Циљеви

Како циљеви предузећа одређују тежње предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима предузећа, циљеви ЈКП Комуналац Жабари општине Жабари су следећи:

 •  Подизање нивоа свести свих нивоа друштва о значењу нашег производа, неопходности да се томе дугорочно приступи како би се расположиви извор очувао (конзервирао) на постојећем стању, јер је тенденција сталног урушавања квалитета воде за пиће проузрокована небригом друштва и загађењем довела до самих граница обима производње и исправности производа
 • . Повећање степена задовољства наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа – кроз сталну комуникацију са корисником
 • Производња и дистрибуција воде са што мање губитака – благовремена детекција губитака.
 • Брига о заштити животне средине.
 • Праведна наплата утрошене воде и канализације и повећање степена наплате.
 • Ширење канализационе мреже у складу са потребама заштите водоизворишта, а водоводне мреже само у оквирима могуће производње.
 • Оптимизација водоводне и канализационе мреже.
 • Побољшање професионалних капацитета запослених.
 • Промене у организационој структури и кадровске промене ради повећања ефикасности.
 • Укидање свих непотребних набавки добара и услуга и смањење трошкова пословања.
 • Замена дотрајалих водомера (који као механички уређаји временом иду на штету водовода) и имплементација система за даљинско очитавање, чиме би се смањили губитци и повећали приходи.
 • Рационална потрошња електричне енергије.побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова.
 •  Рационално пословање.
 • Проширење делатности предузећа, повећање прихода предузећа и што боља координација и сарадња са крајњим корисницима.
 •  Опремање и одржавање објеката на пијацама, давање у закуп тезги и организацији посла на затвореном простору, који је намењен за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа.
 • Остале делатности одређене Одлуком Скупштине општине Жабари.

Comments are closed.