Списак издатих решења о озакоњењу до 5-1-2018.

Oпштина Жабари                          Општинска управа општине Жабари

 

Укупан број издатих решења  316

РЕШЕЊЕ О ОЗАКОЊЕЊУ од 27.11.2015.године

  1. и 2017.

Р.Бр.     Број предмета                издато Власнику            Врста објекта   Локација            Датум издавања решења

1             356-706/2010-03              БУТОРКИЋ СЛОБОДАНКА (МИЛУТИН)                    из ПОРОДИНА          стамбени објекат                 к.п.бр. 7300, К.О. Породин       08.02.2016.

2             356-707/2010-03              БУТОРКИЋ СЛОБОДАНКА (МИЛУТИН)                    из ПОРОДИНА          стамбени објекат                 к.п.бр. 7301 и 7302/5, К.О. Породин    08.02.2016.

3             356-209/2013-02              ЈОВАНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ (МИЛАН) из ЖАБАРА           стамбено-економски објекат                 к.п.бр. 5253/1, К.О. Жабари     24.02.2016.

4             356-210/2013-02              ЈОВАНОВИЋ ЗЛАТАН (ДОБРИВОЈЕ) из ЖАБАРА           помоћни објекат           к.п.бр. 5253/2, К.О. Жабари     25.02.2016.

5             356-299/2010-03              ПАВЛОВИЋ НАДЕЖДА (МИЛАН) из ПОРОДИНА          економски објекат       к.п.бр. 2917/1, К.О. Породин  25.02.2016.

6             356-492/2010-03              ИСАКОВИЋ ЖИВОРАД (СВЕТОМИР) из БРЗОХОДА    економски објекат       к.п.бр. 1830, К.О. Брзоходе 05.04.2016.

7             356-495/2010-03              ИСАКОВИЋ ЖИВОРАД (СВЕТОМИР) из БРЗОХОДА    помоћни објекат           к.п.бр. 1830, К.О. Брзоходе 05.04.2016.

8             356-496/2010-03              ИСАКОВИЋ ЖИВОРАД (СВЕТОМИР) из БРЗОХОДА    стамбено-еономски објекат   к.п.бр. 1829 и 1830, К.О. Брзоходе       05.04.2016.

9             356-497/2010-03              ИСАКОВИЋ ЖИВОРАД (СВЕТОМИР) из БРЗОХОДА    стамбени објекат          к.п.бр. 1829, К.О. Брзоходе 05.04.2016.

10           356-849/2010-03              ШВАБ ЈАСМИНА (ДОБРИВОЈЕ) из АЛЕКСАНДРОВЦА стамбени објекат          к.п.бр. 7534, К.О. Александровац    06.04.2016.

11           356-603/2010-03              ТРАИЛОВИЋ МИЛЕ (ЖИВАДИН) из МИРИЈЕВА            стамбени објекат          к.п.бр. 821 K.О. Миријево                21.04.2016.

12           356-604/2010-03              ТРАИЛОВИЋ МИЛЕ (ЖИВАДИН) из МИРИЈЕВА            помоћни објекат           к.п.бр. 821 и 823 K.О. Миријево        21.04.2016.

13           356-605/2010-03              ТРАИЛОВИЋ МИЛЕ (ЖИВАДИН) из МИРИЈЕВА            економски објекат                                  и економски објекат       к.п.бр. 821 и 823 K.О. Миријево            21.04.2016.

14           356-606/2010-03              ТРАИЛОВИЋ МИЛЕ (ЖИВАДИН) из МИРИЈЕВА            стамбени објекат          к.п.бр. 821 K.О. Миријево                21.04.2016.

15           356-9/2014-02   ПАУНОВИЋ ЖИВОМИР (ДУШАН) из ВИТЕЖЕВА           два стамбена објекта, помоћни објекат и пет економских објеката         к.п.бр. 525, 526/1 и 528/1 K.О. Витежево          16.05.2016.

16           356-4/2016-02   МАРИНОВИЋ ДРАГИША (МИРОСЛАВ) из ЖАБАРА    два стамбена објекта                                                        и два помоћна објекта               к.п.бр. 2518 К.О. Породин        19.05.2016.

17           356-134/2013-02              ЈОВОВИЋ ГОРДАНА (АЛЕКСАНДАР) из ЖАБАРА          стамбени објекат          к.п.бр. 6326 K.О. Жабари     23.05.2016.

18           356-15/2016-02                СМОЉАНИЋ МИЛАН (ДРАГИЋ) из СИМИЋЕВА            стамбени објекат          к.п.бр. 10996 K.О. Симићево                24.05.2016.

19           356-147/2013-02              TРАИЛОВИЋ РАДИША (ЖИВАДИН) из СВИЊАРЕВА  стамбени објекат                                                  и економски објекат   к.п.бр. 521, 523 и 524 K.О. Свињарево                06.06.2016.

20           356-103/2013-02              ЂОРЂЕВИЋ РАДИВОЈЕ (ЖИВОМИР) и ЂОРЂЕВИЋ ВЕСНА (ДРАГИША) из ЖАБАРА                стамбени објекат          к.п.бр. 6999/2 K.О. Жабари      07.06.2016.

21           356-77/2013-02                ЛАЗАРЕВИЋ СИНИША (НАДЕЖДА) из ЖАБАРА            економски објекат       к.п.бр. 6384 K.О. Жабари     08.06.2016.

22           356-140/2010-03              ПАУНОВИЋ СТОЈАН (БОЖИДАР) из ВИТЕЖЕВА             стамбени објекат          к.п.бр. 1564/3 K.О. Витежево 20.06.2016.

23           356-265/2013-02              ПЕЈЧИЋ ДРАГИШA (МИРОСЛАВ) из АЛЕКСАНДРОВЦА             стамбени објекат          к.п.бр. 8498/1 K.О. Александровац     27.06.2016.

24           356-266/2013-02              СТОЈАНОВИЋ ЉУБИНКO (ЂУРА) из АЛЕКСАНДРОВЦА              стамбени објекат          к.п.бр. 8498/3 K.О. Александровац     27.06.2016.

25           356-414/2010-03              ПЕРИЋ СРЕТЕН (ЂОРЂЕ) из ВИТЕЖЕВА               стамбено-еономски објекат   к.п.бр. 1574 K.О. Витежево 27.06.2016.

26           356-288/2010-03              ТРУЈИЋ АНДРA (ЧЕДОМИР) из ВИТЕЖЕВА       стамбени објекат          к.п.бр. 1657/2 K.О. Витежево          20.06.2016.

27           356-28/2016-02                АРСИЋ БОЖИДАР (СВЕТОМИР) из АЛЕКСАНДРОВЦА               стамбени објекат          к.п.бр. 8395 K.О. Александровац          28.06.2016.

28           356-59/2010-03                ПАУНОВИЋ ЖИВАДИНКA (МИЛАН) из ВЛАШКОГ ДОЛА          помоћни објекат                                                      и помоћни објекат       к.п.бр. 8857 К.О. Влашки До    30.06.2016.

29           356-6/2016-02   БЛАГОЈЕВИЋ ВЕРИЦА (РАДОМИР) из ВЛАШКОГ ДОЛА            стамбени објекат                                       и три помоћна објекта               к.п.бр. 8958 и 8959 K.О. Влашки До      05.07.2016.

30           356-9/2016-02   СПАХИЋ ЈУЛИЈАНА (БРАНКО) из ЖАБАРА       стамбени објекат          к.п.бр. 6891/4 K.О. Жабари                08.07.2016.

31           356-1/2016-02   ЗУБАНОВИЋ СВЕТОЗАР (АДАМ) из ЖАБАРА   стамбени објекат          к.п.бр. 6891/3 K.О. Жабари                08.07.2016.

32           356-149/2010-03              МРАТИНКОВИЋ НИКОЛА (ЗОРАН) из СИМИЋЕВА       занатски објекат за клање и расецање живинског меса       к.п.бр. 11268 K.О. Симићево   15.07.2016.

33           356-155/2010-03              ТАСИЋ МИЛОМИР (МИЛАН) из БРЗОХОДА   стамбени објекат                                                  и помоћни објекат           к.п.бр. 1465/1 K.О. Брзоходе   21.07.2016.

34           356-339/2010-03              ЖИВКОВИЋ СВЕТЛАНИ (ДУШАН) из ПЕЧАНИЦЕ           стамбени објекат          к.п.бр. 9054 K.О. Влашки До              04. 08. 2016.

