Konačna lista krajnjih korisnika kojima će biti dodeljena sredstva u sprovođenju mera energetske sanacije.

Na osnovu članova 27. stav 10. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni glasnik opštine Žabari “ broj 13/21 i 18/21) (u daljem tekstu: Pravilnik), stav 9. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Žabari za 2021. godinu, broj 312-24/2021-02 od 17.08.2021. godine, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, koja je obrazovana i imenovana rešenjem predsednika opštine Žabari, broj 312-24/2021-02 od 08.07.2021. godine (u daljem tekstu: Komisija), dana 09.11.2021. godine, nakon izvršenog terenskog obilaska iz člana 27. stav 9. Pravilnika, utvrdila je sledeću:

Konkursna dokumentacija

 


Ažurirano 12. oktobra 2021.

Produžen rok za prijavljivanje građana

 

 


13-9-2021.

Na osnovu Odluke Opštinskog veće opštine Žabari o raspisivanju Javnog konkursa za učešće domaćinstava u sprovođenju mera energetske sanacije broj 312-24/2021-02 od 17.08.2021. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni glasnik opštine Žabari “, broj 13/21 i 18/21), Opštinsko veće opštine Žabari

Raspisuje

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Žabari za 2021. godinu

 

1 thought on “Konačna lista krajnjih korisnika kojima će biti dodeljena sredstva u sprovođenju mera energetske sanacije.

Comments are closed.