Stanovništvo

Poreklo, brojnost i kretanje stanovništva opštine Žabari se sa dosta sigurnosti može pratiti preko 200 godina unazad zahvaljujući arhivskoj građi, popisima i raznoj literaturi.

Današnje stanovništvo opštine vodi poreklo od doseljenika iz raznih krajeva. Najbrojniji i najstariji doseljenici vode poreklo sa Kosova i Metohije. Za njima slede po brojnosti rodovi iz Timočkog i krajinskog kraja dok su doseljenici iz istočne Srbije uglavnom vlaškog porekla.

Na teritoriji opštine Žabari po popisu iz 2011. godine živi 15970 stanovnika, od toga se 4872 stanovnika nalazi na privremenom radu u inostranstvu. Osnovne determinante kretanja stanovništva na području opštine Žabari su:

-apsolutno smanjenje broja stanovnika
-nizak natalitet
-povećanje stope mortaliteta
-migracioni procesi

Ekonomski razvoj uslovio je negativna demografska kretanja. Stanovništvo migrira u okolne razvijenije sredine gde su šanse za zapošljavanje veće a od početka sedamdesetih godina 20. veka primetan je intenzivan odlazak na rad u inostranstvo.

Sva naselja osim sedišta opštine beleže odliv stanovništva. Opština će pokušati da se ovaj negativan demografski trend u narednom periodu popravi.