KONKURS ZA DODELU MATERIJALNE POMOĆI PORODICAMA UČENIKA I STUDENATA SA PODRUČJA OPŠTINE ŽABARI

K O N K U R S

ZA DODELU MATERIJALNE POMOĆI PORODICAMA UČENIKA I STUDENATA SA PODRUČJA OPŠTINE ŽABARI ZA ŠKOLSKU 2019/2020.godinu

Materijalna pomoć se dodeljuje studentima koji se školuju na državnim fakultetima i višim školama, kao i učenicima državnih srednjih škola bez jednog ili oba roditelja .

Materijalna pomoć se ne dodeljuje studentima prve godine, osim u slučaju da su bez jednog ili oba roditelja.

Materijalna pomoć se dodeljuje za vreme trajanja redovne nastave koje je propisano za sticanje odgovarajućeg stepena obrazovanja.

Materijalna pomoć dodeljuje se studentima koji imaju prosečnu ocenu veću od 7,50 na prethodnoj godini studiranja.

Materijalna pomoć se ne može dodeliti korisniku za ponovljenu godinu studija odnosno srednje škole, kao i korisniku koji u prethodnom školovanju ima više od jedne ponovljene godine studiranja i školovanja, na istom ili drugom fakultetu, odnosno školi.