Obaveštenje za poreske obveznike koji poreski dug izmiruju na rate

Za vreme plaćanja poreskog duga na rate, obračunava se kamata po stopi koja je jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.
Prema poslednjim podacima, od 12.04.2018. godine važi i primenjuje se do sledeće izmene, referentna kamatna stopa koja iznosi 3,00%.

Period primene Referentna kamatna stopa
11.02.2016. – 06.07.2016. 4,25%
07.07.2016. – 06.09.2017. 4,00%
07.09.2017. – 08.10.2017. 3,75%
09.10.2017. -14.03.2018. 3,50%
14.03.2018. – 12.04.2018. 3,25%
12.04.2018. 3,00%

U slučaju promene referentne kamatne stope poreski obveznik je dužan da primeni noveliranu stopu referentne kamatne stope.
Opštinska uprava opštine Žabari – Odsek za utvrđivanje i naplatu lokalnih prihoda će i u narednom periodu blagovremeno obaveštavati poreske obveznike o izmeni visine referentne kamatne stope, kao i o periodu primene.

Odsek za utvrđivanje i naplatu lokalnih prihoda

Objavljeno LPA