35           356-26/2016-02                ПОПДАНКОВ ЗОРИЦА (МИХАЈЛО) из ЖАБАРА             стамбени објекат          к.п.бр. 6873 K.О. Жабари     09.08.2016.

36           356-39/2016-02                ЈОВИЋ СВЕТОМИР (ДРАГУТИН) из ЖАБАРА    помоћни објекат           к.п.бр. 6185 K.О. Жабари               10. 08. 2016.

37           356-116/2010-03              АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГИШA (ПЕТАР) из ВЛАШКОГ ДОЛА              два стамбена и помоћни објекат               к.п.бр. 9175 K.О. Влашки До    10. 08. 2016.

38           356-151/2010-03              ЛАЗАРЕВИЋ МИРОСЛАВ (ВОЈИСЛАВ) из ВЛАШКОГ ДОЛА      стамбени објекат и стамбено-помоћни објекат    к.п.бр. 8297 K.О. Влашки До    10. 08. 2016.

39           356-51/2016-02                СТОЈАНОВИЋ ВЛАДАН (МИРОЉУБ) из СИМИЋЕВА   стамбени објекат          к.п.бр. 10102 K.О. Симићево                11. 08. 2016.

40           356-25/2016-02                ПАЈКИЋ ДРАГАН (СВЕТИСЛАВ) из ВЛАШКОГ ДОЛА     стамбени објекат          к.п.бр. 8685 K.О. Влашки До              11. 08. 2016.

41           356-24/2016-02                ПАЈКИЋ ДРАГАН (СВЕТИСЛАВ) из ВЛАШКОГ ДОЛА     стамбени објекат          к.п.бр. 8685 K.О. Влашки До              11. 08. 2016.

42           356-31/2016-02                МИЛОЈЕВИЋ ГОРАН (ВЛАДИМИР) из КОЧЕТИНА        два стамбена и помоћни објекат                к.п.бр. 1041 K.О. Кочетин          11. 08. 2016.

43           356-38/2016-02                ЂОРЂЕВИЋ ФИЛИП (ЉУБИША) из ВЛАШКОГ ДОЛА   помоћни објекат           к.п.бр. 8161 K.О. Влашки До              12. 08. 2016.

44           356-36/2016-02                СТОКИЋ МИЛАН (СЛАВИША) из  ЖАБАРА       помоћни објекат           к.п.бр. 6888 K.О. Жабари               15. 08. 2016.

45           356-35/2016-02                СТОКИЋ МИЛАН (СЛАВИША) из  ЖАБАРА       стамбени објекат          к.п.бр. 6888 K.О. Жабари               15. 08. 2016.

46           356-34/2016-02                СТОКИЋ МИЛЕНА (СЛАВИША) из  ЖАБАРА и СТОКИЋ АНИЦА (СЛАВИША) из ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ стамбени објекат          к.п.бр. 6888 K.О. Жабари           15. 08. 2016.

47           356-238/2013-02              МИЛОШЕВИЋ АЦА (ВИТОМИР) из ЖАБАРА  и МИЛОШЕВИЋ ГОРИЦА (ПРЕДРАГ) из  ЖАБАРА             стамбени објекат          к.п.бр. 6224 K.О. Жабари           15. 08. 2016.

48           356-37/2016-02                МИЛОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР (СРБОЉУБ) из ЖАБАРА               стамбени објекат          к.п.бр. 5990 K.О. Жабари          16. 08. 2016.

49           356-44/2016-02                РАДУЉЕВИЋ РАДОМИР (ВЛАДИМИР) из ПОРОДИНА             стамбени објекат          к.п.бр. 6146/5 K.О. Породин    17. 08. 2016.

50           356-45/2016-02                РАДУЉЕВИЋ ЗОРИЦА (ДОБРИВОЈЕ) из ПОРОДИНА  стамбени објекат          к.п.бр. 6146/1 K.О. Породин   18. 08. 2016.

51           356-46/2016-02                РАДУЉЕВИЋ ЗОРИЦА (ДОБРИВОЈЕ) из ПОРОДИНА  помоћни објекат           к.п.бр. 6146/1 K.О. Породин   18. 08. 2016.

52           356-47/2016-02                РАДУЉЕВИЋ ЗОРИЦА (ДОБРИВОЈЕ) из ПОРОДИНА  економски објекат       к.п.бр. 6146/1 K.О. Породин   18. 08. 2016.

53           356-48/2016-03                РАДУЉЕВИЋ ЗОРИЦА (ДОБРИВОЈЕ) из ПОРОДИНА  помоћни објекат           к.п.бр. 6146/1 K.О. Породин   18. 08. 2016.

54           356-76/2016-02                РАДУЉЕВИЋ ЗОРИЦА (ДОБРИВОЈЕ) из ПОРОДИНА  помоћни објекат           к.п.бр. 6146/1 K.О. Породин   18. 08. 2016.

55           356-77/2016-02                РАДУЉЕВИЋ ЗОРИЦА (ДОБРИВОЈЕ) из ПОРОДИНА  помоћни објекат           к.п.бр. 6146/1 K.О. Породин   18. 08. 2016.

56           356-166/2010-03              НИКОЛИЋ ДРАГИША (БОГОСАВ) из ПОРОДИНА          стамбени објекат          к.п.бр. 6989 K.О. Жабари     18. 08. 2016.

57           356-40/2016-02                АЛЕКСИЋ ВЛАСТИМИР (ИЛИЈА) из ЧЕТЕРЕЖА              стамбени објекат          к.п.бр. 6093/2 K.О. Жабари     18. 08. 2016.

58           356-30/2016-02                ЛАЗАРЕВИЋ СЛАВИША (ЧЕДОМИР) из МИРИЈЕВА     стамбени објекат          к.п.бр. 1029 K.О. Миријево                18. 08. 2016.

59           356-55/2016-02                СТОЈАНОВИЋ АНТОНИЈЕ (ЧЕДОМИР) из СВИЊАРЕВА              стамбени објекат          к.п.бр. 493 K.О. Свињарево     19. 08. 2016.

60           356-56/2016-02                СТОЈАНОВИЋ АНТОНИЈЕ (ЧЕДОМИР) из СВИЊАРЕВА              стамбени објекат          к.п.бр. 493 K.О. Свињарево     19. 08. 2016.

61           356-340/2010-03              ПЕРУЦИЋ ЖИВАНКИ (ЖИВАДИН) из ВЛАШКОГ ДОЛА              стамбени објекат          к.п.бр. 8454 K.О. Влашки До    22. 08. 2016.

62           356-133/2013-02              ВУЈЧИЋ ЗЛАТАНУ (ПРЕДРАГ) из АЛЕКСАНДРОВЦА     помоћни објекат           к.п.бр. 7904 K.О. Александровац    23. 08. 2016.

63           356-90/2013-02                РАНИЋ ЉУБИЦИ (НИКОЛА) из ЖАБАРА           стамбени објекат и помоћни објекат                к.п.бр. 6678 K.О. Жабари           23. 08. 2016.

64           356-27/2016-02                ОБРАДОВИЋ ДУШАНКИ (ЖАРКО) из ЖАБАРА              економски објекат       к.п.бр. 3211/3 K.О. Жабари     23. 08. 2016.

65           356-473/2010-03              ДИМИТРИЈЕВИЋ СВЕТЛАНИ (АЛЕКСАНДАР) из ВРЊАЧКЕ БАЊЕ         стамбени објекат                к.п.бр. 6099 K.О. Жабари           29. 08. 2016.

66           356-168/2010-03              МАРКОВИЋ ДРАГОСЛАВУ (РАДОСАВ) из СИМИЋЕВА               стамбени објекат и помоћни објекат               к.п.бр. 10062 K.О. Симићево   01. 09. 2016.

67           356-418/2010-03              ШАБАНИ СНЕЖАНИ (ДАНИЦА) из БЕОГРАДА                стамбени објекат          к.п.бр. 1736 K.О. Витежево 06. 09. 2016.

68           356-576/2010-03              БРКИЋ МИРОСЛАВУ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА         економски објекат       к.п.бр. 6174 K.О. Породин   13. 09. 2016.

69           356-723/2010-03              ТРАИЛОВИЋ ДРАГИШИ (ЖАРКО) из СВИЊАРЕВА       два стамбена објекта  к.п.бр. 843 и 845 К.О. Свињарево     21. 09. 2016.

70           356-379/2010-03              ДРАГИНИЋ ДРАГИШИ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА     два помоћна објекта и економски објекат               к.п.бр. 6610 К.О. Породин        21. 09. 2016.

71           356-562/2010-03              ДРАГИНИЋ ДРАГИЦИ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА      помоћни објекат           к.п.бр. 5955 К.О. Породин   23. 09. 2016.

72           356-592/2010-03              СТАНОЈЛОВИЋ СЛАВИШИ (МИЈАЈЛО) из БРЗОХОДА                стамбени објекат          к.п.бр. 2130/2 и 2130/3 K.О. Брзоходе               26. 09. 2016.

73           356-54/2013-02                ЈОВАНОВИЋ ЈУЛИЈАНИ (МИОДРАГ) из ПОЖАРЕВЦА                два помоћна објекта   к.п.бр. 8753 K.О. Влашки До    26. 09. 2016.

74           356-197/2013-02              ЈОВАНОВИЋ ЈУЛИЈАНИ (МИОДРАГ) из ПОЖАРЕВЦА                помоћни објекат           к.п.бр. 8753 K.О. Влашки До    26. 09. 2016.

75           356-81/2016-02                ЈОВАНОВИЋ ЈУЛИЈАНИ (МИОДРАГ) из ПОЖАРЕВЦА                стамбени објекат          к.п.бр. 8753 K.О. Влашки До    28. 09. 2016.

76           356-54/2016-02                СТОЈАНОВИЋ АНТОНИЈУ (ЧЕДОМИР) из СВИЊАРЕВА              помоћни објекат           к.п.бр. 493 K.О. Свињарево     30. 09. 2016.

77           356-380/2010-03              ДРАГИНИЋ ДРАГИШИ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА     економски објекат       к.п.бр. 5283 К.О. Жабари     30. 09. 2016.

78           356-421/2010-03              ВЕЉКОВИЋ ЉИЉАНИ (РАДИВОЈЕ) из СИМИЋЕВА     стамбени објекат          к.п.бр. 11037 K.О. Симићево                03. 10. 2016.

79           356-422/2010-03              ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗДРАВКУ (ДРАГИША) из СИМИЋЕВА            економски објекат       к.п.бр. 11388 и 11389 K.О. Симићево  03. 10. 2016.

80           356-424/2010-03              ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗДРАВКУ (ДРАГИША) из СИМИЋЕВА            стамбени објекат и економски објекат       к.п.бр. 11388 K.О. Симићево   03. 10. 2016.

81           356-82/2016-02                СТОЈАНОВИЋ МИЉИ (АЛЕКСАНДАР) из СВИЊАРЕВА              стамбени објекат          к.п.бр. 845 K.О. Свињарево     05. 10. 2016.

82           356-114/2010-03              ОБРАДОВИЋ ДРАГАНУ (ЗДРАВКО) из АЛЕКСАНДРОВЦА        стамбени објекат          к.п.бр. 8575 K.О. Александровац          10. 10. 2016.

83           356-316/2010-03              ОБРАДОВИЋ ДРАГАНУ (ЗДРАВКО) из АЛЕКСАНДРОВЦА        економски објекат       к.п.бр. 8576 K.О. Александровац          10. 10. 2016.

84           356-20/2014-02                ПАУНОВИЋ САШИ (МИРЈАНА) из ОРЕОВИЦЕ                стамбени објекат и помоћни објекат               к.п.бр. 5130 K.О. Симићево      13. 10. 2016.

85           356-70/2016-02                МАРЈАНОВИЋ ЗОРИЦИ (БРАНИЛАВ) из СИМИЋЕВА помоћни објекат           к.п.бр. 10131 K.О. Симићево                17. 10. 2016.

86           356-68/2016-02                МАРЈАНОВИЋ ЖИВОРАДУ (БОРИСЛАВ) из СИМИЋЕВА          стамбени објекат          к.п.бр. 10193 K.О. Симићево   17. 10. 2016.

87           356-99/2016-02                KUHMAYER МАРИЈА (ЉУБИСАВ) из СВИЊАРЕВА        стамбени објекат          к.п.бр. 596 К.О. Свињарево             18. 10. 2016.

88           356-100/2016-02              KUHMAYER МАРИЈА (ЉУБИСАВ) из СВИЊАРЕВА        помоћни објекат           к.п.бр. 596 К.О. Свињарево             18. 10. 2016.

89           356-2/2016-02   ПЕРИЋ МИСЦХЕЛ (ВОЈИСЛАВКА) из АЛЕКСАНДРОВЦА           стамбени објекат          к.п.бр. 8086 K.О. Александровац    18. 10. 2016.

90           356-69/2016-02                МАРЈАНОВИЋ ЗОРИЦИ (БРАНИСЛАВ) из СИМИЋЕВА              стамбени објекат          к.п.бр. 10130 K.О. Симићево   20. 10. 2016.

91           356-90/2016-02                СТАНОЈЛОВИЋ (МИЛУТИНУ) ЉУБИВОЈУ из БРЗОХОДА           стамбени објекат                к.п.бр.3562 K.О. Брзоходе        26. 10. 2016.

92           356-94/2016-02                МИКУЉЕВИЋ ВЛАДАНУ (ЖИВАН) из ПОРОДИНА       стамбени објекат          к.п.бр. 6139 K.О. Породин   27. 10. 2016.

93           356-122/2016-02              ИЛИЋ СЛАВИШИ (БОЖАНА) из СВИЊАРЕВА помоћни  објекат          к.п.бр. 643 К.О. Свињарево       01. 11. 2016.

94           356-123/2016-02              ИЛИЋ СЛАВИШИ (БОЖАНА) из СВИЊАРЕВА помоћни  објекат          к.п.бр. 643 К.О. Свињарево       01. 11. 2016.

95           356-109/2016-02              МИЛОШЕВИЋ АЦИ (ВИТОМИР) из ЖАБАРА  стамбени  објекат         к.п.бр. 7132 К.О. Жабари               02.11. 2016.

96           356-111/2016-02              МИЛОШЕВИЋ АЦИ (ВИТОМИР) из ЖАБАРА  помоћни  објекат          к.п.бр. 7132 К.О. Жабари               02.11. 2016.

97           356-413/2010-03              ИЛИЋ СЛАВИШИ (БОЖАНА) из СВИЊАРЕВА стамбени објекат          к.п.бр. 643 К.О. Свињарево       03.11. 2016.

98           356-790/2010-03              АРСИЋ ПРЕДРАГУ (МИРОСЛАВ) из ВЛАШКОГ ДОЛА  стамбени објекат          к.п.бр. 8195 К.О. Влашки До              03. 11. 2016.

99           356-105/2016-02              ИЛИЋ СИМКИ (АЛЕКСАНДАР) из СВИЊАРЕВА             помоћни  објекат          к.п.бр. 615 К.О. Свињарево             04. 11. 2016.

100         356-106/2016-02              ИЛИЋ СИМКИ (АЛЕКСАНДАР) из СВИЊАРЕВА             стамбени објекат          к.п.бр. 615 К.О. Свињарево             04.11. 2016.

101         356-14/2016-02                РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛОШУ (БРАНИСЛАВ) из АЛЕКСАНДРОВЦА        стамбени објекат                к.п.бр. 797 К.О. Сибница           04. 11. 2016.

102         356-118/2016-02              РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛОШУ (БРАНИСЛАВ) из АЛЕКСАНДРОВЦА        помоћни  објекат                к.п.бр. 797 К.О. Сибница           04. 11. 2016.

103         356-93/2016-02                МИЛОЈКОВИЋ ДРАГОСЛАВУ (БОЖИДАР) из СВИЊАРЕВА     стамбени објекат          к.п.бр. 494/2 К.О. Свињарево 04. 11. 2016.

104         356-512/2010-03              ШУРКУЉЕВИЋ МИРОСЛАВУ (МИЛОВАН) из ПОРОДИН          два стамбена, помоћни и економски објекат       к.п.бр. 10212 K.О. Породин      08. 11. 2016.

105         356-79/2016-02                ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ „8. ОКТОБАР” ДОО из СВИЛАЈНЦА      помоћни  објекат          к.п.бр. 6357 К. О. Жабари          11. 11. 2016.

106         356-8/2016-02   ПАВЛОВИЋ РОЛАНСУ (ВОЈИСЛАВ) из ВИТЕЖЕВА        стамбени објекат          к.п.бр. 2107 К.О. Витежево          18. 11. 2016.

107         356-409/2010-03              МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗОРАНУ (ЈОВАН) из АЛЕКСАНДРОВЦА       стамбени објекат                к.п.бр.9006/1 К. О. Александровца      23. 11. 2016.

