Matična služba

Od 01.01.2015.godine u Opštinskoj upravi Žabari,postoji samo jedno matično područje i to Matično područje Žabari sa sedištem u Žabarima. Matična služba Opštinske uprave ima jednog ovlašćenog matičara i tri ovlašćena zamenika matičara (od čega je jedno radno mesto zamenika matičara upražnjeno).

Usluge vezane za:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • venčanih
  • umrlih,
  • uverenje o državljanstvu,
  • prijava rođenja deteta,
  • prijava za zaključenje braka,
  • zaključenje braka preko punomoćnika,
  • izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju,
  • upis u matičnu knjigu umrlih, izdavanje smrtovnice,

 

 Matična služba, kancelarija broj 11,

telefon 012/250-130, lokal 13

064/81-33-235