Za održavanje manifestacije potrebna je saglasnost

OBAVEŠTENJE

Zbog aktuelne epidemiološke situacije u vezi COVID-19, a radi uvida u broj manifestacija koje se održavaju i uslove pod kojima se održavaju, obaveštavamo organizatore manifestacija, za čije održavanje je potrebna saglasnost Kriznog štaba RS i Kriznog štaba lokalne samouprave, sa uslovima pod kojima se manifestacija može održavati radi obezbeđivanja visokog nivoa zaštite od širenja COVID-19, da Odeljenju za opštu upravu, zajedničke i inspekcije poslove, a preko komunalnog inspektora, dostave sledeće podatke:

– Naziv manifestacije
– Mesto održavanja manifestacije
– Datum održavanja manifestacije
– Očekivani broj učesnika i posetilaca
– Organizator manifestacije i uslove koje obezbeđuje
– Uslove za održavanje manifestacije koje je izdao Krizni štab

O dostavljenim podacima komunalna inspekcija je dužna da ažurno vodi evidenciju i o tome obaveštava načelnika braničevskog okruga.

Ovo obaveštenje se izdaje na osnovu dopisa načelnika braničevskog upravnog okruga, od 13.08.2021. godine.

OPŠTINSKA UPRAVA