Komunalni inspektor

Komunalni inspektor i poslovi planiranja zaštite od elementarnih nepogoda vrši nadzor nad primenom propisa iz oblasti komunalne delatnosti od strane preduzeća, ustanova, građana i drugih pravnih lica na području opštine, vrši nadzor na sprovođenju zakona o trgovini obrađuje informacije iz ove oblasti.
Istovremeno obavlja i poslove vanrednih situacija iz nadležnosti lokalne samouprave, koordinira rad sa Opštinskim štabom za vanredne situacije.

 kancelarija broj 12

 telefon broj 012/250-130 lokal 23

064/81-33-224.

 

Dokumenti i obrasci inspekcije