Naredba za ugostiteljske objekte frizerske i salone lepote

Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“ br. 29/2020); člana 41. stav 3. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni list RS“ br. 87/2018); člana 17. stav 3. Uredbe o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije („Službeni glasnik RS“ br. 98/2010) i člana 4. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“ br. 31/2020) i preporuke Vlade Republike Srbije od 20.03.2020. godine, Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Žabari na sednici održanoj dana 21.03.2020. godine, donosi

 

N A R E D B U

Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Žabari, a na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja i preporuke Vlade Republike Srbije, naređuje da se

  • Zatvaraju svi Ugostiteljski objekti (kafići, restorani, kladionice, brza hrana i svi ostali objekti u kojima se vrši ugostiteljska delatnost)na teritoriji opštine Žabari dana 21. 03. 2020. godine počev od 12,00 časova. Naredba će važiti dok traje Vanredna situacija.
  • Dostava hrane se može vršiti na daljinu putem porudžbine, a ne preko šaltera.
  • Frizerski saloni i saloni za negu i lepotu uz predhodno zakazivanje mogu vršiti delatnost samo sa jednom strankom u zakazanom periodu.

 

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE ŽABARI

 

U Žabarima

Broj: 06-14/2020-01

Datum: 21.03.2020. godine

KOMADANT

Štaba za vanredne situacije

Opštine Žabari

__________________________

Jovan Lukić

2 / 100