108         356-410/2010-03              МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗОРАНУ (ЈОВАН) из АЛЕКСАНДРОВЦА       економски  објекат                к.п.бр.9006/1 К. О. Александровца      23. 11. 2016.

109         356-412/2010-03              МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗОРАНУ (ЈОВАН) из АЛЕКСАНДРОВЦА       економски  објекат                к.п.бр.9006/1 К. О. Александровца      23. 11. 2016.

110         356-131/2016-02              МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗОРАНУ (ЈОВАН) из АЛЕКСАНДРОВЦА       економски  објекат                к.п.бр.9006/1 К. О. Александровца      24. 11. 2016.

111         356-130/2016-02              МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗОРАНУ (ЈОВАН) из АЛЕКСАНДРОВЦА       економски  објекат                к.п.бр.9006/1 К. О. Александровца      24. 11. 2016.

112         356-415/2010-03              СТОЈАДИНОВИЋ ИВАНКИ (МИОДРАГ) из БЕОГРАДА                стамбени објекат          к.п.бр. 6659/2 К.О. Жабари      28. 11. 2016.

113         356-188/2010-03              ЈЕВРЕМОВИЋ ЈАСМИНИ (ЉУБИША) и ЈЕВРЕМОВИЋ ЗЛАТАНУ (МИЛУНЧЕ) из БРЗОХОДА                стамбени и помоћни  објекат                к.п.бр. 3154 К. О. Брзоходе      01. 12. 2016.

114         356-212/2013-02              ЈЕВТИЋ ГОРДАНИ (СЛОБОДАН) и ЈЕТИЋ ЂОРЂУ (МИЛАН) из ЖАБАРА            стамбени  и три помоћна објекта   к.п.бр. 6956 К. О. Жабари          05. 12. 2016.

115         356-110/2016-02              ДИНИЋ (ЈОВАН) СЛАВИШИ из ВЛАШКОГ ДОЛА           два помоћна објекта   к.п.бр. 9078/2 К. О. Влашки До             06. 12. 2016.

116         356-132/2016-02              СТАНОЈЕВИЋ ВЕРИЦИ (СТОЈАНЧЕ) из АЛЕКСАНДРОВЦА и ПЕРИЋ АНИ (ГОРАН) из ВЛАШКИ ДО     стамбени  објекат         к.п.бр. 8389 К.О. Александровац          06. 12. 2016.

117         356-551/2010-03              ЖИВКОВИЋ МИРОСЛАВУ (БОРИВОЈЕ) из ВЛАШКОГ ДОЛА    стамбени и економски објекат               к.п.бр. 8123 К.О. Влашки До    09. 12. 2016.

118         356-104/2016-02              СТАНКОВИЋ (МИОДРАГ) МИЛАНЧЕ из БЕОГРАДА      стамбени  објекат         к.п.бр. 773 К.О. Сибница   12. 12. 2016.

119         356-353/2010-03              МАРЈАНОВИЋ ДАНИЦИ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА и МАРЈАНОВИЋ ЖИВОМИРУ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА      помоћни  објекат          к.п.бр. 6084/3 К.О. Породин    13. 12. 2016.

120         356-354/2010-03              МАРЈАНОВИЋ ДАНИЦИ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА и МАРЈАНОВИЋ ЖИВОМИРУ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА      стамбени објекат          к.п.бр.6084/1 К.О. Породин     13. 12. 2016.

121         356-135/2016-02              МАРЈАНОВИЋ ДАНИЦИ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА и МАРЈАНОВИЋ ЖИВОМИРУ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА      помоћни објекат           к.п.бр.6084/1 К.О. Породин     13. 12. 2016.

122         356-134/2016-02              МАРЈАНОВИЋ ДАНИЦИ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА и МАРЈАНОВИЋ ЖИВОМИРУ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА      стамбени објекат          к.п.бр.6084/1 К.О. Породин     15. 12. 2016.

123         356-29/2016-02                НЕБОЈШИ СТОЈАДИНОВИЋУ ПРЕДУЗЕТНИКУ, ТРГОВИНСКА РАДЊА И МЕЊАЧНИЦА „НЕША“ из ЖАБАРА ул. КНЕЗА МИЛОША ББ  пословни  објекат         к.п.бр. 6345/1 К. О. Жабари     16. 12. 2016.

124         356-97/2016-02                ЈАНКОВИЋ МАЛИШИ (БОРИВОЈЕ) из ТИЋЕВЦА            стамбени објекат          к.п.бр. 758 К.О. Тићевац    22. 12. 2016.

125         356-98/2016-02                ЈАНКОВИЋ МАЛИШИ (БОРИВОЈЕ) из ТИЋЕВЦА            економски  објекат      к.п.бр. 758 К.О. Тићевац    22. 12. 2016.

126         356-155/2016-02              ДАМЊАНОВИЋ КАТИЋ СТАНИШИ (СПАСОЈЕ) из ПОРОДИНА               два стамбени објекта, два помоћна и економски објекат   к.п.бр. 6574 К.О. Породин        23. 12. 2016.

127         356-137/2016-02              СТЕФАНОВИЋ СЛАВИШИ (ЖИВОЈИН) из ВЛАШКОГ ДОЛА      стамбени  објекат         к.п.бр. 4848 К.О. Влашки До    27. 12. 2016.

128         356-170/2016-02              ЈАНКОВИЋ ОЛИВЕРУ (БАТИ) из МИРИЈЕВА     помоћни објекат           к.п.бр. 810 К.О. Миријево          29. 12. 2016.

129         356-172/2016-02              ЈАНКОВИЋ ОЛИВЕРУ (БАТИ) из МИРИЈЕВА     помоћни објекат           к.п.бр. 810 К.О. Миријево          29. 12. 2016.

130         356-169/2016-02              ЈАНКОВИЋ ОЛИВЕРУ (БАТИ) из МИРИЈЕВА     стамбени објекат          к.п.бр. 810 и 811 К.О. Миријево          29. 12. 2016.

131         356-5/2016-02   MAРКОВИЋ ДРАГИШИ (МИЛУТИН) из СИМИЋЕВА    стамбени објекат          к.п.бр. 10552 К.О. Симићево          29. 12. 2016.

132         356-165/2016-02              ЈАНОШЕВИЋ (ВОЈИСЛАВУ) ДРАГАНУ из СВИЊАРЕВА               помоћни објекат           к.п.бр. 451 К.О. Свињарево     13. 01. 2017.

133         356-138/2016-02              МОДИГ ЉИЉАНИ (ВЕЛИБОР) из ОРЕОВИЦЕ помоћни  објекат          к.п.бр. 1154 К.О. Ореовице          09. 01. 2017.

134         356-139/2016-02              МОДИГ ЉИЉАНИ (ВЕЛИБОР) из ОРЕОВИЦЕ помоћни  објекат          к.п.бр. 1154 К.О. Ореовице          09. 01. 2017.

135         356-152/2016-02              НИКОЛИЋ СНЕЖАНИ (АЛЕКСАНДАР)  из СИМИЋЕВА                економски  објекат      к.п.бр. 6044 К.О. Породин        16. 01. 2017.

136         356-83/2016-02                ВЕЛИКИЋ ЗОРИЦИ (БОРИСЛАВ) из АЛЕКСАНДРОВЦА             стамбени  објекат         к.п.бр. 8944 К.О. Александровац          16. 01. 2017.

137         356-71/2016-02                ТРАИЛОВИЋ МИЛАНУ (СТАНИША) из СВИЊАРЕВА   стамбени  објекат         к.п.бр. 567 и 568 К.О. Свињарево     17. 01. 2017.

138         356-75/2016-02                ТРАИЛОВИЋ МИЛАНУ (СТАНИША) из СВИЊАРЕВА   стамбени  објекат         к.п.бр. 567 и 568 К.О. Свињарево     17. 01. 2017.

139         356-165/2016-02              ЈАНОШЕВИЋ (ВОЈИСЛАВУ) ДРАГАНУ из СВИЊАРЕВА               економски објекат       к.п.бр. 449 и 447 К.О. Свињарево         16.01.2017.

140         356-152/2016-02              НИКОЛИЋ СНЕЖАНИ (АЛЕКСАНДАР)  из СИМИЋЕВА                економски објекат       к.п. бр. 6044 К.О. Породин                16.01.2017.

141         356-95/2016-02                РАНЂЕЛОВИЋ КОЧИ (СВЕТИСЛАВ) из СИМИЋЕВА       помоћни објекат           к.п. бр. 9891 К.О. Симићево                23.01.2017.

