Radno vreme prodavnica u vreme prvomajskih praznika

Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Žabari na sednici održanoj dana 30.04.2020. godine, donosi

N A R E D B U

Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Žabari, naređuje da Radno vreme u maloprodajnim objektima na celoj teritoriji Opštine Žabari tokom trajanja vanrednog stanja u vreme prvomajskih praznika bude organizovan po
sledećem:
 Petak 1. maj – neradan dan;
 Subota 2. maj – od 07.00 do 17.00 časova;
 Nedelja 3. maj – od 07.00 do 17.00 časova;
– Trgovac može, u skladu sa gore navedenom Naredbom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima.

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE ŽABARI
U Žabarima
Broj: 06-14/2020-01
Datum: 30.04.2020. godine
KOMADANT
Štaba za vanredne situacije
Opštine Žabari
Jovan Lukić

7 / 100