Lokalna poreska administracija

Informacije i usluge koje se odnose na poslove utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda, kao i kontrola, utvrđivanje i naplatu izvornih prihoda lokalne samouprave

Odeljenje za budžet i finansije

Odsek za utvrđivanje i naplatu lokalnih prihoda

  Kneza Miloša 75-80, na drugom spratu.

Kontakt telefon 012/250-840

064/81-33-214.

Odsek izdaje sledeća uverenja: uverenje da se obveznik zadužuje porezom, uverenje da se obveznik ne zadužuje porezom, uverenje da su izmirene poreske obaveze, uverenje o visini dugovanog poreza. Za sva navedena uverenja obveznik podnosi tipski zahtev, koji se može dobiti u prostorijama odseka

.
Načelnik odeljenja je diplomirani ekonomista Milena Vasić,

Kontakt telefon 012/250-130 lokal 17 

064/81-33-205.

 

Obrasce i dokumente možete pogledati ovde