Opšta uprava i inspekcijski poslovi

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU, ZAJEDNIČKE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

Opšta uprava i inspekcijski poslovi 1

Načelnik odeljenja je dipl.pravnik Ljubodrag Čolić, tel. 012/250-130,lok.18 i 064/ 81-33-207.

U Odeljenju za opštu upravu,zajedničke i inspekcijske poslove, sistematizuju se ukupno 13 službeničkih radnih mesta sa 18 izvršilaca i ukupno 7 radnih mesta nameštenika sa 8 izvršilaca za sledeća radna mesta:

 

 • Imovinsko – pravni poslovi
 • Normativno-pravni poslovi za organe opštine
 • Normativno-pravni poslovi za potrebe Opštinskog veća, poslovi ažuriranja biračkog spiska, poslovi planiranja odbrane, poslovi zbrinjavanja izbeglih i raseljenih lica
 • Građevinski inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine
 • Komunalni inspektor i poslovi planiranja zaštite od elementarnih nepogoda
 • Inspektor za saobraćaj i puteve i inspektor za drumski saobraćaj
 • Upravljanje ljudskim resursima i poslovi    radnih odnosa zaposlenih
 • Matičar
 • Zamenik matičara
 • Poslovi mesne kancelarije i mesne zajednice
 • Kancelarijski poslovi
 • Inženjer sistema i mreže, programer i IT administrator
 • Vozač motornog vozila i poslovi vođenja evidencije i održavanja vozila
 • Portir-kurir
 • Poslovi održavanja higijene
 • Kafe kuvarica – konobarica
 • Poslovi umnožavanja materijala-kurir
 • Telefonista
 • Poslovni sekretar i poslovi informisanja
 • Šef Kabineta   i poslovi protokola