Нове цене од 1 јануара 2022

 

 •  Цена воде за физичка лица по m³                                           55,00 динара + ПДВ
 • Цена воде за правна лица и привредне субјекте по m³     70,00 динара + ПДВ
 • Цена воде за паушално плаћање по члану домаћинства/месечно   3 m³ + ПДВ
 • Правна лица и предузетници који немају могућност уградње водомера  5m³ по точећем месту + ПДВ

Сва правна и физичка лица и привредни субјекти који су прикључени на канализациону мрежу плаћају увећану цену воде за 50 % на име одржавања канализације

 • Цена прикључка на водоводну мрежу за физичка лица на ¾“   25.000,00 динара
 • • Цена прикључка на водоводну мрежу за физичка лица на 1” 30.000,00 динара
 • • Цена прикључка на водоводну мрежу за правна лица 5/4“ 35.000,00 динара
 • • Цена прикључка на водоводну мрежу за правна лица 6/4“ 40.000,00 динара
 • • Цена прикључка на водоводну мрежу за правна лица 2“ 60.000,00 динара
 • • Цена прикључка на канализациону мрежу за физичка лица 20.000,00 динара
 • • Цена прикључка на канализациону мрежу за правна лица 35.000,00 динара

Све цене:

Закључак и ценовник

Bookmark the permalink.

Comments are closed.