Promena namene poljoprivrednog zemljišta

Informacije koje se tiču izdavanja rešenja o promeni namene poljoprivrednog zemljišta i izdavanje uverenja o zanimanju mogu se dobiti u

kancelariji broj 12,

kontakt telefon je 012/250-130, lokal 23

064/81-33-226