Јавне набавке

ЈН 21/2019 Понавља се поступак стручни надзор над извођењем радова 1

ЈН 21/2019 Понавља се поступак стручни надзор над извођењем радова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању путева и јавних површина на територији општине Жабари“ ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК број ЈН 21/2019 17-10-2019 Конкурсна документација 17-10-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

0 comments
ЈН 25/2019 Зимско одржавање локалних путева и улица 2

ЈН 25/2019 Зимско одржавање локалних путева и улица

„Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2019/2020 години“ број ЈН 25/2019 17-10-2019    Позив за подношење понуда ZOP 2019-2020 17-10-2019   Конкурсна документација ZOP 2019-2020

0 comments
ЈН 24/2019 Одлука о обустави поступка 3

ЈН 24/2019 Одлука о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова „Летње одржавањe локалних путева и улица на територији општине Жабари“ број ЈН 24/2019   17-10-2019 Одлука о обустави поступка 08-10-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 08-10-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА „Летње одржавањe локалних путева и улица на територији општине Жабари“…

0 comments
ЈН 23/2019 Обустављен поступак ПАРТИЈА 1. Закључен уговор партија 2 4

ЈН 23/2019 Обустављен поступак ПАРТИЈА 1. Закључен уговор партија 2

„Набавка услуга: Партија 1. – Стручни надзор над извођењем радова на летњем одржавању локалних путева и улица на територији општине Жабари; Партија 2. – Стручни надзор над извођењем додатних радова на инсталацијама водоводне мреже објекта социјалне заштите у Жабарима“  БРОЈ ЈНМВ: 23/2019 17-10-2019 Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА…

0 comments
ЈН 21/2019 Oбустављен поступак 5

ЈН 21/2019 Oбустављен поступак

16-10-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 10-10-2019 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА БР 404-71/2019-0221 2019 Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању путева и јавних површина на територији општине Жабари“ број ЈН 21/2019   30-9-2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Стручни надзор…

0 comments
JН 22/2019 Додељен уговор 6

JН 22/2019 Додељен уговор

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 11-10-2019 Одлука о додели уговора 03-10-2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка 03-10-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

0 comments
ЈН 19/2019 Закључен уговор партија 1 7

ЈН 19/2019 Закључен уговор партија 1

„Набавка огрева“ подељен је у две партије: Партија 1. угаљ (мрки угаљ – коцка), Партија 2. огревно дрво (буква), број ЈН 19/2019.(Наручилац општинска управа Жабари). 11-10-2019 Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 02-9-2019 Oдлука о додели уговора 18-9-2019 Позив за подношење понуда 18-9-2019 Конкурсна…

0 comments
Јавна набавка 18/2019 Закључен уговор 8

Јавна набавка 18/2019 Закључен уговор

„Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 18/2019 03-10-2019 Обавештење о закљученом уговору 26-9-2019. Одлука о додели уговора 11-9-2019 Позив за подношење понуда 11-9-2019 Конкурсна документација

0 comments
Планови јавних набавки за 2019.  са изменама 9

Планови јавних набавки за 2019. са изменама

 

0 comments
ЈН 20/2019 Асфалтирање путева и јавних површина на територији општине Жабари 10

ЈН 20/2019 Асфалтирање путева и јавних површина на територији општине Жабари

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова „Асфалтирање путева и јавних површина на територији општине Жабари“ број ЈН 20/2019   24-9-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 24-9-2019 Kонкурсна документација

0 comments
Јавна набавка 1/2019. Закључен уговор 11

Јавна набавка 1/2019. Закључен уговор

19-9-2019 Обавештење о закљученом уговору 12-9-2019. Oдлука о додели уговора 28-8-2019 Конкурсна документација 28-8-2019 Позив за подношење понуда    

0 comments
Jaвна набавка 11/2019 Одлука о измени уговора 12

Jaвна набавка 11/2019 Одлука о измени уговора

„Набавка и испорука електричне енергије“ број ЈН 11/2019 1. Позив за подношење понуда 05-7-2019. 2. Конкурсна документација  05-7-2019. 22-7-2019 Одлука о додели уговора 16-8-2019. Обавештење о закљученом уговору 11-9-2019 Одлука о измени уговора о јавној набавци 11/2019  

0 comments
ЈН 16/2019 Закључен уговор 13

ЈН 16/2019 Закључен уговор

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари  објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ…

0 comments
Јавна набавка  15/2019  ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 14

Јавна набавка 15/2019 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

„Набавка возила за патронажу за потребе Дома здравља Жабари“ број Јавна набавка 15/2019 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 04-9-2018 Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права јн 15/2019 27-8-2019 Одлука о додели уговора 21-8-2019. OBAVESTENJE ROK 2 21-8-2019 POJASNJENJE 2 21-8-2019 IZMENA I DOPUNA 2   16-8-2019 Обавештење о продужењу…

0 comments
Jавна набавка 12-2019 Закључен уговор 15

Jавна набавка 12-2019 Закључен уговор

„Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Изградња локалног општинског јавног пута у грађевинском реону насеља Породин, на к.п.бр. 13726 и 10310/4 К.О. Породин“ број ЈН 12/2019   04-9-2019 Oбавештење о закљученом уговору 12-8-2019 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 03-7-2019 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PORODIN 03-7-2019  Poziv za podnosenje ponuda…

0 comments
Јавна набавка 17/2019 Услуге сузбијања комараца 16

Јавна набавка 17/2019 Услуге сузбијања комараца

28-8-2019 Обавештење о закљученом уговору 21-8-2019 Oдлука о додели уговора 05-8-2019 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ***************************************************************************** 02-8-2019.  Појашњење конкурсне документације – Јавна набавка 17-2019 02-8-2019 Измена и допуна конкурсне документације 02-8-2019 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ***************************************************************************** 25-7-2019 Конкурсна документација…

0 comments
Jавна набавка 13/2019 Закључен уговор 17

Jавна набавка 13/2019 Закључен уговор

12-8-2019 Обавештење о закљученом уговору 29-7-2019 Odluka o dodeli ugovora REVITALIZACIJA VLASKI DO VITEZEVO SKENIRANO 19-7-2019  KONKURSNA DOKUMENTACIJA REVITALICACIJA VLASKI DO VITEZEVO 19-7-2019. Poziv za podnosenje ponuda REVITALICACIJA VLASKI DO VITEZEVO

0 comments
Јавна набавка 14/2019 - Закључен уговор 18

Јавна набавка 14/2019 – Закључен уговор

Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари  објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА – УСЛУГЕ „Набавка услуга: Партија 1. – Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању путева на територији општине Жабари – Изградња локалног општинског…

0 comments
Јавна набавка 10/2019 Обавештење о закљученом уговору 19

Јавна набавка 10/2019 Обавештење о закљученом уговору

„Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Витежево (пут за Дубницу и потес Трмчар)“ број Јавне набавке 10/2019 24-7-2019 Обавештење о закљученом уговору 18-7-2019. Oдлука о додели уговора 05-06-2019

0 comments
Јавна набавка 19/2019 Уређење пољских путева 20

Јавна набавка 19/2019 Уређење пољских путева

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова „Уређење пољских путева – ревитализација у Влашком Долу и Витежеву“ број ЈН 13/2019 19-7-2019. Позив за подношење понуда 19-7-2019. Конкурсна документација      

0 comments
ЈН 9/2019 Oбавештење о закљученом уговору 21

ЈН 9/2019 Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, отворени поступак  „Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари“ број ЈН 9/2019 12-7-2019 Обавештење о закљученом уговору 19.06.2019. Одлукa о додели уговора 30-5-2019. Појашњење конкурсне документације за ЈН 9-2019 13-5-2019.  Позив за подношење понуда 13-5-2019.Конкурсна документација  

0 comments
Јавна Набавка 4/2019  Одлука о измени уговора 22

Јавна Набавка 4/2019 Одлука о измени уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова – број ЈН 4/2019 „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ“ 08-7-2019. Одлука о измени уговора 07-5-2019 Обавештење о закљученом уговору 18-4-2019. Одлука о додели уговора…

0 comments
Jавна набавка 19/2019 23

Jавна набавка 19/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова „Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Изградња локалног општинског јавног пута у грађевинском реону насеља Породин, на к.п.бр. 13726 и 10310/4 К.О. Породин“ број ЈН 12/2019   07-7-2019. Позив за подношење понуда 03-07-2019. …

0 comments
JН 08/2019 Oбавештење о закљученом уговору 24

JН 08/2019 Oбавештење о закљученом уговору

„Асфалтирање путева на територији општине Жабари“ број ЈН 8/2019 10-6-2019. Oбавештење о закљученом уговору 24-5-2019. Oдлука о додели угововора 12-4-2019   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова „Асфалтирање путева на територији општине Жабари“ број ЈН 8/2019 12-4-2019 Конкурсна документација Портал

0 comments
ЈАВНИ ПОЗИВ 2/2018 Одлука о додели уговора 25

ЈАВНИ ПОЗИВ 2/2018 Одлука о додели уговора

  отворени поступак доделе јавног уговора о ЈПП са елементима концесије за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине Жабари 07-6-2019 Обавештење о закљученом уговору 10-4-2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку „Обављање комуналне делатости…

0 comments
ЈН 6/2019 Одлука о додели уговора 26

ЈН 6/2019 Одлука о додели уговора

„Набавка канцеларијског материјала“ број ЈН 6/2019 30-5-2019. Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 30-5-2019. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 15-5-2019. Одлука о додели уговора 23-4-2019. Измена конкурсне документације 23-4-2019.Конкурсна документација – измењена 19-4-2019. Конкурсна документација 19-4-2019 Позив за подношење понуда

0 comments
ЈН 05/2019 Услуге дератизације и сузбијања комараца 27

ЈН 05/2019 Услуге дератизације и сузбијања комараца

„Услуге дератизације и сузбијања комараца“ број ЈН 5/2019. са данашњим датумом, 2019/03/29. године. (наручилац Општинска управа Жабари). 06-05-2019 Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.1 06-05-2019. Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.2 15-4-2019. Одлука о додели уговора 29-3-2019. Позив за подношење понуда 29-3-2019 Конкурсна…

0 comments
ЈН 7/2019 Закључен уговор 28

ЈН 7/2019 Закључен уговор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова „Вишепородични стамбени објекат к.п.бр. 6755 К.О. Жабари – спољно уређење“ број ЈН 7/2019 24-4-2019. Обавештење о закљученом уговору 12-4-2019 Одлука о додели уговора 29-3-2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 29-3-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

0 comments
ЈН 1/2019 Набавка материјала за саобраћај 29

ЈН 1/2019 Набавка материјала за саобраћај

Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 1/2019. 14-04-2019. Обавештење о закљученом уговору 20-03-2019. Одлука о додели уговора 05-03-2019.  Позив за подношење понуда ЈН 1/2019 05-03-2019, Конкурсна документација ЈН 1/2019

0 comments
ЈН 2/2019 Закључен уговор 30

ЈН 2/2019 Закључен уговор

Изградњa кабловског вода за прикључење вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима на кп.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС „Жабари““ број ЈН 2/2019. 11-4-2019. Обавештење о закљученом уговору 29-3-2019 >Одлука о додели уговора 06-03-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈН 2-2019 06-03-2019, КОНКУРСНА…

0 comments
ЈН 3/2019 Закључен уговор 31

ЈН 3/2019 Закључен уговор

10-4-2019. Обавештење о закљученом уговору јн 03-2019 25-3-2019. Oдлука о додели уговора  14-03-2019. Измена и допуна конкурсне документације за ЈН 3/2019 14-03-2019. Измена и допуна конкурсне документације за ЈН 3/2019 14-03-2019. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА „Рушење и уклањање остатка изгорелог објекта у…

0 comments
ЈН 1/2019 Одлука о додели уговора 32

ЈН 1/2019 Одлука о додели уговора

Летње одржавањe локалних путева и улица на територији општине Жабари“ број ЈН 1/2019. 05-04-2019. Обавештење о закљученом уговору 22-3-2019 Одлука о додели уговора 06-03-2019.Позив за подношење понуда ЈН 1-2019 06-03-2019.     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 1-2019 06-03-2019.  KONKURSNA DOKUMENTACIJA LETNJE ODRZAVANJE 2019  

0 comments
ЈН 30/2018 закључен уговор 33

ЈН 30/2018 закључен уговор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова Реконструкција саобраћајница у општини Жабари“ број ЈН 30/2018 27.2.2019. Oбавештење о закљученом уговору 06-2-2019. Oдлука о додели уговора Реконструкција саобраћајница у општини Жабари“ број ЈН 30/2018 23-1-2019.ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 30/2018 23-1-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ…

0 comments
PUBLIC INVITATION Number: 2 / 2018 34

PUBLIC INVITATION Number: 2 / 2018

an open procedure for awarding a public contract on PPP with elements of concession With regard to collection of bids aimed at awarding communal related activities pertaining to collection, transport and disposal of municipal waste from the area of the municipality of Zabari PUBLIC INVITATION…

0 comments
JН 29/2018 Закључен уговор 35

JН 29/2018 Закључен уговор

Позив за подношење понуда 2018/12/19. године Конкурсна документација 2018/12/19. године Одлука о додели уговора у оквиру јавне набавке „Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 29/2018.2018/12/28. Обавештење о закљученом уговору у оквиру „Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 29/2018. датум 2019/01/09.   28

0 comments
ЈН 27/2018  Обавештење о обустави поновљеног поступка 36

ЈН 27/2018 Обавештење о обустави поновљеног поступка

„Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018/2019 години“ број ЈН 27/2018 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 04-01-2019. Oбавештење о обустави поступка ЈНМВ 27/2018 поновљени поступак 30-11-2018 OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 19.11.2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 19.11.2018 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA    

0 comments
ЈНМВ 27/2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 37

ЈНМВ 27/2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

04-01-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 13.11.2018. Oдлука о обустави поступка  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку услуга „Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018/2019 години“ број ЈН 27/2018. 02-11-2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ…

0 comments
План јавних набавки за 2018. годину Општине Жабари са изменама 38

План јавних набавки за 2018. годину Општине Жабари са изменама

План јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари   21-12-2018, Седма измена плана јавних набавки за 2018. годину  31-10-2018. Шеста измена плана јавних набавки за 2018. годину 25-9-2018.Пета измена плана јавних набавки за 2018. годину 06-9-2018  Четврта измена плана јавних набавки за 2018. годину…

0 comments
ЈН 28/2018 39

ЈН 28/2018

„Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018/2019 години“ број ЈН 28/2018. 24-12-2018. Oбавештење о закљученом уговору 20-12-2018. Одлука о додели уговора „Зимско одржавање локалних путева и улица на територије општине Жабари“ 11-12-2018. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 11-12-2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

0 comments
ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА – седишта за бебе. 40

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА – седишта за бебе.

На основу члана 39.Став 2. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац општинска управа општине Жабари кога заступа начелник Миловановић Небојша позвао је понуђаче да доставе своју понуду за набавку добра – седишта за бебе. Рок за…

0 comments
ЈНМВ 26/2018 41

ЈНМВ 26/2018

„Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију саобраћајница у насељу Симићево, у општини Жабари“ 15-10-2018. Обавештење о закљученом уговору 08-10-2018. Oдлука о додели уговора 28-9-2018. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 28-9-2018. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 28-9.2018.  Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 26-9-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 29-9-2018. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA  

0 comments
ЈН 23/2018 42

ЈН 23/2018

10-10-2018. Обавештење о закљученом уговору 03-10-2018. 8. ODLUKA O DODELI UGOVORA MEDICINSKA OPREMA SKENIRANO 10-9-2018.  ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 2/2018 10-9-2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА 10-9-2018. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 23/2018   На основу члана 32. и члана 55. став…

0 comments
ЈН 24/2018 43

ЈН 24/2018

05-10-2018 Обавештење о закљученом уговору 18-9-2018. Одлука о додели уговора На основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о покретању…

0 comments
ЈН 22/2018 44

ЈН 22/2018

05-10-2018. Обавештење о закљученом уговору 18-9-2018. Одлука о додели уговора На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује ПОЗИВ ЗА…

0 comments
ЈН 21/2018 45

ЈН 21/2018

05-10-2018 Обавештење о закљученом уговору 18-9-2018. Oдлука о додели уговора ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Технички преглед изведених радова у ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима, Брзоходу, Кочетину и Сибници и здравствене амбуланте у Влашком Долу“ БРОЈ ЈНМВ: 21/2018 06-9-2018. Konkursna dokumentacija JNMV 21 2018 TEHNICKI PREGLED…

0 comments
ЈН 25/2018 46

ЈН 25/2018

05-10-2018. Обавешење о закључуном уговору 19-9-2018.  Одлука о додели уговора ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Набавка услуга: „Стручни надзор над извођењем радова на летњем одржавању локалних путева и улица на територији општине Жабари“ број ЈН 25/2018 07-9-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 07-9-2018. КОНКУРСНА…

0 comments
JН 7/2018 Одлука о измени уговора 47

JН 7/2018 Одлука о измени уговора

28-8-2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JN OS KOCETIN SKENIRANO 10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS KOCETIN 04.5.2018.  Oбавештење о закљученом уговору 17.4.2018.   Oдлука о додели уговора за јавну набавку бр 7/2018   ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИСТУРЕНО…

0 comments
ЈН 22/2017 ОДЛУКА О 2. ИЗМЕНИ УГОВОРА 48

ЈН 22/2017 ОДЛУКА О 2. ИЗМЕНИ УГОВОРА

31.8.2018. ОДЛУКА О 2. ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ АМБУЛАНТА ВЛАШКИ ДО 26.7.2018. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ АМБУЛАНТА ВЛАШКИ ДО 20.4.2018.   Обавештење о закљученом  уговору „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ВЛАШКОМ ДОЛУ“ број ЈН 22/2017   Грађевински радови на санацији и адаптацији…

0 comments
ЈН 8/2018 Одлука о измени уговора 49

ЈН 8/2018 Одлука о измени уговора

30.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA II SKENIRANO 10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA  04.5.2018.Oбавештење о закљученом уговору 17.4.2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку бр 8/2018   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова 2„ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ…

0 comments
ЈН 1/2018 50

ЈН 1/2018

29.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 24.8.2018. Одлука о додели уговора На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник  РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Скупштина општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА…

0 comments
ЈН 20/2018 51

ЈН 20/2018

14.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 03.8.2018.   ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR POPLOCAVANJE JN 20 2018 SKENIRANO „Стручни надзор над извођењем радова на реконструкција тротоара – поплочавање улице Кнеза Милоша, општина Жабари“ број ЈН 20/2018 Konkursna dokumentacija JNMV 20 2018 NADZOR POPLOCAVANJE TROTOARA ZABARI       25.7.5018. Poziv…

0 comments
ЈН 19/2018 Oбавештење о закљученом уговору 52

ЈН 19/2018 Oбавештење о закљученом уговору

03.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУза јавну набавку број 19/2018 “Набавка и испорука електричне енергије“ 11.7.2018. Одлукa о додели уговора. На основу члана 55. став 1. тачка 2), и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул….

0 comments
ЈН 16/2018 Обавештење о закљученом уговору 53

ЈН 16/2018 Обавештење о закљученом уговору

25.7.2018. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru GRADIM DOM KUTLURE PORODIN 09.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 16 2018 DOM KULTURE PORODIN SKENIRANO 14.6.2018. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 14.6.2018.  ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 14.06.2018.   01.06.2018.       ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 16/2018  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У…

0 comments
ЈН 14/2018 обавештење о закљученом уговору 54

ЈН 14/2018 обавештење о закљученом уговору

25.7.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку број 14/2018, отворени поступак “Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари“ 25.6.2018.  Одлукa о додели уговора у оквиру јавне набавке „Превоз студената основних и средњих школа са територије општине Жабари“ број ЈН 14/2018 23.05.2018 1….

0 comments
ЈН 18/2018 обавештење о закљученом уговору 55

ЈН 18/2018 обавештење о закљученом уговору

18.7.2018. Оbavestenje O Zakljucenom Ugovoru NADZOR SAOBRACAJNICE 05-7-2018.. ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR SAOBRACAJNICE На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103,…

0 comments
ЈН 17/2018  Oбавештење о закљученом уговору 56

ЈН 17/2018 Oбавештење о закљученом уговору

18.7.2018.  Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru CASA NADZOR DOM KUTLURE PORODIN 03.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 17 2018 NADZOR DOM PORODIN    На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац…

0 comments

ЈН 1/2018 Одлука о измени Уговора

29. jun 2018 . ODLUKA O IZMENI UGOVORA VODOVOD ALEKSANDROVAC SKENIRANO   Реконструкција главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац) број ЈН 1/2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA VODOVOD ALEKSANDROVAC JN1-2018 Pojasnjenje kd…

0 comments
ЈН 13/2018  Обавештење о закљученом уговору 57

ЈН 13/2018 Обавештење о закљученом уговору

30.5.2018. Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.2 16.5.2018.Одлука о додели уговора Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда „Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера“ ЈН 13/2018 ( наручилац: општинска управа). 20.04.2018.    Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива 20.04.2018    Конкурсна…

0 comments
Закључен уговор - Јн 10/2018 58

Закључен уговор – Јн 10/2018

„Извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица у насељу Точка“ број ЈН 10/2018 18.5.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 03.5.2018. Одлука о додели уговора   

0 comments
JНБР 15/2018 закључен уговор 59

JНБР 15/2018 закључен уговор

09.5.2018.  ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 15 2018 NADZOR TOCKA 07.5.2018 ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR TOCKA Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Стручни надзор над извођењем радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица…

0 comments
Јавна набавка  МВ 11/2018 закључен уговор 60

Јавна набавка МВ 11/2018 закључен уговор

8.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 1      27.04.2018. године  7.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 27.04.2018. годинe  6. Одлука о додели уговора 19.04.2018. године ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 11/2018 У поступку јавне набавке мале…

0 comments
JНМВ 12/2018 закључен Уговор 61

JНМВ 12/2018 закључен Уговор

1. Обавештење о закљученом уговору- Партија 1 2018/04/25. године 2. Обавештење о закљученом уговору- Партија 2 2018/04/25. године  24.4.2018.  Одлука о додели уговора ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуге дератизација и сузбијања комараца ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2018 1. Позив за подношење понуда         …

0 comments
ЈНМВ 01/2018 62

ЈНМВ 01/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2018 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ 1. Poziv za podnošenje ponuda 07.03.2018. godine 2. Konkuirsna dokumentacija 07.03.2018. godine 3. Odluka o dodeli ugovora 26.03.2018. godine. 4. Обавештење о закљученом уговору 12.04.2018. године  

0 comments
Јавна набавка 9/2018 63

Јавна набавка 9/2018

„Набавка услуга: Партија 1. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину; Партија 2. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења…

0 comments

ЈН 6/2018

„Израда пројектно – техничке документације – пројекти локалних путева“ број ЈН 6/2018 13.03.2018                JN 6 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU PROJEKTI   Датум објаве Назив документа   20.02.2018 Одлука о додели уговора 08.02.2018 Појашњење конкурсне документације 02.02.2018 Конкурсна…

0 comments

Набавка услуга број ЈН 5/2018

Партија 1. – Израда пројекта за рушење објекта у Александровцу, Партија 2. –  Израда пројекта за изградњу кабловског вода за прикључење вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима, на к.п.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС „Жабари“, Партија 3. – Израда енергетских пасоша…

0 comments

ЈН 4/2018

Партија 1. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на реконструкцији главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац); Партија 2. – Стручни надзор и…

0 comments

ЈН 3/2018

Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018. години број ЈН 3/2018

0 comments

ЈН 2/2018

Радови на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац – Врбница број ЈН 2/2018 JN 2 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU TICEVAC JN 2 2018 ODLUKA O DODELI UGOVORA TICEVAC  

0 comments

број ЈН 23/2017 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Јавна набавка мале вредности „Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у сезони 2017/2018“ број ЈН 23/2017 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК  

0 comments

ЈН 25/2017

Услуге транспорта и депоновања комуналног отпада-Општинска управа ЈН 25/2017

0 comments

ЈН 24/2017

Набавка услуга стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на санацији и адаптацији здравствене амбуланте у Влашком Долу“ број ЈН 24/2017

0 comments

ЈН 23/2017

Јавна набавка мале вредности „Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у сезони 2017/2018“ број ЈН 23/2017

0 comments

ЈНМВ 21/2017

“Набавка материјала за саобраћај“ ЈНМВ 21/2017 (Општинска управа)

0 comments

ЈНМВ број 20/2017

Набавка водоводног, канализационог и електро материјала-мали грант ЈНМВ број 20/2017  

0 comments

ЈНМВ број 19/2017

Набавка грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима ЈНМВ број 19/2017

0 comments

ЈН 18/2017

Набавка услуга: Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне конструкције општинског…

0 comments

ЈНМВ 17/2017

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ  „Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији саобраћајница на територији општине Жабари“  БРОЈ ЈНМВ: 17/2017  

0 comments

Јавна набавка мале вредности по партијама – Добра

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари  објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА…

0 comments

Угоститељске услуге поводом Дана општине ЈН 1/2017

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Скупштина општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности број 1/2017…

0 comments

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА ЈНМВ број 16/2017

0 comments

Појачано одржавање и доградња спортског терена у Влашком Долу ЈНМВ број 15/2017

0 comments

Уређење некатегорисаних путева и отресишта у Витежеву ЈНМВ број 14/2017

0 comments

Инвестиционо одржавање ОШ Александровац ЈН 13/2017

0 comments

ЈНМВ ПО ПАРТИЈАМА – ДОБРА, НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЈН 12/2017

Набавка материјала: Партија 1. Набавка ПВЦ столарије; Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала; Партија 3. Набавка грађевинског материјала.  

0 comments

Набавка и испорука електричне енергије

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке…

0 comments

Надзор и технички преглед ЈНMВ 10/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА – УСЛУГЕ Стручни над извођењем радова и технички преглед објекта број ЈН 10/2017

0 comments

Јавна набавка мале вредности – ШАЈКОВАЧКИ ПОТОК

„Санација Шајковачког потока (обезбеђење протицајног профила бујичних потока)“ број ЈН 9/2017

0 comments

Јавна набавка мале вредности – Канализација

„Реконструкција фекалног колектора у ул. 9. септембра, Смедеревска и део улице Кнеза Милоша у Жабарима – II фаза“ ЈАВНА НАБАВКА бр. 8/2017

0 comments

Преговарачки поступак без објављивања позива

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 7/2017 “ Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера“

0 comments

Услуге дератизације и сузбијања комараца- ЈН 6/2017

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуге дератизација и сузбијања комараца ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017

0 comments

Услуге транспорта и депоновања комуналног отпада“ број ЈН 5/2017

0 comments

ЈНМВ 4/2017

0 comments

Набавка материјала за саобраћај број ЈН 1/2017

0 comments

Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари“ број ЈН 3/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку услуга „Превоз ученика основних и средњих школа са територије  општине Жабари“ број ЈН 3/2017

0 comments

Грађевински радови на адаптацији и санацији О.Ш. „Дуде Јовић“ЈН 2/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ О.Ш. „ДУДЕ ЈОВИЋ“ УЛ. КНЕЗА МИЛОША 117, ЖАБАРИ“ број ЈН 2/2017

0 comments

Асфалтирање путева на територији општине Жабари

Асфалтирање путева на територији општине Жабари: Изградња улице Партизанске у МЗ Влашки До општина Жабари“ број ЈН 1/2017 ( Општинска управа)  

0 comments

Позив за достављање понуда за услуге ревизије завршног рачуна општине Жабари за 2016. годину

0 comments

РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА У СРБИЈИ

РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА У СРБИЈИ ПОТПРОЈЕКАТ 4-КОМПОНЕТА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИ МОДЕЛ СПРОВОЂЕЊА, СТАМБЕНИ ПРОГРАМ

0 comments

Јавна набавка радова – Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе издвојено одељење Брзоходе

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Жабари – за јавну набавку радова – „Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе „Дуде Јовић“ издвојено одељење Брзоходе, општина Жабари“

0 comments