142         356-166/2016-02              ЈАНОШЕВИЋ (ВОЈИСЛАВУ) ДРАГАНУ из СВИЊАРЕВА               помоћни објекат           к.п.бр. 451 К.О. Свињарево     25.01.2017.

143         356-165/2016-02              ЈАНОШЕВИЋ (ВОЈИСЛАВУ) ДРАГАНУ из СВИЊАРЕВА               економски објекат       к.п.бр. 449 и 447 К.О. Свињарево         25.01.2017.

144         356-168/2016-02              ЈАНОШЕВИЋ (ВОЈИСЛАВУ) ДРАГАНУ из СВИЊАРЕВА               економски објекат       к.п.бр. 451 и 449 К.О. Свињарево         25.01.2017.

145         356-107/2016-02              СИМИЋ НОВИЦИ (СЛАВОЉУБ) из СИМИЋЕВА             стамбени објекат          к.п. бр. 11076 К.О. Симићево                25.01.2017.

146         356-112/2016-02              МАРКОВИЋ МИЛОРАДУ (ДРАГИШИ) из ВЛАШКОГ ДОЛА      помоћни објекат           к.п. бр. 8735 К.О. Влашки До            26.01.2017.

147         356-113/2016-02              МАРКОВИЋ МИЛОРАДУ (ДРАГИШИ) из ВЛАШКОГ ДОЛА      стамбени објекат          к.п. бр. 8735 К.О. Влашки До            26.01.2017.

148         356-162/2016-02              РАДОСАВЉЕВИЋ ГОРАНУ (МИЛАН) из АЛЕКСАНДРОВЦА      помоћни објекат           к.п. бр. 8510 К.О. Александровац  09.02.2017.

149         356-163/2016-02              РАДОСАВЉЕВИЋ ГОРАНУ (МИЛАН) из АЛЕКСАНДРОВЦА      помоћни објекат           к.п. бр. 8510 К.О. Александровац  09.02.2017.

150         356-164/2016-02              РАДОСАВЉЕВИЋ ГОРАНУ (МИЛАН) из АЛЕКСАНДРОВЦА      помоћни објекат           к.п. бр. 8511 К.О. Александровац  09.02.2017.

151         356-146/2016-02              ПЕТРОВИЋ ВЕЛИБОРУ (СЛАВКО) из ПОРОДИНА          стамбени објекат          к.п. бр. 9084/4 К.О. Породин   13.02.2017.

152         356-16/2017-02                ПЕТРОВИЋ ВЕЛИБОРУ (СЛАВКО) из ПОРОДИНА          помоћни објекат           к.п. бр. 9084/4 К.О. Породин   13.02.2017.

153         356-144/2016-02              ПАЈИЋ АЛЕКСАНДРУ (ПЕТАР) из ЖАБАРА        стамбени објекат и помоћни објекат                к.п. бр. 6837 К.О. Жабари          14.02.2017.

154         356-136/2016-02              ПАЈИЋ АЛЕКСАНДРУ (ПЕТАР) из ЖАБАРА        помоћни објекат           к.п. бр. 2934/2 К.О. Жабари               14.02.2017.

155         356-145/2016-02              ПАЈИЋ АЛЕКСАНДРУ (ПЕТАР) из ЖАБАРА        помоћни објекат           к.п. бр. 6837 К.О. Жабари               14.02.2017.

156         356-332/2010-03              ЈОВИЋ ВЕСНИ (РАДОМИР) из АЛЕКСАНДРОВЦА         стамбени објекат          к.п. бр. 8088 К.О. Александровац    22.02.2017.

157         356-21/2017-02                СТОЈАНОВИЋ НЕНАДУ (БОЈАН) из СИМИЋЕВА              стамбени објекат и помоћни објекат               к.п. бр. 10104 К.О. Симићево  23.02.2017.

158         356-161/2016-02              РАДОСАВЉЕВИЋ ГОРАНУ (МИЛАН) из АЛЕКСАНДРОВЦА      стамбени објекат          к.п. бр. 8511 К.О. Александровац  27.02.2017.

159         356-838/2010-03              ОБРАДОВИЋ РАДИШИ (МИЛАН) из БРЗОХОДА          стамбени објекат          к.п.бр. 1889 К.О. Брзоходе 01.03.2017.

160         356-168/2016-02              ЈАНОШЕВИЋ (ВОЈИСЛАВУ) ДРАГАНУ из СВИЊАРЕВА               економски објекат       к.п.бр. 451 и 449 К.О. Свињарево         25.01.2017.

161         356-167/2016-02              ЈАНОШЕВИЋ (ВОЈИСЛАВУ) ДРАГАНУ из СВИЊАРЕВА               економски објекат       к.п.бр. 451 К.О. Свињарево     01.03.2017.

162         356-52/2013-02                ЈАНОШЕВИЋ (ВОЈИСЛАВУ) ДРАГАНУ из СВИЊАРЕВА               стамбени објекат          к.п.бр. 451 К.О. Свињарево     07.03.2017.

163         356-25/2016-02                ОБРАДОВИЋ РАДИШИ (МИЛАН) из БРЗОХОДА          помоћни стамбени објекат и  помоћни  објекат          к.п.бр. 1889 К.О. Брзоходе       08.03.2017.

164         356-257/2003-02              ЈАНКОВИЋ МИКИЦИ (РАДОМИР) из АЛЕКСАНДРОВЦА          стамбени објекат          к.п.бр. 8932 К.О. Александровац          09.03.2017.

165         356-108/2016-02              СИМИЋ НОВИЦИ (СЛАВОЉУБ) из СИМИЋЕВА             економски објекат       к.п. бр. 11076 К.О. Симићево                10.03.2017.

166         356-80/2013-02                ГРУЈИЋ ПЕТРУ (СИМА) из ПОРОДИНА               стамбени објекат          к.п. бр. 9009 К.О. Породин            14.03.2017.

167         356-6/2017-02   ПЕРИЋ ДИМИТРИЈУ (ЧЕДОМИР) из ЖАБАРА                помоћни објекат           к.п. бр. 6900 К.О. Жабари               14.03.2017.

168         356-140/2016-02              МОДИГ ЉИЉАНИ (ВЕЛИБОР) из ОРЕОВИЦЕ стамбени објекат          к.п.бр. 1154 К.О. Ореовице          17.03.2017.

169         356-22/2017-02                ЖИВКОВИЋ (МИЛУТИН) МИЛОСАВУ из ЧЕТЕРЕЖА    три помоћна објекта   к.п.бр. 3603 К.О. Четереже                20.03.2017.

170         356-13/2017-02                ЖИВКОВИЋ (МИЛУТИН) МИЛОСАВУ из ЧЕТЕРЕЖА    стамбени објекат          к.п.бр. 3603 К.О. Четереже                20.03.2017.

171         356-49/2016-02                МИЛОСАВИЋ ЈАДРАНКИ (РАДИВОЈЕ) из ЖАБАРА      стамбени објекат          к.п. бр. 6469 К.О. Жабари     21.03.2017.

172         356-50/2016-02                МИЛОСАВИЋ ЈАДРАНКИ (РАДИВОЈЕ) из ЖАБАРА      помоћни објекат           к.п. бр. 6469 К.О. Жабари     21.03.2017.

173         356-58/2016-02                МИЛОСАВИЋ ЈАДРАНКИ (РАДИВОЈЕ) из ЖАБАРА      стамбени објекат          к.п. бр. 6469 К.О. Жабари     21.03.2017.

174         356-59/2016-02                МИЛОСАВИЋ ЈАДРАНКИ (РАДИВОЈЕ) из ЖАБАРА      помоћни објекат           к.п. бр. 6469 К.О. Жабари     21.03.2017.

175         356-125/2016-02              ТОМИЋ НЕБОЈШИ (ДРАГУТИН) из ПАНЧЕЛО, КОСОВСКА КАМЕНИЦА              стамбени објекат               к.п. бр. 899 К.О. Ореовица       21.03.2017.

176         356-161/2013-02              АНДРЕЈИЋ ДАНИЦИ из ПОРОДИНА    стамбени објекат          к.п. бр. 10269/2 К.О. Породин            23.03.2017.

177         356-88/2016-02                СТАНОЈЛОВИЋ ЉУБИВОЈУ (МИЛУТИН) из БРЗОХОДА             економски објекат       к.п.бр. 3515/1 К.О. Брзоходе  29.03.2017.

