GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU za 2018. godinu

Dragi sugrađani i sugrađanke,

Osnovna svrha dokumenta koji je pred vama jeste da na što jednostavniji i razumljiviji način objasni u koje svrhe se koriste javni resursi da bi se zadovoljile potrebe građana.

Građanski budžet predstavlja sažet i jasan prikaz Odluke o budžetu opštine Žabari za 2018. godinu, koja je po svojoj formi veoma obimna i teška za razumevanje zbog specifičnih pojmova i klasifikacija koje je čine.

Iako je nemoguće objasniti celokupan budžet u ovako kratkoj formi, iskreno se nadamo da ćemo na ovaj način uspeti da vas informišemo o načinu prikupljanja javnih sredstava i ostvarivanja prihoda i primanja budžeta opštine, kao i o načinu planiranja, raspodele i trošenja budžetskih sredstava.

Kroz ovaj transparentan pristup nastojimo da unapredimo razumevanje i interesovanje naših sugrađana za lokalne finansije, a u perspektivi očekujemo i saradnju lokalne samouprave i žitelja opštine Žabari u zajedničkom postavljanju ciljeva, definisanju prioriteta i planiranju razvoja naše opštine.

Jovan Lukić
Predsednik opštine

 

PROČITAJTE CEO DOKUMENT