Zabranjuje se okupljanje na javnim mestima

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni list RS“ br. 87/2018); člana 17. stav 3. Uredbe o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije („Službeni glasnik RS“ br. 98/2010) i Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru broj 512-02-9/30/2/2020-01 od 16.07.2020. godine koji je objavljen u („Službeni glasnik RS“ br. 100/2020) i člana 2. Uredbe o izmenama i dopunama uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 05 broj 53-5766/2020 od 16.07.2020. godine koji je objavljen u („Službeni glasnik RS“ br. 100/2020), Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Žabari na  sednici održanoj dana 17.07.2020. godine, donosi

 

N   A   R   E   D   B   U

 

I

Zabranjuje se okupljanje na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru za više od 10 ljudi.

II

       Za vreme boravka na javnim mestima, između okupljenih mora postojati distanca od 1,5 metara, odnosno svaka osoba mora zauzimati minimum 4 kvadratna metra.

III

        Obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru, javnom prevozu i na otvorenom prostoru, na mestima na kojim nije moguće obezbediti rastojanje od 1,5 metara, poput redova ispred prodavnica, apoteka, autobuskih stajališta i sl.

 

 

 

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE ŽABARI

 

U Žabarima

Broj: 06-14/2020-01/11

Datum: 17.07.2020. godine

 

                                                                                                            KOMADANT

                                                                                                Štaba za vanredne situacije

                                                                                       Opštine Žabari

Jovan Lukić