178         356-9/2017-02   ПЕРИЋ ЗВОНИМИРУ (ДУШАН) из ВЛАШКОГ ДОЛА     помоћни објекат           к.п. бр. 8860 К.О. Влашки До        31.03.2017.

179         356-10/2017-02                ПЕРИЋ ЗВОНИМИРУ (ДУШАН) из ВЛАШКОГ ДОЛА     два помоћна објекта   к.п. бр. 8860 и 8861 К.О. Влашки До    31.03.2017.

180         356-11/2017-02                ПЕРИЋ ЗВОНИМИРУ (ДУШАН) из ВЛАШКОГ ДОЛА     стамбени објекат и три помоћна објекта               к.п. бр. 8860 К.О. Влашки До   31.03.2017.

181         356-17/2017-02                АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГИЦИ (ДРАГУТИН) из ПОРОДИНА                помоћни објекат           к.п. бр. 7298/2 К.О. Породин            06.04.2017.

182         356-19/2017-02                АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГИЦИ (ДРАГУТИН) из ПОРОДИНА                стамбени објекат          к.п. бр. 7298/2 К.О. Породин            06.04.2017.

183         356-552/2010-03              СТЕВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВУ (БРАНИСЛАВ) из ВИТЕЖЕВА        стамбени објекат          к.п. бр. 2169/1 К.О. Витежево          11.04.2017.

184         356-572/2010-03              СТЕВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВУ (БРАНИСЛАВ) из ВИТЕЖЕВА        економски објекат       к.п. бр. 2169/1 К.О. Витежево          11.04.2017.

185         356-174/2016-02              СТЕВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВУ (БРАНИСЛАВ) из ВИТЕЖЕВА        економски објекат       к.п. бр. 2169/1 К.О. Витежево          11.04.2017.

186         356-175/2016-02              СТЕВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВУ (БРАНИСЛАВ) из ВИТЕЖЕВА        помоћни објекат           к.п. бр. 2169/1 К.О. Витежево          11.04.2017.

187         356-18/2017-02                ВУКИЋ ВЛАСТИМИРУ (СТАНОЈЛО) из ПОРОДИНА      економски објекат       к.п. бр. 7845 К.О. Породин   13.04.2017.

188         356-54/2017-02                ВУКИЋ ВЛАСТИМИРУ (СТАНОЈЛО) из ПОРОДИНА      стамбени објекат          к.п. бр. 7845 и 7849 К.О. Породин        13.04.2017.

189         356-56/2017-02                ВУКИЋ ВЛАСТИМИРУ (СТАНОЈЛО) из ПОРОДИНА      економски објекат       к.п. бр. 7845 и 7849 К.О. Породин        13.04.2017.

190         356-92/2016-02                СТАНОЈЛОВИЋ ЉУБИВОЈУ (МИЛУТИН) из БРЗОХОДА             економски објекат       к.п.бр. 3515/1 К.О. Брзоходе  19.04.2017.

191         356-31/2017-02                ЗУБАНОВИЋ ДРАГОСЛАВУ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА            стамбени и помоћни објекат                к.п.бр. 9035 К.О. Породин        26.04.2017.

192         356-20/2017-02                ЗДРАВКОВИЋ (ДАРКО) ЗЛАТАНУ из ВЛАШКОГ ДОЛА               стамбени објекат          к.п. бр. 8061  К.О. Влашки До           09.05.2017.

193         356-62/2017-02                БЕЋАР САШИ (МИЛОРАД) из ВИТЕЖЕВА         стамбени и економски објекат             к.п. бр. 2453/1 К.О. Витежево          11.05.2017.

194         356-365/2010-03              АНЂЕЛКОВИЋ ЧЕДОМИРУ (ТОМА) из ВИТЕЖЕВА        стамбени објекат          к.п. бр. 1354 К.О. Витежево 15.05.2017.

195         356-72/2016-02                ТРАИЛОВИЋ МИЛАНУ (СТАНИША) из СВИЊАРЕВА   помоћни објекат           к.п.бр. 568 К.О. Свињарево             17.05.2017.

196         356-73/2016-02                ТРАИЛОВИЋ МИЛАНУ (СТАНИША) из СВИЊАРЕВА   помоћни објекат           к.п.бр. 567 К.О. Свињарево             17.05.2017.

197         356-74/2016-02                ТРАИЛОВИЋ МИЛАНУ (СТАНИША) из СВИЊАРЕВА   помоћни објекат           к.п.бр. 567 К.О. Свињарево             17.05.2017.

198         356-71/2017-02                СТОЈШИЋ СИНИШИ (БОГОЉУБ) из ПОЖАРЕВЦА         помоћни објекат           к.п. бр. 6071 К.О. Жабари     18.05.2017.

199         356-450/2010-03              МИКУЉЕВИЋ СЛОБОДАНУ (БРАНИСЛАВ) из ПОРОДИНА       стамбени објекат          к.п. бр. 6565/2 К.О. Породин            19.05.2017.

200         356-452/2010-03              МИКУЉЕВИЋ СЛОБОДАНУ (БРАНИСЛАВ) из ПОРОДИНА       економски објекат       к.п. бр. 6565/1 К.О. Породин            19.05.2017.

201         356-119/2016-02              ПЕТРОВИЋ ЖИВАДИНКИ (МИЛЕ) из ЖАБАРА               стамбени објекат          к.п. бр. 6604 К.О. Жабари     26.05.2017.

202         356-120/2016-03              ПЕТРОВИЋ ЖИВАДИНКИ (МИЛЕ) из ЖАБАРА               стамбени објекат          к.п. бр. 6612 К.О. Жабари     26.05.2017.

203         356-115/2016-02              ТРАИЛОВИЋ СРЂАНУ (ЉУБИША) из ВИТЕЖЕВА           стамбени објекат          к.п. бр. 2444 К.О. Витежево 02.06.2017.

204         356-438/2010-03              МИКУЉЕВИЋ СЛОБОДАНУ (БРАНИСЛАВ) из ПОРОДИНА       економски објекат       к.п. бр. 10218 К.О. Породин              05.06.2017.

205         356-2/2017-02   МИЛЕНКОВИЋ ЗОРИЦИ (ПЕТАР) из ВИТЕЖЕВА            стамбени објекат          к.п. бр. 1595 К.О. Витежево          05.06.2017.

206         356-3/2017-03   МИЛЕНКОВИЋ ЗОРИЦИ (ПЕТАР) из ВИТЕЖЕВА            економски објекат       к.п. бр. 1595 К.О. Витежево          05.06.2017.

207         356-4/2017-02   МИЛЕНКОВИЋ ЗОРИЦИ (ПЕТАР) из ВИТЕЖЕВА            помоћни објекат           к.п. бр. 1595 К.О. Витежево          05.06.2017.

208         356-15/2017-02                НИКОЛИЋ МИЛИЈАДИ (МИЛОРАД) из АЛЕКСАНДРОВЦА     стамбени објекат          к.п. бр. 8966 К.О. Александровац  08.06.2017.

209         356-52/2017-03                ШИШМАНОВИЋ НОВИЦИ (ЉУБИЦА) из ПОРОДИНА               помоћни објекат           к.п. бр. 7843 К.О. Породин                08.06.2017.

210         356-53/2017-02                ШИШМАНОВИЋ НОВИЦИ (ЉУБИЦА) из ПОРОДИНА               стамбени објекат          к.п. бр. 7843 К.О. Породин                08.06.2017.

211         356-443/2010-03              МИКОВИЋ ВИНКИ (РАДОМИР) из ЖАБАРА   стамбени  објекат         к.п.бр. 6167 К.О. Жабари               12.06.2017.

212         356-444/2010-03              МИКОВИЋ ВИНКИ (РАДОМИР) из ЖАБАРА   помоћни  објекат          к.п.бр. 6167 К.О. Жабари               12.06.2017.

213         356-445/2010-03              МИКОВИЋ ВИНКИ (РАДОМИР) из ЖАБАРА   помоћни  објекат          к.п.бр. 6167 К.О. Жабари               12.06.2017.

214         356-107/2017-02              ГРУЈИЋ ПЕТРУ (СИМА) из ПОРОДИНА               стамбени објекат и четири економска објекта               к.п. бр. 9009 К.О. Породин       12.06.2017.

215         356-32/2017-02                РАЈЧИЋ АЛЕКСАНДРУ (ВЛАДИСЛАВ) из СИМИЋЕВА  три стамбена објекта и помоћни објекат               к.п. бр. 9920 К.О. Симићево     13.06.2017.

