Turistička organizacija

Lokalne vlasti kroz Turističku organizaciju aktivno promovišu seoski, lovni i ribolovni turizam. Na teritoriji opštine Žabari postoje izvrsni uslovi i veliko interesovanje za verski, kulturni i eko turizam, kao i za aktivni odmor dragih nam gostiju.

V.d. direktora Milica Mikuljević

Adresa: Kneza Miloša 47

12374 Žabari

Tel: 012/250-130

email: turisticka.zabari@gmail.com