Građanska stanja

Usluge vezane za građanska stanja i to promena ličnog imena, promena ličnog imena maloletnog deteta, naknadni upis u matičnu knjigu rođenih, naknadni upis u matičnu knjigu umrlih, naknadni upis podataka u matičnu knjigu, ispravka greške u matičnim knjigama, ispravka greške u knjizi državljana i promena prezimena po razvodu braka.

kancelariji broj 12.

Kontakt telefon je 012/250-130, lokal 23

064/81-33-226.