Uputstvo za plaćanje taksi – Objedinjena procedura

Grupa za objedinjenu proceduru, Odeljenja za privredu urbanizam i društvene delatnosti
Opštinske uprave opštine Žabari, izdaje

UPUTSTVO

U vezi plaćanja taksi i naknada za podnošenje zahteva, izdavanje rešenja i
objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne
evidencije objedinjene procedure.

 

Uputstvo za plaćanje taksi