Naredba za prodavnice

Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Žabari na sednici održanoj dana 27.04.2020. godine, donosi

N A R E D B U

Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Žabari, naređuje da  Radno vreme u maloprodajnim objektima na celoj teritoriji Opštine Žabari u tokom trajanja vanrednog stanja bude organizovan po sledećem rasporedu:

 Ponedeljak 27. april – Sreda 29. april od 07.00 do 17.00 časova;

 Četvrtak 30. april od 04.00 do 07.00 časova za građane starije od 65 godina
od 08.00 do 17.00 časova za ostale građane;

 Petak 1. maj, Subota 2. maj i Nedelja 3. maj neradni dani;

– Trgovac može, u skladu sa gore navedenom Naredbom da samostalno odredi radno vreme u
navedenim vremenskim intervalima.

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE ŽABARI
U Žabarima
Broj: 06-14/2020-01
Datum: 27.04.2020. godine
KOMADANT
Štaba za vanredne situacije
Opštine Žabari
Jovan Lukić

 

 

 

NAREDBA ZA PRODAVNICE 9.

12 / 100