Прелиминарна ранг листа изабраних привредних субјеката

A Person in Black Shirt Holding a Solar Panel while Standing on the Roof

На основу члана 12. и члана 20. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22, („Службени гласник РС“, број 5/22), Комисија за реализацију мера енергетске санације општине Жабари, објављује прелиминарну листу: