Javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta