OBAVEŠTENJE O SUZBIJANJU LARVI KOMARACA NA TERITORIJI LOKALNE SAMOUPRAVE

Obaveštavamo Vas da će 05.06. i 06.06.2021. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće EKO SAN PLUS d.o.o. iz Beograda početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-22/2021-02/5 od 12.04.2021. godine.

Obzirom da je po vremenskoj prognozi planirana velika količina padavina za navedeni period i ukoliko se ista obistini, radovi na terenu bi bili značajno otežani, a na pojedinim lokalitetima i nemogući i predstavljali bi veliku opasnost za ljude i materijalna sredstva pri izvođenju tretmana u takvim uslovima.

Svi radovi koje smo najavili, a ne budu realizovani zbog vremenskih prilika, odlažu se za period od 7 dana, odnosno za 12.06. i 13.06.2021. godine, kako bi se radovi izvršili na bezbedan način i sa pravim efektom.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 h.

Planirano je da radovi traju 2 dana.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.