216         356-116/2016-02              ВУЈЧИЋ ЗОРАНУ (ЖАРКО) из АЛЕКСАНДРОВЦА           стамбени објекат          к.п. бр. 7088 К.О. Александровац    13.06.2017.

217         356-117/2016-02              ВУЈЧИЋ ЗОРАНУ (ЖАРКО) из АЛЕКСАНДРОВЦА           економски  објекат      к.п. бр. 7088 К.О. Александровац    13.06.2017.

218         356-257/2010-03              ЈОВАНОВИЋ ВУКОСАВИ (МИЛОМИР) из ПОЖАРЕВЦА и МИХАЈЛОВИЋ САШИ (СЛОБОДАН) из ГОЛУБЦА        производни  објекат   к.п. бр. 908/2 К.О. Жабари        14.06.2017.

219         356-105/2017-02              МИЛОШЕВИЋ ДРАГАНИ (ПРЕДРАГ) из СИМИЋЕВА    стамбени објекат          к.п. бр. 10734 К.О. Симићево                21.06.2017.

220         356-114/2016-02              ТРАИЛОВИЋ СРЂАНУ (ЉУБИША) из ВИТЕЖЕВА           економски објекат       к.п. бр. 2444 и 2445 К.О. Витежево      23.06.2017.

221         356-89/2016-02                СТАНОЈЛОВИЋ ЉУБИВОЈУ (МИЛУТИН) из БРЗОХОДА             економски објекат       3515/1 К.О. Брзоходе 27.06.2017.

222         356-282/2003-02              ПЕТРОВИЋ ЗЛАТАНУ (СТАНОЈЕ) из ЖАБАРА и ПЕТРОВИЋ АНИТИ (РАДОМИР) из ЖАБАРА                стамбени и помоћни објекат к.п. бр. 319/4 К.О. Жабари        28.06.2017.

223         356-65/2017-02                ПЕТРОВИЋ РАДМИЛИ (НИКОЛА) из ЖАБАРА               стамбени објекат          к.п. бр. 6582 К.О. Жабари     28.06.2017.

224         356-52/2017-02                ПЕТРОВИЋ РАДМИЛИ (НИКОЛА) из ЖАБАРА               помоћни објекат           к.п. бр. 6582 К.О. Жабари     28.06.2017.

225         356-53/2017-02                ПЕТРОВИЋ РАДМИЛИ (НИКОЛА) из ЖАБАРА               помоћни објекат           к.п. бр. 6582 К.О. Жабари     28.06.2017.

226         356-169/2017-02              АНЂЕЛКОВИЋ БРАНИСЛАВУ (ЂОРЂЕ) из ПОРОДИНА                помоћни објекат           к.п. бр. 5991 К.О. Породин                03.07.2017.

227         356-170/2017-02              АНЂЕЛКОВИЋ БРАНИСЛАВУ (ЂОРЂЕ) из ПОРОДИНА                помоћни  објекат          к.п. бр. 5991 К.О. Породин                03.07.2017.

228         356-101/2017-02              ЈОВАНЧЕВИЋ ЗЛАТАНУ (БРАНИСЛАВ) из АЛЕКСАНДРОВЦА  два стамбена објека и економски објекат       к.п. бр. 8095 К.О. Александровац         05.07.2017.

229         356-73/2017-02                ЈАНОШЕВИЋ МИРОСЛАВУ (ВОЈИСЛАВ) из ПОРОДИНА            стамбени објекат и помоћни објекат               к.п. бр. 7406 К.О. Породин       05.07.2017.

230         356-42/2017-02                MИЛОСАВЉЕВИЋ ВЕРИ (СТАНИМИР) из ПОРОДИНА               стамбени објекат и помоћни објекат               к.п. бр. 2352 К.О. Породин       10.07.2017.

231         356-109/2017-03              ИЛИЋ ЗОРАНУ (БРАНИСЛАВ) из КОЧЕТИНА    стамбени објекат и економски објекат                к.п. бр. 153 К.О. Кочетин           10.07.2017.

232         356-110/2017-02              ИЛИЋ ЗОРАНУ (БРАНИСЛАВ) из КОЧЕТИНА    помоћни објекат           к.п. бр. 153 К.О. Кочетин              11.07.2017.

233         356-232/2017-02              ИЛИЋ ЗОРАНУ (БРАНИСЛАВ) из КОЧЕТИНА    помоћни објекат           к.п. бр. 153 К.О. Кочетин              11.07.2017.

234         356-245/2017-02              ТИЛИЋ СЛАВКУ (СТЕВАН) из ПОРОДИНА         три стамбена објекта и помоћни објекат                к.п. бр. 7511 К.О. Породин       19.07.2017.

235         356-64/2010-03                РАЈКОВИЋ СЛАВОЉУБУ (МИЛОШ)  из ЖАБАРА           стамбени објекат          к.п. бр. 537/7 К.О. Жабари     19.07.2017.

236         356-178/2017-02              ЦОЛИЋ СЛОБОДАНУ (МИЛИВОЈЕ) из ЖАБАРА            стамбени објекат и економски објекат               к.п. бр. 7138 К.О. Жабари          21.07.2017.

237         356-176/2016-02              ПЕТРОВИЋ МОМИ (МИЛАН) из ПОРОДИНА  помоћни објекат           к.п. бр. 10308/4 К.О. Породин            25.07.2017.

238         356-109/2017-02              ИЛИЋ ЗОРАНУ (БРАНИСЛАВ) из КОЧЕТИНА    стамбени објекат и економски објекат                на к.п. бр. 153 К.О. Кочетин     25.07.2017.

239         356-451/2010-03              МИКУЉЕВИЋ СЛОБОДАНУ (БРАНИСЛАВ) из ПОРОДИНА       економски објекат       к.п. бр. 6565/2 К.О. Породин            26.07.2017.

240         356-102/2017-02              НЕСТОРОВИЋ ЖИВОРАДУ (МИЛАН) из ЖАБАРА         помоћни објекат           к.п. бр. 6164 К.О. Жабари     27.07.2017.

241         356-233/2017-02              РАЈКОВИЋ ДАНИЦИ (ДИМИТРИЈЕ) из ЖАБАРА           два помоћна објекта   к.п. бр. 7106 и 7109 К.О. Жабари          31.07.2017.

242         356-540/2010-03              ЋИРКОВИЋ БОЖИДАРУ (ДРАГОЉУБ) из АЛЕКСАНДРОВЦА  стамбени објекат          к.п. бр. 8719 К.О. Александровац  31.07.2017.

243         356-740/2010-03              НИКОЛИЋ ВЕЛИБОРУ (ДРАГУТИН) из ПОРОДИНА      стамбени објекат          к.п. бр. 7800 К.О. Породин   31.07.2017.

244         356-28/2017-02                ПАУНОВИЋ ЗОРАНУ (РАДОСАВ) из ВИТЕЖЕВА             стамбени објекат и помоћни објекат               к.п. бр. 1746 К.О. Витежево     02.08.2017.

245         356-177/2017-02              АНЂЕЛКОВИЋ БРАНИСЛАВУ (ЂОРЂЕ) из ПОРОДИНА                стамбени објекат          к.п.бр. 5991 К.О. Породин        07.08.2017.

246         356-312/2017-02              ПАВЛОВИЋ МИКИЦИ (РАДИША) из ТИЋЕВЦА              стамбени објекат, помоћни објекат и два економска објекта           к.п. бр. 728/1 К.О. Тићевац       25.08.2017.

247         356-40/2017-02                НИКОЛИЋ РАДИШИ (МИРОСЛАВ) из ПОРОДИНА      помоћни објекат           к.п. бр. 6481/1 К.О. Породин   25.08.2017.

248         356-43/2017-02                АЛЕКСИЋ САШИ (БРАНИСЛАВ) из МИРИЈЕВА               стамбени објекат          к.п. бр. 1120/1 К.О. Миријево                28.08.2017.

249         356-44/2016-02                АЛЕКСИЋ САШИ (БРАНИСЛАВ) из МИРИЈЕВА               помоћни објекат           к.п. бр. 1120/1 К.О. Миријево                28.08.2017.

250         356-32/2017-02                АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ „ГОША“ ФАБРИКИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СПЕЦИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ из СИМИЋЕВА                 помоћни објекат           к.п. бр. 10969/3 К.О. Симићево              06.09.2017.

251         356-33/2017-02                АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ „ГОША“ ФАБРИКИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СПЕЦИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ из СИМИЋЕВА                 помоћни објекат           к.п. бр. 10969/12 К.О. Симићево           06.09.2017.

