Јавне набавке

javna nabavka opstina zabari

JН 03/2020 „Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера“

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике  Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-23/2020-01 од 24.03.2020. године, Општинска управа општине Жабари дана 30.03.2020. године објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без…

javna nabavka opstina zabari

ЈН 1/2020 додељен уговор – асфатирање Жабари – Витежево и Породин

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова „Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Витежево и Породин“ број ЈН 1/2020 30-3-2020 Одлука о додели уговора ЈН 1/2020 09-3-2020 ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 1/2020 09-3-2020 XII. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA…

javna nabavka opstina zabari

ЈН 2/2020 Измене -Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Витежево, Породин, Симићево и Миријево

„Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Витежево, Породин, Симићево и Миријево “ број ЈН 2/2020 26-3-2020 Појашњење конкурсне документације бр 2 26-3-2020.IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN 2 2020 26-3-2020. Pojašnjenje konkursne dokumentacije JN 2 2020 26-3-2020 XII. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO…

javna nabavka opstina zabari

Јaвна набавка 1/2020 Набавка материјала за саобраћај -додељен уговор

20-3-2020 Одлука о додели уговора 03-3-2020 Позив за подношење понуда 03-3-2020 Конкурсна документација  

Јавна набавка мв 29/2019 Замена котла на чврсто гориво у згради општине

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку добра „Замена котла на чврсто гориво у згради општине Жабари“ број ЈН 29/2019 18-12-2019 Обавештење о закљученом уговору 25-11-2019 Oдлука о додели уговора 07-11-2019  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 07-11-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Jавна набавка 30/2019 ПП Набавка и монтажа подлоге за спортски терен у Жабарима

„Набавка и монтажа подлоге за спортски терен у Жабарима“ ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК број ЈН 30/2019 13-12-2019 Обавештење о закљученом уговору 02-12-2019 Одлука о додели уговора 22-11-2019 Позив за подношење понуда 22-11-2019  Конкурсна документација  

Јавна набавка 15/2019 Закључен уговор

„Набавка возила за патронажу за потребе Дома здравља Жабари“ број Јавна набавка 15/2019 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 11-12-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 04-9-2019 Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права јн 15/2019 27-8-2019 Одлука о додели уговора 21-8-2019. OBAVESTENJE ROK 2 21-8-2019 POJASNJENJE 2 21-8-2019 IZMENA I DOPUNA 2…

ЈН 28/2019 Закључен уговор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ Израда пројектно – техничке документације број ЈН 28/2019 09-12-2019. Обавештење о закљученом уговору 21-11-2019. Oдлука о додели уговора 08-11-2019 Појашњење конкурсне документације 2 06-11-2019 Појашњење конкурсне документације 01-11-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 01-11-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Jн 25/2019 Одлука о додели уговора

 ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку услуга „Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2019/2020 години“ ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК број ЈН 25/2019 26-11-2019. Обавештење о закљученом уговору 15-11-2019 Одлука о додели уговора 01-11-2019 Позив за подношење понуда 01-11-2019 Конкурсна документација

ЈН 26/2019 закључен уговор

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова „Летње одржавањe локалних путева и улица на територији општине Жабари“ број ЈН 26/2019 25-11-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ JN 26 2019 15-11-2019 Одлука о додели уговора 01-11-2019 Позив за подношење понуда 01-11-2019 Конкурсна документација

ЈН 27/2019 Обустављен поступак

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Стручни надзор над извођењем радова на летњем одржавању локалних путева и улица на територији општине Жабари“ број ЈН 27/2019 21-11-2019 Обавештење о обустави поступка 15-11-2019 Одлука о обустави поступка 01-11-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 01-11-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Jавна набавка 30/2019 обустављен поступак

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА „Набавка и монтажа подлоге за спортски терен у Жабарима“ број ЈН 30/2019 21-11-2019. Обавештење о обустави поступка 15-11-2019. Одлука о обустави поступка 07-11-2019 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 30/2019 05-11-2019. Позив за подношење понуда 05-11-2019 Конкурсна документација

Планови јавних набавки за 2019. са изменама

 

ЈН 21/2019 Закључен уговор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању путева и јавних површина на територији општине Жабари“ ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК број ЈН 21/2019 01-11-2019 Oбавешгење о закљученом уговору 31-10-2019 Oдлука о измени одлуке о додели уговора Jн 21…

ЈН 25/2019 Oбустављен поступак

„Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2019/2020 години“ број ЈН 25/2019 31-10-2019 Обавештење о обустави поступка 25-10-2019 Одлука о обустави поступка 17-10-2019    Позив за подношење понуда ZOP 2019-2020 17-10-2019   Конкурсна документација ZOP 2019-2020  

ЈН 20/2019 Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова „Асфалтирање путева и јавних површина на територији општине Жабари“ број ЈН 20/2019   31-10-2019 Обавештење о закљученом уговору 25-10-2019 Oдлука о додели уговора 24-9-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 24-9-2019 Kонкурсна документација

JН 22/2019 Закључен уговор

„Додатни радови на инсталацијама водоводне мреже објекта социјалне заштите у Жабарима“ / ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 24-10-2019 Обавештење о закљученом уговору 11-10-2019 Одлука о додели уговора 03-10-2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка 03-10-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЈН 24/2019 Oбавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова „Летње одржавањe локалних путева и улица на територији општине Жабари“ број ЈН 24/2019   22-10-2019 Oбавештење о обустави поступка 17-10-2019 Одлука о обустави поступка 08-10-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 08-10-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА „Летње одржавањe локалних путева и…

ЈН 23/2019 Обустављен поступак ПАРТИЈА 1. Закључен уговор партија 2

„Набавка услуга: Партија 1. – Стручни надзор над извођењем радова на летњем одржавању локалних путева и улица на територији општине Жабари; Партија 2. – Стручни надзор над извођењем додатних радова на инсталацијама водоводне мреже објекта социјалне заштите у Жабарима“  БРОЈ ЈНМВ: 23/2019 22-10-2019 Обавештење о обустави поступка партија…

ЈН 19/2019 Закључен уговори партија 1 и 2

„Набавка огрева“ подељен је у две партије: Партија 1. угаљ (мрки угаљ – коцка), Партија 2. огревно дрво (буква), број ЈН 19/2019.(Наручилац -општинска управа Жабари).- 18-10-2019 Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 11-10-2019 Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 02-9-2019 Oдлука о додели…

ЈН 21/2019 Oбустављен поступак

16-10-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 10-10-2019 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА БР 404-71/2019-0221 2019 Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању путева и јавних површина на територији општине Жабари“ број ЈН 21/2019   30-9-2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Стручни надзор…

Јавна набавка 18/2019 Закључен уговор

„Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 18/2019 03-10-2019 Обавештење о закљученом уговору 26-9-2019. Одлука о додели уговора 11-9-2019 Позив за подношење понуда 11-9-2019 Конкурсна документација

Јавна набавка 1/2019. Закључен уговор

19-9-2019 Обавештење о закљученом уговору 12-9-2019. Oдлука о додели уговора 28-8-2019 Конкурсна документација 28-8-2019 Позив за подношење понуда    

Jaвна набавка 11/2019 Одлука о измени уговора

„Набавка и испорука електричне енергије“ број ЈН 11/2019 1. Позив за подношење понуда 05-7-2019. 2. Конкурсна документација  05-7-2019. 22-7-2019 Одлука о додели уговора 16-8-2019. Обавештење о закљученом уговору 11-9-2019 Одлука о измени уговора о јавној набавци 11/2019  

ЈН 16/2019 Закључен уговор

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари  објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ…

Jавна набавка 12-2019 Закључен уговор

„Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Изградња локалног општинског јавног пута у грађевинском реону насеља Породин, на к.п.бр. 13726 и 10310/4 К.О. Породин“ број ЈН 12/2019   04-9-2019 Oбавештење о закљученом уговору 12-8-2019 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 03-7-2019 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PORODIN 03-7-2019  Poziv za podnosenje ponuda…

Јавна набавка 17/2019 Услуге сузбијања комараца

28-8-2019 Обавештење о закљученом уговору 21-8-2019 Oдлука о додели уговора 05-8-2019 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ***************************************************************************** 02-8-2019.  Појашњење конкурсне документације – Јавна набавка 17-2019 02-8-2019 Измена и допуна конкурсне документације 02-8-2019 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ***************************************************************************** 25-7-2019 Конкурсна документација…

Jавна набавка 13/2019 Закључен уговор

12-8-2019 Обавештење о закљученом уговору 29-7-2019 Odluka o dodeli ugovora REVITALIZACIJA VLASKI DO VITEZEVO SKENIRANO 19-7-2019  KONKURSNA DOKUMENTACIJA REVITALICACIJA VLASKI DO VITEZEVO 19-7-2019. Poziv za podnosenje ponuda REVITALICACIJA VLASKI DO VITEZEVO

Јавна набавка 14/2019 – Закључен уговор

Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари  објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА – УСЛУГЕ „Набавка услуга: Партија 1. – Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању путева на територији општине Жабари – Изградња локалног општинског…

Јавна набавка 10/2019 Обавештење о закљученом уговору

„Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Витежево (пут за Дубницу и потес Трмчар)“ број Јавне набавке 10/2019 24-7-2019 Обавештење о закљученом уговору 18-7-2019. Oдлука о додели уговора 05-06-2019

Јавна набавка 19/2019 Уређење пољских путева

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова „Уређење пољских путева – ревитализација у Влашком Долу и Витежеву“ број ЈН 13/2019 19-7-2019. Позив за подношење понуда 19-7-2019. Конкурсна документација      

ЈН 9/2019 Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, отворени поступак  „Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари“ број ЈН 9/2019 12-7-2019 Обавештење о закљученом уговору 19.06.2019. Одлукa о додели уговора 30-5-2019. Појашњење конкурсне документације за ЈН 9-2019 13-5-2019.  Позив за подношење понуда 13-5-2019.Конкурсна документација  

Јавна Набавка 4/2019 Одлука о измени уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова – број ЈН 4/2019 „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ“ 08-7-2019. Одлука о измени уговора 07-5-2019 Обавештење о закљученом уговору 18-4-2019. Одлука о додели уговора…

Jавна набавка 19/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова „Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Изградња локалног општинског јавног пута у грађевинском реону насеља Породин, на к.п.бр. 13726 и 10310/4 К.О. Породин“ број ЈН 12/2019   07-7-2019. Позив за подношење понуда 03-07-2019. …

JН 08/2019 Oбавештење о закљученом уговору

„Асфалтирање путева на територији општине Жабари“ број ЈН 8/2019 10-6-2019. Oбавештење о закљученом уговору 24-5-2019. Oдлука о додели угововора 12-4-2019   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова „Асфалтирање путева на територији општине Жабари“ број ЈН 8/2019 12-4-2019 Конкурсна документација Портал

ЈАВНИ ПОЗИВ 2/2018 Одлука о додели уговора

  отворени поступак доделе јавног уговора о ЈПП са елементима концесије за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине Жабари 07-6-2019 Обавештење о закљученом уговору 10-4-2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку „Обављање комуналне делатости…

ЈН 6/2019 Одлука о додели уговора

„Набавка канцеларијског материјала“ број ЈН 6/2019 30-5-2019. Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 30-5-2019. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 15-5-2019. Одлука о додели уговора 23-4-2019. Измена конкурсне документације 23-4-2019.Конкурсна документација – измењена 19-4-2019. Конкурсна документација 19-4-2019 Позив за подношење понуда

ЈН 05/2019 Услуге дератизације и сузбијања комараца

„Услуге дератизације и сузбијања комараца“ број ЈН 5/2019. са данашњим датумом, 2019/03/29. године. (наручилац Општинска управа Жабари). 06-05-2019 Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.1 06-05-2019. Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.2 15-4-2019. Одлука о додели уговора 29-3-2019. Позив за подношење понуда 29-3-2019 Конкурсна…

ЈН 7/2019 Закључен уговор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова „Вишепородични стамбени објекат к.п.бр. 6755 К.О. Жабари – спољно уређење“ број ЈН 7/2019 24-4-2019. Обавештење о закљученом уговору 12-4-2019 Одлука о додели уговора 29-3-2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 29-3-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН 1/2019 Набавка материјала за саобраћај

Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 1/2019. 14-04-2019. Обавештење о закљученом уговору 20-03-2019. Одлука о додели уговора 05-03-2019.  Позив за подношење понуда ЈН 1/2019 05-03-2019, Конкурсна документација ЈН 1/2019

ЈН 2/2019 Закључен уговор

Изградњa кабловског вода за прикључење вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима на кп.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС „Жабари““ број ЈН 2/2019. 11-4-2019. Обавештење о закљученом уговору 29-3-2019 >Одлука о додели уговора 06-03-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈН 2-2019 06-03-2019, КОНКУРСНА…

ЈН 3/2019 Закључен уговор

10-4-2019. Обавештење о закљученом уговору јн 03-2019 25-3-2019. Oдлука о додели уговора  14-03-2019. Измена и допуна конкурсне документације за ЈН 3/2019 14-03-2019. Измена и допуна конкурсне документације за ЈН 3/2019 14-03-2019. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА „Рушење и уклањање остатка изгорелог објекта у…

ЈН 1/2019 Одлука о додели уговора

Летње одржавањe локалних путева и улица на територији општине Жабари“ број ЈН 1/2019. 05-04-2019. Обавештење о закљученом уговору 22-3-2019 Одлука о додели уговора 06-03-2019.Позив за подношење понуда ЈН 1-2019 06-03-2019.     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 1-2019 06-03-2019.  KONKURSNA DOKUMENTACIJA LETNJE ODRZAVANJE 2019  

ЈН 30/2018 закључен уговор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова Реконструкција саобраћајница у општини Жабари“ број ЈН 30/2018 27.2.2019. Oбавештење о закљученом уговору 06-2-2019. Oдлука о додели уговора Реконструкција саобраћајница у општини Жабари“ број ЈН 30/2018 23-1-2019.ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 30/2018 23-1-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ…

PUBLIC INVITATION Number: 2 / 2018

an open procedure for awarding a public contract on PPP with elements of concession With regard to collection of bids aimed at awarding communal related activities pertaining to collection, transport and disposal of municipal waste from the area of the municipality of Zabari PUBLIC INVITATION…

JН 29/2018 Закључен уговор

Позив за подношење понуда 2018/12/19. године Конкурсна документација 2018/12/19. године Одлука о додели уговора у оквиру јавне набавке „Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 29/2018.2018/12/28. Обавештење о закљученом уговору у оквиру „Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 29/2018. датум 2019/01/09.   28

ЈН 27/2018 Обавештење о обустави поновљеног поступка

„Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018/2019 години“ број ЈН 27/2018 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 04-01-2019. Oбавештење о обустави поступка ЈНМВ 27/2018 поновљени поступак 30-11-2018 OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 19.11.2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 19.11.2018 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA    

ЈНМВ 27/2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

04-01-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 13.11.2018. Oдлука о обустави поступка  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку услуга „Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018/2019 години“ број ЈН 27/2018. 02-11-2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ…

План јавних набавки за 2018. годину Општине Жабари са изменама

План јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари   21-12-2018, Седма измена плана јавних набавки за 2018. годину  31-10-2018. Шеста измена плана јавних набавки за 2018. годину 25-9-2018.Пета измена плана јавних набавки за 2018. годину 06-9-2018  Четврта измена плана јавних набавки за 2018. годину…

ЈН 28/2018

„Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018/2019 години“ број ЈН 28/2018. 24-12-2018. Oбавештење о закљученом уговору 20-12-2018. Одлука о додели уговора „Зимско одржавање локалних путева и улица на територије општине Жабари“ 11-12-2018. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 11-12-2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА – седишта за бебе.

На основу члана 39.Став 2. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац општинска управа општине Жабари кога заступа начелник Миловановић Небојша позвао је понуђаче да доставе своју понуду за набавку добра – седишта за бебе. Рок за…

ЈНМВ 26/2018

„Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију саобраћајница у насељу Симићево, у општини Жабари“ 15-10-2018. Обавештење о закљученом уговору 08-10-2018. Oдлука о додели уговора 28-9-2018. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 28-9-2018. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 28-9.2018.  Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 26-9-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 29-9-2018. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA  

ЈН 23/2018

10-10-2018. Обавештење о закљученом уговору 03-10-2018. 8. ODLUKA O DODELI UGOVORA MEDICINSKA OPREMA SKENIRANO 10-9-2018.  ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 2/2018 10-9-2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА 10-9-2018. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 23/2018   На основу члана 32. и члана 55. став…

ЈН 24/2018

05-10-2018 Обавештење о закљученом уговору 18-9-2018. Одлука о додели уговора На основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о покретању…

ЈН 22/2018

05-10-2018. Обавештење о закљученом уговору 18-9-2018. Одлука о додели уговора На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује ПОЗИВ ЗА…

ЈН 21/2018

05-10-2018 Обавештење о закљученом уговору 18-9-2018. Oдлука о додели уговора ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Технички преглед изведених радова у ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима, Брзоходу, Кочетину и Сибници и здравствене амбуланте у Влашком Долу“ БРОЈ ЈНМВ: 21/2018 06-9-2018. Konkursna dokumentacija JNMV 21 2018 TEHNICKI PREGLED…

ЈН 25/2018

05-10-2018. Обавешење о закључуном уговору 19-9-2018.  Одлука о додели уговора ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Набавка услуга: „Стручни надзор над извођењем радова на летњем одржавању локалних путева и улица на територији општине Жабари“ број ЈН 25/2018 07-9-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 07-9-2018. КОНКУРСНА…

JН 7/2018 Одлука о измени уговора

28-8-2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JN OS KOCETIN SKENIRANO 10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS KOCETIN 04.5.2018.  Oбавештење о закљученом уговору 17.4.2018.   Oдлука о додели уговора за јавну набавку бр 7/2018   ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИСТУРЕНО…

ЈН 22/2017 ОДЛУКА О 2. ИЗМЕНИ УГОВОРА

31.8.2018. ОДЛУКА О 2. ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ АМБУЛАНТА ВЛАШКИ ДО 26.7.2018. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ АМБУЛАНТА ВЛАШКИ ДО 20.4.2018.   Обавештење о закљученом  уговору „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ВЛАШКОМ ДОЛУ“ број ЈН 22/2017   Грађевински радови на санацији и адаптацији…

ЈН 8/2018 Одлука о измени уговора

30.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA II SKENIRANO 10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA  04.5.2018.Oбавештење о закљученом уговору 17.4.2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку бр 8/2018   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова 2„ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ…

ЈН 1/2018

29.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 24.8.2018. Одлука о додели уговора На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник  РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Скупштина општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА…

ЈН 20/2018

14.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 03.8.2018.   ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR POPLOCAVANJE JN 20 2018 SKENIRANO „Стручни надзор над извођењем радова на реконструкција тротоара – поплочавање улице Кнеза Милоша, општина Жабари“ број ЈН 20/2018 Konkursna dokumentacija JNMV 20 2018 NADZOR POPLOCAVANJE TROTOARA ZABARI       25.7.5018. Poziv…

ЈН 19/2018 Oбавештење о закљученом уговору

03.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУза јавну набавку број 19/2018 “Набавка и испорука електричне енергије“ 11.7.2018. Одлукa о додели уговора. На основу члана 55. став 1. тачка 2), и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул….

ЈН 16/2018 Обавештење о закљученом уговору

25.7.2018. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru GRADIM DOM KUTLURE PORODIN 09.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 16 2018 DOM KULTURE PORODIN SKENIRANO 14.6.2018. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 14.6.2018.  ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 14.06.2018.   01.06.2018.       ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 16/2018  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У…

ЈН 14/2018 обавештење о закљученом уговору

25.7.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку број 14/2018, отворени поступак “Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари“ 25.6.2018.  Одлукa о додели уговора у оквиру јавне набавке „Превоз студената основних и средњих школа са територије општине Жабари“ број ЈН 14/2018 23.05.2018 1….

ЈН 18/2018 обавештење о закљученом уговору

18.7.2018. Оbavestenje O Zakljucenom Ugovoru NADZOR SAOBRACAJNICE 05-7-2018.. ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR SAOBRACAJNICE На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103,…

ЈН 17/2018 Oбавештење о закљученом уговору

18.7.2018.  Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru CASA NADZOR DOM KUTLURE PORODIN 03.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 17 2018 NADZOR DOM PORODIN    На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац…

ЈН 1/2018 Одлука о измени Уговора

29. jun 2018 . ODLUKA O IZMENI UGOVORA VODOVOD ALEKSANDROVAC SKENIRANO   Реконструкција главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац) број ЈН 1/2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA VODOVOD ALEKSANDROVAC JN1-2018 Pojasnjenje kd…

ЈН 13/2018 Обавештење о закљученом уговору

30.5.2018. Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.2 16.5.2018.Одлука о додели уговора Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда „Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера“ ЈН 13/2018 ( наручилац: општинска управа). 20.04.2018.    Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива 20.04.2018    Конкурсна…

Закључен уговор – Јн 10/2018

„Извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица у насељу Точка“ број ЈН 10/2018 18.5.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 03.5.2018. Одлука о додели уговора   

JНБР 15/2018 закључен уговор

09.5.2018.  ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 15 2018 NADZOR TOCKA 07.5.2018 ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR TOCKA Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Стручни надзор над извођењем радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица…

Јавна набавка МВ 11/2018 закључен уговор

8.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 1      27.04.2018. године  7.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 27.04.2018. годинe  6. Одлука о додели уговора 19.04.2018. године ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 11/2018 У поступку јавне набавке мале…

JНМВ 12/2018 закључен Уговор

1. Обавештење о закљученом уговору- Партија 1 2018/04/25. године 2. Обавештење о закљученом уговору- Партија 2 2018/04/25. године  24.4.2018.  Одлука о додели уговора ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуге дератизација и сузбијања комараца ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2018 1. Позив за подношење понуда         …

ЈНМВ 01/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2018 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ 1. Poziv za podnošenje ponuda 07.03.2018. godine 2. Konkuirsna dokumentacija 07.03.2018. godine 3. Odluka o dodeli ugovora 26.03.2018. godine. 4. Обавештење о закљученом уговору 12.04.2018. године  

Јавна набавка 9/2018

„Набавка услуга: Партија 1. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину; Партија 2. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења…

ЈН 6/2018

„Израда пројектно – техничке документације – пројекти локалних путева“ број ЈН 6/2018 13.03.2018                JN 6 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU PROJEKTI   Датум објаве Назив документа   20.02.2018 Одлука о додели уговора 08.02.2018 Појашњење конкурсне документације 02.02.2018 Конкурсна…

Набавка услуга број ЈН 5/2018

Партија 1. – Израда пројекта за рушење објекта у Александровцу, Партија 2. –  Израда пројекта за изградњу кабловског вода за прикључење вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима, на к.п.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС „Жабари“, Партија 3. – Израда енергетских пасоша…

ЈН 4/2018

Партија 1. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на реконструкцији главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац); Партија 2. – Стручни надзор и…

ЈН 3/2018

Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018. години број ЈН 3/2018

ЈН 2/2018

Радови на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац – Врбница број ЈН 2/2018 JN 2 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU TICEVAC JN 2 2018 ODLUKA O DODELI UGOVORA TICEVAC  

број ЈН 23/2017 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Јавна набавка мале вредности „Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у сезони 2017/2018“ број ЈН 23/2017 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК  

ЈН 25/2017

Услуге транспорта и депоновања комуналног отпада-Општинска управа ЈН 25/2017

ЈН 24/2017

Набавка услуга стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на санацији и адаптацији здравствене амбуланте у Влашком Долу“ број ЈН 24/2017

ЈН 23/2017

Јавна набавка мале вредности „Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у сезони 2017/2018“ број ЈН 23/2017

ЈНМВ 21/2017

“Набавка материјала за саобраћај“ ЈНМВ 21/2017 (Општинска управа)

ЈНМВ број 20/2017

Набавка водоводног, канализационог и електро материјала-мали грант ЈНМВ број 20/2017  

ЈНМВ број 19/2017

Набавка грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима ЈНМВ број 19/2017

ЈН 18/2017

Набавка услуга: Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне конструкције општинског…

ЈНМВ 17/2017

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ  „Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији саобраћајница на територији општине Жабари“  БРОЈ ЈНМВ: 17/2017  

Јавна набавка мале вредности по партијама – Добра

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари  објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА…

Угоститељске услуге поводом Дана општине ЈН 1/2017

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Скупштина општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности број 1/2017…

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА ЈНМВ број 16/2017

Појачано одржавање и доградња спортског терена у Влашком Долу ЈНМВ број 15/2017

Уређење некатегорисаних путева и отресишта у Витежеву ЈНМВ број 14/2017

Инвестиционо одржавање ОШ Александровац ЈН 13/2017

ЈНМВ ПО ПАРТИЈАМА – ДОБРА, НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЈН 12/2017

Набавка материјала: Партија 1. Набавка ПВЦ столарије; Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала; Партија 3. Набавка грађевинског материјала.  

Набавка и испорука електричне енергије

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке…

Надзор и технички преглед ЈНMВ 10/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА – УСЛУГЕ Стручни над извођењем радова и технички преглед објекта број ЈН 10/2017

Јавна набавка мале вредности – ШАЈКОВАЧКИ ПОТОК

„Санација Шајковачког потока (обезбеђење протицајног профила бујичних потока)“ број ЈН 9/2017

Јавна набавка мале вредности – Канализација

„Реконструкција фекалног колектора у ул. 9. септембра, Смедеревска и део улице Кнеза Милоша у Жабарима – II фаза“ ЈАВНА НАБАВКА бр. 8/2017