Zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Informacije o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini mogu se dobiti u

kancelariji broj 26,

kontakt telefon je 012/250-130

064/81-33-258,

Predsednik Komisije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Goran  Jović.