Odbornici

 1. Marija Ilić iz Porodina,
 2. Miodrag Filipović iz Oreovice,
 3. Marija Milošević iz Simićeva,
 4. Saša Begović iz Žabara,
 5. Saša Marković iz Porodina,
 6. Nebojša Ilić iz Svinjareva,
 7. Zvezdan Tomić iz Viteževa,
 8. Goran Jović iz Brzohoda,
 9. Sanja Ljiljanović iz Porodina,
 10. Momir Blagojević iz Četereža,
 11. Tihomir Janković iz Tićevca,
 12. Dragana Paunović iz Vlaškog Dola,
 13. Branislav Jovanović iz Kočetina,
 14. Marko Stanković iz Polatne,
 15. Sanja Aleksić iz Porodina i
 16. Dušan Nikolić iz Simićeva sa izborne liste Ivica Dačić-“Socijalistička partija Srbije“;
 1. Igor Čolić iz Aleksandrovca,
 2. Dragoljub Nikolić iz Porodina,
 3. Snežana Bajović iz Žabara,
 4. Periša Stevanović iz Viteževa,
 5. Dragan Radivojević iz Četereža,
 6. Slaviša Nikolić iz Aleksandrovca,
 7. Dejan Adamović iz Kočetina,
 8. Dragiša Branković iz Vlaškog Dola,
 9. Slađana Nestorović iz Žabara,
 10. Nebojša Sarić iz Oreovice,
 11. Vladimir Zubanović iz Porodina,
 12. Slađana Stanojević iz Aleksandrovca,
 13. Goran Marković iz Simićeva,
 14. Miodrag Stojković iz Viteževa,
 15. Maja Arsić Savić iz Brzohoda,
 16. Tanja Maravić iz Aleksandrovca i
 17. Života Miloradović iz Četereža sa izborne liste Aleksandar Vučić- Srbija pobeđuje;
 1. Slaviša Pavlović iz Vlaškog Dola i
 2. Dobrica Pavlović sa izborne liste Demokratska stranka;
 1. Živica Jović iz Žabara i
 2. Dragiša Paunović iz Vlaškog Dola sa izborne liste DSS-Živica Jović.