Zbog kiše odlaže se akcija suzbijanja komaraca

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se građani opštine Žabari da
se akcija suzbijanja komaraca na teritoriji
opštine Žabari, koja je trebalo da bude
sprovedena dana 27. maja 2021. godine,
odlaže zbog najavljenih vremenskih uslova
(kiše).
Blagovremeno će građani biti obavešteni o
novom terminu akcije suzbijanja komaraca.

Deratizacija i suzbijanje larvi komaraca će
se sprovesti kako je planirano, dana
27.05.2021. godine od 17,00 časova.