Извештај о спроведеној јавној расправи поводом предлога одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету

У складу са чланом 7. , 18. , 29. Одлуке о јавним расправама (''Сл. гласник Општине Жабари'', бр. 4/19) Општинско веће општине Жабари, сачинило је следећи:

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ЗАПИСНИКОМ СА ОТВОРЕНОГ САСТАНКА: