Javne nabavke

JN 21/2019 Ponavlja se postupak stručni nadzor nad izvođenjem radova 1

JN 21/2019 Ponavlja se postupak stručni nadzor nad izvođenjem radova

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE „Stručni nadzor nad izvođenjem radova na asfaltiranju puteva i javnih površina na teritoriji opštine Žabari“ PONOVLJENI POSTUPAK broj JN 21/2019 17-10-2019 Konkursna dokumentacija 17-10-2019 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  

0 comments
JN 25/2019 Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica 2

JN 25/2019 Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica

„Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari u 2019/2020 godini“ broj JN 25/2019 17-10-2019    Poziv za podnošenje ponuda ZOP 2019-2020 17-10-2019   Konkursna dokumentacija ZOP 2019-2020

0 comments
JN 24/2019 Odluka o obustavi postupka 3

JN 24/2019 Odluka o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI za javnu nabavku radova „Letnje održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari“ broj JN 24/2019   17-10-2019 Odluka o obustavi postupka 08-10-2019 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 08-10-2019 KONKURSNA DOKUMENTACIJA „Letnje održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari“…

0 comments
JN 23/2019 Obustavljen postupak PARTIJA 1. Zaključen ugovor partija 2 4

JN 23/2019 Obustavljen postupak PARTIJA 1. Zaključen ugovor partija 2

„Nabavka usluga: Partija 1. – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na letnjem održavanju lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari; Partija 2. – Stručni nadzor nad izvođenjem dodatnih radova na instalacijama vodovodne mreže objekta socijalne zaštite u Žabarima“  BROJ JNMV: 23/2019 17-10-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PARTIJA…

0 comments
JN 21/2019 Obustavljen postupak 5

JN 21/2019 Obustavljen postupak

16-10-2019 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE 10-10-2019 ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA BR 404-71/2019-0221 2019 Stručni nadzor nad izvođenjem radova na asfaltiranju puteva i javnih površina na teritoriji opštine Žabari“ broj JN 21/2019   30-9-2019. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE „Stručni nadzor…

0 comments
JN 22/2019 Dodeljen ugovor 6

JN 22/2019 Dodeljen ugovor

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 11-10-2019 Odluka o dodeli ugovora 03-10-2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 03-10-2019 KONKURSNA DOKUMENTACIJA  

0 comments
JN 19/2019 Zaključen ugovor partija 1 7

JN 19/2019 Zaključen ugovor partija 1

„Nabavka ogreva“ podeljen je u dve partije: Partija 1. ugalj (mrki ugalj – kocka), Partija 2. ogrevno drvo (bukva), broj JN 19/2019.(Naručilac opštinska uprava Žabari). 11-10-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 02-9-2019 Odluka o dodeli ugovora 18-9-2019 Poziv za podnošenje ponuda 18-9-2019 Konkursna…

0 comments
Javna nabavka 18/2019 Zaključen ugovor 8

Javna nabavka 18/2019 Zaključen ugovor

„Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 18/2019 03-10-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26-9-2019. Odluka o dodeli ugovora 11-9-2019 Poziv za podnošenje ponuda 11-9-2019 Konkursna dokumentacija

0 comments
Planovi javnih nabavki za 2019.  sa izmenama 9

Planovi javnih nabavki za 2019. sa izmenama

 

0 comments
JN 20/2019 Asfaltiranje puteva i javnih površina na teritoriji opštine Žabari 10

JN 20/2019 Asfaltiranje puteva i javnih površina na teritoriji opštine Žabari

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova „Asfaltiranje puteva i javnih površina na teritoriji opštine Žabari“ broj JN 20/2019   24-9-2019 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 24-9-2019 Konkursna dokumentacija

0 comments
Javna nabavka 1/2019. Zaključen ugovor 11

Javna nabavka 1/2019. Zaključen ugovor

19-9-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12-9-2019. Odluka o dodeli ugovora 28-8-2019 Konkursna dokumentacija 28-8-2019 Poziv za podnošenje ponuda    

0 comments
Javna nabavka 11/2019 Odluka o izmeni ugovora 12

Javna nabavka 11/2019 Odluka o izmeni ugovora

„Nabavka i isporuka električne energije“ broj JN 11/2019 1. Poziv za podnošenje ponuda 05-7-2019. 2. Konkursna dokumentacija  05-7-2019. 22-7-2019 Odluka o dodeli ugovora 16-8-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11-9-2019 Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci 11/2019  

