Skupština Opštine

Predsednik Skupštine Opštine Žabari je Dejan Adamović iz Kočetina

Skupština Opštine 1Postavljen rešenjem Skupštine opštine Žabari,broj 020-62/16-03 od 08.07.2016.godine (“Službeni glasnik opštine Žabari“, br.10/2016 od 11.07.2016.godine). Kancelarija Predsednika Skupštine opštine Žabari je broj 22 a telefon za kontakt je 012/250-195 i 064/ 81-33-201.

Predsednik skupštine organizuje rad skupštine Opštine, saziva i predsedava njenim sednicama i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Opštine.

Predsednik skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti, sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

 

 


Zamenik Predsednika Skupštine Opštine Žabari je Dragiša Paunović

Postavljen rešenjem Skupštine opštine Žabari,broj 020-64/16-03 od 08.07.2016.godine (“Službeni glasnik opštine Žabari“, br.10/2016 od 11.07.2016.godine).
Kancelarija zamenika Predsednika Skupštine opštine Žabari je broj 3 a telefon za kontakt je 012/250-130 i 064/81-33-203.

Skupština Opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.


Sekretar Skupštine Opštine je Slobodanka Misić, diplomirani pravnik iz Požarevca,

Skupština Opštine 2

Postavljena rešenjem Skupštine opštine Žabari,broj 020-39/16-03 od 21.06.2016.godine (“ Službeni glasnik opštine Žabari“, br.8/2016 od 21.06.2016.godine). Kancelarija sekretara Skupštine opštine Žabari je broj 21 a telefon za kontakt je 012/ 250-130 lokal 21 i 064/81-33-208.

 

 

 

 

 

Marina Andrejić, zamenik sekretara SO Žabari
Marina Andrejić, zamenik sekretara SO Žabari

Zamenik sekretara Skupštine opštine Žabari je Marina Andrejić, diplomirani pravnik iz Vlaškog Dola, postavljena rešenjem Skupštine opštine Žabari,broj 020-235/16-03 od 16.12.2016.godine (“ Službeni glasnik opštine Žabari“, br.17/2016 od 16.12.2016.godine). Kancelarija zamenika sekretara Skupštine opštine Žabari je broj 21 a telefon za kontakt je 012/ 250-130 lokal 21.