JN 19/2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.8.2018. OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORUza javnu nabavku broj 19/2018 “Nabavka i isporuka električne energije“

11.7.2018. Odluka o dodeli ugovora.


Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik
RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul.
Kneza Miloša 103, 12374 Žabari
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za javnu nabavku male vrednosti broj 19/2018
„Nabavka i isporuka električne energije“

1. Poziv za podnošenje ponuda 2018/06/27. godine
2. Konkursna dokumentacija 2018/06/27. godine