0 comments
JN 16/2019 Zaključen ugovor 13

JN 16/2019 Zaključen ugovor

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari  objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE…

0 comments
Javna nabavka  15/2019  PONOVLJENI POSTUPAK 14

Javna nabavka 15/2019 PONOVLJENI POSTUPAK

„Nabavka vozila za patronažu za potrebe Doma zdravlja Žabari“ broj Javna nabavka 15/2019 PONOVLJENI POSTUPAK 04-9-2018 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava jn 15/2019 27-8-2019 Odluka o dodeli ugovora 21-8-2019. OBAVESTENJE ROK 2 21-8-2019 POJASNJENJE 2 21-8-2019 IZMENA I DOPUNA 2   16-8-2019 Obaveštenje o produženju…

0 comments
Javna nabavka 12-2019 Zaključen ugovor 15

Javna nabavka 12-2019 Zaključen ugovor

„Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Žabari – Izgradnja lokalnog opštinskog javnog puta u građevinskom reonu naselja Porodin, na k.p.br. 13726 i 10310/4 K.O. Porodin“ broj JN 12/2019   04-9-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12-8-2019 ODLUKA O DODELI UGOVORA 03-7-2019 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PORODIN 03-7-2019  Poziv za podnosenje ponuda…

0 comments
Javna nabavka 17/2019 Usluge suzbijanja komaraca 16

Javna nabavka 17/2019 Usluge suzbijanja komaraca

28-8-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21-8-2019 Odluka o dodeli ugovora 05-8-2019 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ***************************************************************************** 02-8-2019.  Pojašnjenje konkursne dokumentacije – Javna nabavka 17-2019 02-8-2019 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 02-8-2019 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda ***************************************************************************** 25-7-2019 Konkursna dokumentacija…

0 comments
Javna nabavka 13/2019 Zaključen ugovor 17

Javna nabavka 13/2019 Zaključen ugovor

12-8-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29-7-2019 Odluka o dodeli ugovora REVITALIZACIJA VLASKI DO VITEZEVO SKENIRANO 19-7-2019  KONKURSNA DOKUMENTACIJA REVITALICACIJA VLASKI DO VITEZEVO 19-7-2019. Poziv za podnosenje ponuda REVITALICACIJA VLASKI DO VITEZEVO

0 comments
Javna nabavka 14/2019 - Zaključen ugovor 18

Javna nabavka 14/2019 – Zaključen ugovor

Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari  objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA – USLUGE „Nabavka usluga: Partija 1. – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na asfaltiranju puteva na teritoriji opštine Žabari – Izgradnja lokalnog opštinskog…

0 comments
Javna nabavka 10/2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19

Javna nabavka 10/2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

„Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Žabari – Viteževo (put za Dubnicu i potes Trmčar)“ broj Javne nabavke 10/2019 24-7-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18-7-2019. Odluka o dodeli ugovora 05-06-2019

0 comments
Javna nabavka 19/2019 Uređenje poljskih puteva 20

Javna nabavka 19/2019 Uređenje poljskih puteva

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI za javnu nabavku radova „Uređenje poljskih puteva – revitalizacija u Vlaškom Dolu i Viteževu“ broj JN 13/2019 19-7-2019. Poziv za podnošenje ponuda 19-7-2019. Konkursna dokumentacija      

0 comments
JN 9/2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21

JN 9/2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, otvoreni postupak  „Prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Žabari“ broj JN 9/2019 12-7-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.06.2019. Odluka o dodeli ugovora 30-5-2019. Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 9-2019 13-5-2019.  Poziv za podnošenje ponuda 13-5-2019.Konkursna dokumentacija  

0 comments
Javna Nabavka 4/2019  Odluka o izmeni ugovora 22

Javna Nabavka 4/2019 Odluka o izmeni ugovora

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova – broj JN 4/2019 „GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI I SANACIJI OBJEKTA SOCIJALNE ZAŠTITE NA KAT. PARC. 6757 K.O. ŽABARI“ 08-7-2019. Odluka o izmeni ugovora 07-5-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18-4-2019. Odluka o dodeli ugovora…

0 comments
Javna nabavka 19/2019 23

Javna nabavka 19/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova „Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Žabari – Izgradnja lokalnog opštinskog javnog puta u građevinskom reonu naselja Porodin, na k.p.br. 13726 i 10310/4 K.O. Porodin“ broj JN 12/2019   07-7-2019. Poziv za podnošenje ponuda 03-07-2019. …

0 comments
JN 08/2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24

JN 08/2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

„Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Žabari“ broj JN 8/2019 10-6-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24-5-2019. Odluka o dodeli ugovovora 12-4-2019   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova „Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Žabari“ broj JN 8/2019 12-4-2019 Konkursna dokumentacija Portal

0 comments
JAVNI POZIV 2/2018 Odluka o dodeli ugovora 25

JAVNI POZIV 2/2018 Odluka o dodeli ugovora

  otvoreni postupak dodele javnog ugovora o JPP sa elementima koncesije za prikupljanje ponuda za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti sakupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada sa područja opštine Žabari 07-6-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10-4-2019. Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku „Obavljanje komunalne delatosti…

0 comments
JN 6/2019 Odluka o dodeli ugovora 26

JN 6/2019 Odluka o dodeli ugovora

„Nabavka kancelarijskog materijala“ broj JN 6/2019 30-5-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 30-5-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 15-5-2019. Odluka o dodeli ugovora 23-4-2019. Izmena konkursne dokumentacije 23-4-2019.Konkursna dokumentacija – izmenjena 19-4-2019. Konkursna dokumentacija 19-4-2019 Poziv za podnošenje ponuda

0 comments
JN 05/2019 Usluge deratizacije i suzbijanja komaraca 27

JN 05/2019 Usluge deratizacije i suzbijanja komaraca

„Usluge deratizacije i suzbijanja komaraca“ broj JN 5/2019. sa današnjim datumom, 2019/03/29. godine. (naručilac Opštinska uprava Žabari). 06-05-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija br.1 06-05-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija br.2 15-4-2019. Odluka o dodeli ugovora 29-3-2019. Poziv za podnošenje ponuda 29-3-2019 Konkursna…

0 comments
JN 7/2019 Zaključen ugovor 28

JN 7/2019 Zaključen ugovor

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI za javnu nabavku radova „Višeporodični stambeni objekat k.p.br. 6755 K.O. Žabari – spoljno uređenje“ broj JN 7/2019 24-4-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12-4-2019 Odluka o dodeli ugovora 29-3-2019. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 29-3-2019 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

0 comments
JN 1/2019 Nabavka materijala za saobraćaj 29

JN 1/2019 Nabavka materijala za saobraćaj

Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 1/2019. 14-04-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20-03-2019. Odluka o dodeli ugovora 05-03-2019.  Poziv za podnošenje ponuda JN 1/2019 05-03-2019, Konkursna dokumentacija JN 1/2019

0 comments
JN 2/2019 Zaključen ugovor 30

JN 2/2019 Zaključen ugovor

Izgradnja kablovskog voda za priključenje višeporodičnog stambenog objekta u ul. Kneza Miloša 117 u Žabarima na kp.br. 6755 K.O. Žabari iz KBTS „Žabari““ broj JN 2/2019. 11-4-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29-3-2019 >Odluka o dodeli ugovora 06-03-2019 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  JN 2-2019 06-03-2019, KONKURSNA…

0 comments
JN 3/2019 Zaključen ugovor 31

JN 3/2019 Zaključen ugovor

10-4-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru jn 03-2019 25-3-2019. Odluka o dodeli ugovora  14-03-2019. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 3/2019 14-03-2019. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 3/2019 14-03-2019. OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA „Rušenje i uklanjanje ostatka izgorelog objekta u…

0 comments
JN 1/2019 Odluka o dodeli ugovora 32

JN 1/2019 Odluka o dodeli ugovora

Letnje održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari“ broj JN 1/2019. 05-04-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22-3-2019 Odluka o dodeli ugovora 06-03-2019.Poziv za podnošenje ponuda JN 1-2019 06-03-2019.     KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 1-2019 06-03-2019.  KONKURSNA DOKUMENTACIJA LETNJE ODRZAVANJE 2019  

0 comments
JN 30/2018 zaključen ugovor 33

JN 30/2018 zaključen ugovor

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova Rekonstrukcija saobraćajnica u opštini Žabari“ broj JN 30/2018 27.2.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06-2-2019. Odluka o dodeli ugovora Rekonstrukcija saobraćajnica u opštini Žabari“ broj JN 30/2018 23-1-2019.IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN 30/2018 23-1-2019 OBAVEŠTENJE…

0 comments
PUBLIC INVITATION Number: 2 / 2018 34

PUBLIC INVITATION Number: 2 / 2018

an open procedure for awarding a public contract on PPP with elements of concession With regard to collection of bids aimed at awarding communal related activities pertaining to collection, transport and disposal of municipal waste from the area of the municipality of Zabari PUBLIC INVITATION…

0 comments
JN 29/2018 Zaključen ugovor 35

JN 29/2018 Zaključen ugovor

Poziv za podnošenje ponuda 2018/12/19. godine Konkursna dokumentacija 2018/12/19. godine Odluka o dodeli ugovora u okviru javne nabavke „Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 29/2018.2018/12/28. Obaveštenje o zaključenom ugovoru u okviru „Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 29/2018. datum 2019/01/09.   28

0 comments
JN 27/2018  Obaveštenje o obustavi ponovljenog postupka 36

JN 27/2018 Obaveštenje o obustavi ponovljenog postupka

„Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini“ broj JN 27/2018 PONOVLJENI POSTUPAK 04-01-2019. Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 27/2018 ponovljeni postupak 30-11-2018 ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – PONOVLJENI POSTUPAK 19.11.2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 19.11.2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA    

0 comments
JNMV 27/2018 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE 37

JNMV 27/2018 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

04-01-2019 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE 13.11.2018. Odluka o obustavi postupka  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI za javnu nabavku usluga „Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini“ broj JN 27/2018. 02-11-2018 POZIV ZA PODNOŠENJE…

0 comments
Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštine Žabari sa izmenama 38

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštine Žabari sa izmenama

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštinske uprave Žabari   21-12-2018, Sedma izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu  31-10-2018. Šesta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu 25-9-2018.Peta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu 06-9-2018  Četvrta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu…

0 comments
JN 28/2018 39

JN 28/2018

„Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini“ broj JN 28/2018. 24-12-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20-12-2018. Odluka o dodeli ugovora „Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritorije opštine Žabari“ 11-12-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA 11-12-2018 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

0 comments
POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – sedišta za bebe. 40

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – sedišta za bebe.

Na osnovu člana 39.Stav 2. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS br 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac opštinska uprava opštine Žabari koga zastupa načelnik Milovanović Nebojša pozvao je ponuđače da dostave svoju ponudu za nabavku dobra – sedišta za bebe. Rok za…

0 comments
JNMV 26/2018 41

JNMV 26/2018

„Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnica u naselju Simićevo, u opštini Žabari“ 15-10-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08-10-2018. Odluka o dodeli ugovora 28-9-2018. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 28-9-2018. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 28-9.2018.  Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 26-9-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 29-9-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA  

0 comments
JN 23/2018 42

JN 23/2018

10-10-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03-10-2018. 8. ODLUKA O DODELI UGOVORA MEDICINSKA OPREMA SKENIRANO 10-9-2018.  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN 2/2018 10-9-2018. OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA 10-9-2018. POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 23/2018   Na osnovu člana 32. i člana 55. stav…

0 comments
JN 24/2018 43

JN 24/2018

05-10-2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18-9-2018. Odluka o dodeli ugovora Na osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2. člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/2015 i 68/15) i Odluke o pokretanju…

0 comments
JN 22/2018 44

JN 22/2018

05-10-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18-9-2018. Odluka o dodeli ugovora Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari objavljuje POZIV ZA…

0 comments
JN 21/2018 45

JN 21/2018

05-10-2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18-9-2018. Odluka o dodeli ugovora JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – USLUGE „Tehnički pregled izvedenih radova u OŠ „Dude Jović“ u Žabarima, Brzohodu, Kočetinu i Sibnici i zdravstvene ambulante u Vlaškom Dolu“ BROJ JNMV: 21/2018 06-9-2018. Konkursna dokumentacija JNMV 21 2018 TEHNICKI PREGLED…

0 comments
JN 25/2018 46

JN 25/2018

05-10-2018. Obavešenje o zaključunom ugovoru 19-9-2018.  Odluka o dodeli ugovora POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE „Nabavka usluga: „Stručni nadzor nad izvođenjem radova na letnjem održavanju lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari“ broj JN 25/2018 07-9-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 07-9-2018. KONKURSNA…

0 comments
JN 7/2018 Odluka o izmeni ugovora 47

JN 7/2018 Odluka o izmeni ugovora

28-8-2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JN OS KOCETIN SKENIRANO 10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS KOCETIN 04.5.2018.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.4.2018.   Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br 7/2018   ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI I SANACIJI OSNOVNE ŠKOLE „DUDE JOVIĆ“ ŽABARI, ISTURENO…

0 comments
JN 22/2017 ODLUKA O 2. IZMENI UGOVORA 48

JN 22/2017 ODLUKA O 2. IZMENI UGOVORA

31.8.2018. ODLUKA O 2. IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI AMBULANTA VLAŠKI DO 26.7.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI AMBULANTA VLAŠKI DO 20.4.2018.   Obaveštenje o zaključenom  ugovoru „GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI I ADAPTACIJI ZDRAVSTVENE AMBULANTE U VLAŠKOM DOLU“ broj JN 22/2017   Građevinski radovi na sanaciji i adaptaciji…

0 comments
JN 8/2018 Odluka o izmeni ugovora 49

JN 8/2018 Odluka o izmeni ugovora

30.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA II SKENIRANO 10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA  04.5.2018.Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.4.2018. Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br 8/2018   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova 2„GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI I SANACIJI…

0 comments
JN 1/2018 50

JN 1/2018

29.8.2018. OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.8.2018. Odluka o dodeli ugovora Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik  RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Skupština opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA…

0 comments
JN 20/2018 51

JN 20/2018

14.8.2018. OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.8.2018.   ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR POPLOCAVANJE JN 20 2018 SKENIRANO „Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukcija trotoara – popločavanje ulice Kneza Miloša, opština Žabari“ broj JN 20/2018 Konkursna dokumentacija JNMV 20 2018 NADZOR POPLOCAVANJE TROTOARA ZABARI       25.7.5018. Poziv…

0 comments
JN 19/2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 52

JN 19/2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.8.2018. OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORUza javnu nabavku broj 19/2018 “Nabavka i isporuka električne energije“ 11.7.2018. Odluka o dodeli ugovora. Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul….

0 comments
JN 16/2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 53

JN 16/2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.7.2018. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru GRADIM DOM KUTLURE PORODIN 09.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 16 2018 DOM KULTURE PORODIN SKENIRANO 14.6.2018. POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 14.6.2018.  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 14.06.2018.   01.06.2018.       IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 16/2018  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U…

0 comments
JN 14/2018 obaveštenje o zaključenom ugovoru 54

JN 14/2018 obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.7.2018. OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za javnu nabavku broj 14/2018, otvoreni postupak “Prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Žabari“ 25.6.2018.  Odluka o dodeli ugovora u okviru javne nabavke „Prevoz studenata osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Žabari“ broj JN 14/2018 23.05.2018 1….

0 comments
JN 18/2018 obaveštenje o zaključenom ugovoru 55

JN 18/2018 obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.7.2018. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru NADZOR SAOBRACAJNICE 05-7-2018.. ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR SAOBRACAJNICE Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103,…

0 comments
JN 17/2018  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 56

JN 17/2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.7.2018.  Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru CASA NADZOR DOM KUTLURE PORODIN 03.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 17 2018 NADZOR DOM PORODIN    Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac…

0 comments

JN 1/2018 Odluka o izmeni Ugovora

29. jun 2018 . ODLUKA O IZMENI UGOVORA VODOVOD ALEKSANDROVAC SKENIRANO   Rekonstrukcija glavnog vodovodnog ceovovoda u Aleksandrovcu od centra naselja prema Oreovici (pored državnog puta II A reda br. 160 na delu puta Požarevac-Svilajnac) broj JN 1/2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA VODOVOD ALEKSANDROVAC JN1-2018 Pojasnjenje kd…

0 comments
JN 13/2018  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 57

JN 13/2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.5.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija br.2 16.5.2018.Odluka o dodeli ugovora Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda „Nabavka usluga održavanja i ažuriranja softvera“ JN 13/2018 ( naručilac: opštinska uprava). 20.04.2018.    Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva 20.04.2018    Konkursna…

0 comments
Zaključen ugovor - Jn 10/2018 58

Zaključen ugovor – Jn 10/2018

„Izvođenje radova na uređenju saobraćajnice u okviru postojeće regulacije ulica u naselju Točka“ broj JN 10/2018 18.5.2018. OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.5.2018. Odluka o dodeli ugovora   

