Информације од јавног значаја

Овлашћено лице за поступање захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Општини Жабари је Чолић Љубодраг, дипломирани правник, радник општинске управе.

Захтеви се подносе на адресу

Општина Жабари

улица Кнеза Милоша 103

12374 Жабари

тел.012 250 130

sozabari@ptt.rs

ОВЛАШЋЕЊЕ
СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА РЕШАВАЊЕ УПРАВНИХ СТВАРИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ЖАБАРИ
ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА