Obaveštenje o deratizaciji i akciji suzbijanja komaraca

     Dana 17.juna 2020. godinebiće sprovedena deratizacija, kao i akcija suzbijanja komaraca na teritoriji Opštine Žabari.

Suzbijanje komaracabiće izvedena sa zemlje, na otvorenim porvšinama, sredstvima, koji su bezopasni za ljude i životnu sredinu tako da nikakve posebne mere predostrožnosti građanstva neće biti potrebne, i to sledećim vrstama tretmana:

  1. Larvicidni biološki tretman sa zemlje i
  1. Adulticidni hemijski tretman odraslih formi sa zemlje.

 

Upozoravaju se pčelari da budu u pripravnosti, jer preparati koji se primenjuju mogu nepovoljno delovati na pčele.      

 

4 / 100