Birački spisak

Usluge koje organ lokalne samouprave neposredno pruža zainteresovanim fizički i pravnim licima a koje se tiču biračkog spiska, mogu se dobiti u

kancelariji broj 16,

kontakt telefon 012/250-130, lokal broj 18

064/81-33-218.

Informacije koje se odnose na birački spisak su upis u birački spisak, brisanje iz biračkog spiska, izmena podataka iz biračkog spiska.