Naredba za maloprodajne objekte od 03. aprila

 

N A R E D B A

Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Žabari, naređuje da

Radno vreme u maloprodajnim objektima na celoj teritoriji Opštine Žabari tokom trajanja vanrednog stanja bude organizovan po sledećem principu:

o Ponedeljak – Petak od 07.00 do 16.00 časova

o Subota do 12.00 časova

o Subota od 04.00 do 07.00 časova, isključivo za građane starije od 65 godina.

o NEDELJOM maloprodajni objekti ne rade tokom celog dana.