Kontakt

Telefon: 012 250130,
012 250 230.

Faks: 012/250-232

 

Matični broj za Opštinu Žabari je. 07162456,

Poreski identifikacioni broj:102672556,

Šifra delatnosti :8411

Tekući račun kod Uprave za trezor je:840-65640-21.

Predsednik opštine i zamenik predsednika
Predsednik opštine Žabari: Jovan Lukić
Telefon:  (+381) 12/250-130
E-pošta:  sozabari@ptt.rs

Zamenik predsednika opštine Žabari: Zlatko Dragutinović
Telefon: (+381) 12/250-130, lokal 14
E-pošta: zlatkociga@gmail.com

Skupština opštine
Predsednik Skupštine opštine Žabari: Dejan Adamović
Telefon: (+381) 12/250-195
E-pošta:

 

 


Zamenik predsednika Skupštine opštine Žabari: Dragiša Paunović
Tel: 012/250-130, lokal 15


Sekretar Skupštine opštine Žabari: Slobodanka Misić, dipl. pravnik
Telefon: (+381) 12/250-130, lokal 21
E-pošta: slobodanka.misic@gmail.com

 

 


Opštinska uprava

Načelnik opštinske uprave

Nebojša Milovanović, dipl.pravnik
Tel: 012/250-130, lokal 19
email: n.milovanovic976@gmail.com

Opštinski javni pravobranilac

Bojan Petrović, dipl.pravnik
012/250-130, lokal 17
email: bpet@verat.net

Odeljenje za privredu, urbanizam i društvene delatnosti

Rukovodilac odeljenja – Svetlana Dinić, dipl.ekonomista
Tel: 012/250-130, lokal 22
email: svetlana.dinic2709@gmail.com

Odeljenje za budžet i finansije

Rukovodilac odeljenja – Milena Vasić, dipl.ekonomista
Tel:012/250-130, lokal 18
email: milenavasic980@gmail.com

Služba budžeta i trezora, lokal 24

Služba računovodstva, lokal 20

Odsek za utvrđivanje i naplatu lokalnih prihoda
Tel: 012/250-840

Odeljenje za opštu upravu, zajedničke i inspekcijske poslove

Rukovodilac odeljenja – Ljubodrag Čolić
Tel: 012/250-130, lokal 18

Matična služba
012/250-130, lokal 13

Mesne kancelarije
Mesna kancelarija Kočetin
012/337-402

Mesna kancelarija Mirijevo
012/253-119

Mesna kancelarija Oreovica
012/258-152

Mesna kancelarija Polatna
012/258-166

Mesna kancelarija Porodin
012/256-725

Mesna kancelarija Svinjarevo
012/253-119

Mesna kancelarija Sibnica
012/258-425

Mesna kancelarija Simićevo
012/255-150

Mesna kancelarija Tićevac
012/253-163

Mesna kancelarija Četereže
012/ 250-506