Projekat za unapređenje socijalne infrastrukture i saradnja između javnog i civilnog sektora

Na osnovu ugovora o donaciji koji je potpisan između Kancelarije Ujedinjenih Nacija za projektne usluge (UNOPS) i Opštine Žabari, UNOPS-EUPRO-2018-GRANT-042, Bolji život za sve, (broj: 560-15/2018-01 od 22.10.2018. godine), započeta je realizacija projekta za unapređenje socijalne infrastrukture i saradnja između javnog i civilnog sektora ispunjavanjem infrastrukturnih preduslova za poboljšanu podršku deci i omladini sa invaliditetom u opštini Žabari.

Ukupna vrednost projekta je 78.525 eura od čega je učešće EU PRO 66.285 eura i 12.240 eura iz budžeta opštine Žabari.