Obaveštenje

Poštovani sugrađani,

Opštinska uprava opštine Žabari obaveštava vas da je otpočela sa radom na izradi Nacrta Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu u opštini Žabari, Nacrta Odluke o stopama poreza na imovinu u opštini Žabari, Nacrta Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Žabari i Nacrta Odluke o stopi amortizacije u opštini, za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti (osim zemljišta), koja čini osnovicu poreza na imovinu obaveznika koji ne vodi poslovne.
U cilju transparentnog prikupljanja sredstava, neophodno je da i vi aktivno učestvujete u tom procesu. Mišljenje naših sugrađana je putokaz za budućnost naše opštine. Aktivna uloga građana najbolje će nam pokazati kako da ubuduće kreiramo naše aktivnosti i kako da odluke donosimo u cilju dobrobiti svih nas.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ŽABARI

 

4 / 100