Preporučuje se nošenje zaštitnih maski

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni list RS“ br. 87/2018); člana 17. stav 3. Uredbe o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije („Službeni glasnik RS“ br. 98/2010) i člana 2. Uredbe o izmenama i dopunama uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 05 broj 53-5766/2020 od 16.07.2020. godine koji je objavljen u („Službeni glasnik RS“ br. 100/2020), Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Žabari na sednici održanoj dana 17.07.2020. godine, donosi

P R E P O R U K U

Preporučuje se nošenje zaštitnih maski na svim javnim mestima na otvorenom prostoru.

 

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE ŽABARI

U Žabarima
Broj: 06-14/2020-01/11
Datum: 17.07.2020. godine

KOMADANT
Štaba za vanredne situacije
Opštine Žabari

Jovan Lukić