0 comments
JNBR 15/2018 zaključen ugovor 59

JNBR 15/2018 zaključen ugovor

09.5.2018.  ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 15 2018 NADZOR TOCKA 07.5.2018 ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR TOCKA Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE „Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju saobraćajnice u okviru postojeće regulacije ulica…

0 comments
Javna nabavka  MV 11/2018 zaključen ugovor 60

Javna nabavka MV 11/2018 zaključen ugovor

8.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1      27.04.2018. godine  7.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 27.04.2018. godine  6. Odluka o dodeli ugovora 19.04.2018. godine POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI Broj JN 11/2018 U postupku javne nabavke male…

0 comments
JNMV 12/2018 zaključen Ugovor 61

JNMV 12/2018 zaključen Ugovor

1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 1 2018/04/25. godine 2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2 2018/04/25. godine  24.4.2018.  Odluka o dodeli ugovora JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Usluge deratizacija i suzbijanja komaraca JAVNA NABAVKA br. 12/2018 1. Poziv za podnošenje ponuda         …

0 comments
JNMV 01/2018 62

JNMV 01/2018

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR. 1/2018 NABAVKA MATERIJALA ZA SAOBRAĆAJ 1. Poziv za podnošenje ponuda 07.03.2018. godine 2. Konkuirsna dokumentacija 07.03.2018. godine 3. Odluka o dodeli ugovora 26.03.2018. godine. 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.04.2018. godine  

0 comments
Javna nabavka 9/2018 63

Javna nabavka 9/2018

„Nabavka usluga: Partija 1. –  Stručni nadzor i koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u toku izvođenja građevinskih radova na adaptaciji i sanaciji osnovne škole „Dude Jović“ Žabari, istureno odeljenje u Kočetinu; Partija 2. –  Stručni nadzor i koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u toku izvođenja…

0 comments

JN 6/2018

„Izrada projektno – tehničke dokumentacije – projekti lokalnih puteva“ broj JN 6/2018 13.03.2018                JN 6 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU PROJEKTI   Datum objave Naziv dokumenta   20.02.2018 Odluka o dodeli ugovora 08.02.2018 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 02.02.2018 Konkursna…

0 comments

Nabavka usluga broj JN 5/2018

Partija 1. – Izrada projekta za rušenje objekta u Aleksandrovcu, Partija 2. –  Izrada projekta za izgradnju kablovskog voda za priključenje višeporodičnog stambenog objekta u ul. Kneza Miloša 117 u Žabarima, na k.p.br. 6755 K.O. Žabari iz KBTS „Žabari“, Partija 3. – Izrada energetskih pasoša…

0 comments

JN 4/2018

Partija 1. – Stručni nadzor i koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u toku izvođenja radova na rekonstrukciji glavnog vodovodnog ceovovoda u Aleksandrovcu od centra naselja prema Oreovici (pored državnog puta II A reda br. 160 na delu puta Požarevac-Svilajnac); Partija 2. – Stručni nadzor i…

0 comments

JN 3/2018

Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari u 2018. godini broj JN 3/2018

0 comments

JN 2/2018

Radovi na ojačanju kolovozne konstrukcije opštinskog lokalnog puta Tićevac – Vrbnica broj JN 2/2018 JN 2 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU TICEVAC JN 2 2018 ODLUKA O DODELI UGOVORA TICEVAC  

0 comments

broj JN 23/2017 PONOVLJENI POSTUPAK

Javna nabavka male vrednosti „Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari u sezoni 2017/2018“ broj JN 23/2017 PONOVLJENI POSTUPAK  

0 comments

JN 25/2017

Usluge transporta i deponovanja komunalnog otpada-Opštinska uprava JN 25/2017

0 comments

JN 24/2017

Nabavka usluga stručnog nadzora i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u toku izvođenja radova na sanaciji i adaptaciji zdravstvene ambulante u Vlaškom Dolu“ broj JN 24/2017

0 comments

JN 23/2017

Javna nabavka male vrednosti „Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari u sezoni 2017/2018“ broj JN 23/2017

0 comments

JNMV 21/2017

“Nabavka materijala za saobraćaj“ JNMV 21/2017 (Opštinska uprava)

0 comments

JNMV broj 20/2017

Nabavka vodovodnog, kanalizacionog i elektro materijala-mali grant JNMV broj 20/2017  

0 comments

JNMV broj 19/2017

Nabavka građevinskog materijala za pomoć interno raseljenim licima JNMV broj 19/2017

0 comments

JN 18/2017

Nabavka usluga: Partija 1. – Izrada Glavnog projekta zaštite od požara i projekta za izvođenje sistema detekcije i dojave požara za objekat OŠ „Heroj Rosa Trifunović“ Aleksandrovac, ulica Kralja Aleksandra Obrenovića bb, Aleksandrovac, Partija 2. – Izrada tehničke dokumentacije „Radovi na ojačanju kolovozne konstrukcije opštinskog…

0 comments

JNMV 17/2017

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – USLUGE  „Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji saobraćajnica na teritoriji opštine Žabari“  BROJ JNMV: 17/2017  

0 comments

Javna nabavka male vrednosti po partijama – Dobra

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari  objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA…

0 comments

Ugostiteljske usluge povodom Dana opštine JN 1/2017

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Skupština opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2017…

0 comments

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA JNMV broj 16/2017

0 comments

Pojačano održavanje i dogradnja sportskog terena u Vlaškom Dolu JNMV broj 15/2017

0 comments

Uređenje nekategorisanih puteva i otresišta u Viteževu JNMV broj 14/2017

0 comments

Investiciono održavanje OŠ Aleksandrovac JN 13/2017

0 comments

JNMV PO PARTIJAMA – DOBRA, NABAVKA MATERIJALA JN 12/2017

Nabavka materijala: Partija 1. Nabavka PVC stolarije; Partija 2. Nabavka vodovodnog, kanalizacionog i elektro materijala; Partija 3. Nabavka građevinskog materijala.  

0 comments

Nabavka i isporuka električne energije

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke…

0 comments

Nadzor i tehnički pregled JNMV 10/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA – USLUGE Stručni nad izvođenjem radova i tehnički pregled objekta broj JN 10/2017

0 comments

Javna nabavka male vrednosti – ŠAJKOVAČKI POTOK

„Sanacija Šajkovačkog potoka (obezbeđenje proticajnog profila bujičnih potoka)“ broj JN 9/2017

0 comments

Javna nabavka male vrednosti – Kanalizacija

„Rekonstrukcija fekalnog kolektora u ul. 9. septembra, Smederevska i deo ulice Kneza Miloša u Žabarima – II faza“ JAVNA NABAVKA br. 8/2017

0 comments

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7/2017 “ Nabavka usluga održavanja i ažuriranja softvera“

0 comments

Usluge deratizacije i suzbijanja komaraca- JN 6/2017

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ŽABARI KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Usluge deratizacija i suzbijanja komaraca JAVNA NABAVKA br. 6/2017

0 comments

Usluge transporta i deponovanja komunalnog otpada“ broj JN 5/2017

0 comments

JNMV 4/2017

0 comments

Nabavka materijala za saobraćaj broj JN 1/2017

0 comments

Prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Žabari“ broj JN 3/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku usluga „Prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije  opštine Žabari“ broj JN 3/2017

0 comments

Građevinski radovi na adaptaciji i sanaciji O.Š. „Dude Jović“JN 2/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova „GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI I SANACIJI O.Š. „DUDE JOVIĆ“ UL. KNEZA MILOŠA 117, ŽABARI“ broj JN 2/2017

0 comments

Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Žabari

Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Žabari: Izgradnja ulice Partizanske u MZ Vlaški Do opština Žabari“ broj JN 1/2017 ( Opštinska uprava)  

0 comments

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge revizije završnog računa opštine Žabari za 2016. godinu

0 comments

REGIONALNI PROGRAM STAMBENOG ZBRINJAVANJA U SRBIJI

REGIONALNI PROGRAM STAMBENOG ZBRINJAVANJA U SRBIJI POTPROJEKAT 4-KOMPONETA GRAĐEVINSKI MATERIJAL DECENTRALIZOVANI MODEL SPROVOĐENJA, STAMBENI PROGRAM

0 comments

Javna nabavka radova – Građevinski radovi na adaptaciji i sanaciji školskog objekta osnovne škole izdvojeno odeljenje Brzohode

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Žabari – za javnu nabavku radova – „Građevinski radovi na adaptaciji i sanaciji školskog objekta osnovne škole „Dude Jović“ izdvojeno odeljenje Brzohode, opština Žabari“

0 comments