројекта за изградњу кабловског вода за прикључење вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима, на к.п.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС „Жабари“,

Партија 3. – Израда енергетских пасоша за ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима и Брзоходу 

 

Датум објаве Назив документа 
23.02.2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2
23.02.2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 3
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 2
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 1
06.02.2018 Измена и допуна конкурсне документације
06.02.2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
06.02.2018 Појашњење конкурсне документације
02.02.2018 Конкурсна документација
02.02.2018 Позив за подношење понуда

ЈН 4/2018

Партија 1. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на реконструкцији главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац);

Партија 2. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац – Врбница”

 

 

 

 Датум објаве Назив документа 
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 2
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 1
08.02.2018 Појашњење конкурсне документације
06.02.2018 Измена и допуна конкурсне документације
06.02.2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
06.02.2018 Појашњење конкурсне документације
02.02.2018 Конкурсна документација
02.02.2018 Позив за подношење понуда

ЈН 2/2018

Радови на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац – Врбница број ЈН 2/2018

 

ЈН 1/2018

Реконструкција главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац) број ЈН 1/2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA VODOVOD ALEKSANDROVAC JN1-2018 Pojasnjenje kd JN1 2018 Pojasnjenje konkursne dokumentacije jn-1-1 Pojasnjenje konkursne dokumentacije jn-1-2 Pojasnjenje konkursne dokumentacije jn1-2018. Poziv za podnosenje ponuda VODOVOD ALEKSANDROVAC JN1-2018

број ЈН 23/2017 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Јавна набавка мале вредности „Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у сезони 2017/2018“ број ЈН 23/2017

ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК