Poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima

19-8-2021 Odluka o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije

03-8-2021 Preliminarna rang lista izabranih direktnih korisinika

03-8-2021  Zapisnik

 

 

 


26-7-2021 Pojašnjenje_prihvatljive_jedinične_cene_za_meru_1

Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Žabari o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima broj 312-24/2021-02 od 08.07.2021. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni glasnik opštine Žabari“ broj 13/21), Opštinsko veće opštine Žabari

Raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE
SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ŽABARI