JN 24/2017

Nabavka usluga stručnog nadzora i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u toku izvođenja radova na sanaciji i adaptaciji zdravstvene ambulante u Vlaškom Dolu“ broj JN 24/2017