252         356-57/2017-02                Д.О.О. ВОЋНО ЛОЗНОМ РАСАДНИКУ ЖАБАРИ из ЖАБАРА   Пољопривредно-економски  објекат               к.п. бр. 5139/1 К.О. Жабари     07.09.2017.

253         356-58/2017-02                Д.О.О. ВОЋНО ЛОЗНОМ РАСАДНИКУ ЖАБАРИ из ЖАБАРА   три помоћна објекта   к.п. бр. 5139/1 К.О. Жабари              07.09.2017.

254         356-59/2017-02                Д.О.О. ВОЋНО ЛОЗНОМ РАСАДНИКУ ЖАБАРИ из ЖАБАРА   Пољопривредно-економски  објекат               к.п. бр. 11964/35 К.О. Породин              07.09.2017.

255         356-60/2017-02                Д.О.О. ВОЋНО ЛОЗНОМ РАСАДНИКУ ЖАБАРИ из ЖАБАРА   стамбени објекат          к.п. бр. 5139/1 К.О. Жабари              07.09.2017.

256         356-430/2017-02              АЛЕКСИЋ РАШИ (ВОЈА) из ТИЋЕВЦА  стамбени објекат          к.п. бр. 1050 К.О. Тићевац                 21.09.2017.

257         356-425/2017-02              ГРУЈИЋ САВКИ (МИЛОЈЕ) из ТИЋЕВЦА              стамбени објекат и помоћни објекат                к.п. бр. 940 К.О. Тићевац           21.09.2017.

258         356-26/2014-02                МИЛОСАВЉЕВИЋ СЛАВИЦИ (СИМА) из СРЕМЧИЦЕ-БЕОГРАДА         стамбени објекат                к.п. бр. 9663/1 К.О. Симићево                22.09.2017.

259         356-174/2017-02              РАЈКОВИЋ ДАНИЦИ (МАКСИМ) из ПОРОДИНА           стамбени објекат, помоћни објекат и економски објекат   к.п. бр. 6017/1 и 6017/2 К.О. Породин                26.09.2017.

260         356-295/2017-02              ПЕТРОНИЈЕВИЋ МИЛОРАДУ (РАДОМИР) из СИМИЋЕВА       помоћни објекат           к.п. бр. 10381 К.О. Симићево           27.09.2017.

261         356-293/2017-02              ПЕТРОНИЈЕВИЋ МИЛОРАДУ (РАДОМИР) из СИМИЋЕВА       помоћни објекат           к.п. бр. 10387 К.О. Симићево           27.09.2017.

262         356-31/2016-02                МИЛОЈЕВИЋ ГОРАНУ (ВЛАДИМИР) из КОЧЕТИНА      стамбени објекат          к.п. бр. 1041 K.О. Кочетин    28.09.2017.

263         356-69/2017-02                ИЛИЋ ВОЈИСЛАВУ (ЖИВОЈИН) из МИРИЈЕВА               стамбени и помоћни објекат                 к.п. бр. 941/2 К.О. Миријево   29.09.2017.

264         356-183/2017-02              МИЛИЋ ОЛГИ (ДРАГОЉУБ) из ЖАБАРА           помоћни  објекат          к.п. бр. 6841 К.О. Жабари               04.10.2017.

265         356-185/2017-02              МИЛИЋ ОЛГИ (ДРАГОЉУБ) из ЖАБАРА           помоћни  објекат          к.п. бр. 6841 К.О. Жабари               04.10.2017.

266         356-241/2017-02              ДИНИЋ ДИВНИ (МИОДРАГ) из НИШКЕ БАЊЕ               стамбени  објекат         к.п. бр. 1132 К.О. Ореовица                05.10.2017.

267         356-39/2017-02                ЈОВАНОВИЋ НАДЕЖДИ (МЛАДЕН) из ПОРОДИНА     стамбени објекат и економски објекат               к.п. бр. 2864 К.О. Породин       05.10.2017.

268         356-16/2016-02                АЛЕКСАНДРУ ЉИЉАНИ (РАДОСАВ) из ПОРОДИНА  стамбени објекат          к.п. бр. 7251 К.О. Породин   10.10.2017.

269         356-378/2017-02              СТАНКОВИЋ ВИТОМИРУ (СТАНОЈЕ) из ВЛАШКОГ ДОЛА          два стамбена објекта и економски објекат       к.п. бр. 9490 и 9491 К.О. Влашки До     12.10.2017.

270         356-92/2017-02                MAРКОВИЋ МИОДРАГУ (ВЛАДИМИР) из ПОРОДИНА             помоћни објекат           к.п. бр. 6664 К.О. Породин                16.10.2017.

271         356-94/2017-03                MAРКОВИЋ МИОДРАГУ (ВЛАДИМИР) из ПОРОДИНА             стамбени објекат          к.п. бр. 6664 К.О. Породин                16.10.2017.

272         356-117/2017-03              БЕЈИЋ САШИ (ЗОРАН) из ПОРОДИНА стамбени објекат и помоћни објекат                к.п. бр. 6081 К.О. Породин                16.10.2017.

273         356-847/2010-03              НИКОЛИЋ СВЕТЛАНИ (МИЛАН) из ПОРОДИНА            стамбени објекат, помоћни објекат и два економска објекта           к.п. бр. 7433 К.О. Породин       19.10.2017.

274         356-458/2017-02              ЈАНКОВИЋ ТИХОМИРУ (ЧЕДОМИР) из ТИЋЕВЦА        стамбени објекат, два помоћна објекта и два економска објекта         к.п. бр. 792/2 К.О. Тићевац       19.10.2017.

275         356-184/2017-02              МИЛИЋ ОЛГИ (ДРАГОЉУБ) из ЖАБАРА           стамбени објекат          к.п. бр. 6841 К.О. Жабари               26.10.2017.

276         356-460/2017-02              БЕЋАР САШИ (МИЛОРАД) из ВИТЕЖЕВА         стамбени објекат          к.п. бр. 1557 К.О. Витежево          01.11.2017.

277         356-461/2017-02              ТРУЈИЋ ЖИВКИ (МЛАДЕН) из ВИТЕЖЕВА         стамбено-помоћни објекат    к.п. бр. 1539 К.О. Витежево 01.11.2017.

278         356-291/2017-02              АЛИЋ ХАСАНУ (САЛКО) и АЛИЋ СЛАВИЦИ (ВИТОМИР) из АЛЕКСАНДРОВЦА                стамбени објекат и помоћни  објекат               к.п. бр. 8354 К.О. Александровац         07.11.2017.

279         356-121/2017-02              МАРКОВИЋ МИОДРАГУ (АЛЕКСАНДАР) из ЖАБАРА                 помоћни објекат           к.п. бр. 6161 К.О. Жабари   07.11.2017.

280         356-72/2017-02                МАРКОВИЋ МИОДРАГУ (АЛЕКСАНДАР) из ЖАБАРА                 стамбени објекат          к.п. бр. 6161 К.О. Жабари   07.11.2017.

281         356-231/2017-02              МИЛAНОВИЋ РАДОМИРУ (ЛАЗАР) из ОРЕОВИЦА     помоћни објекат           к.п. бр. 961 К.О. Ореовица                09.11.2017.

282         356-374/2017-02              МИКИЋ МИОДРАГУ (ДРАГОСЛАВ) из БРЗОХОДА       стамбени објекат и помоћни објекат               к.п. бр. 3110/1 К.О. Брзоходе 10.11.2017.

283         356-177/2017-02              АНЂЕЛКОВИЋ БРАНИСЛАВУ (ЂОРЂЕ) из ПОРОДИНА                стамбени објекат          к.п. бр. 5991 К.О. Породин                22.11.2017.

284         356-173/2017-02              ВОЈИНОВИЋ ГОРИЦИ (ДУШАН) из МИРИЈЕВА              два стамбена објекта и помоћни објекат               к.п. бр. 804 К.О. Миријево       22.11.2017.

285         356-836/2010-03              ПАУНОВИЋ СТАНИСЛАВУ (БРАНИСЛАВ) из МИРИЈЕВА            стамбени објекат и економски објекат       к.п. бр. 1660/1 К.О. Тићевац    22.11.2017.

286         356-840/2010-03              МИТРОВИЋ НЕНАДУ (НИКОЛА) и МИТРОВИЋ ЉУБИШИ (НИКОЛА) из ВИТЕЖЕВА                 економски објекат       к.п. бр. 1477/4 и 1477/8 К.О. Витежево              23.11.2017.

287         356-10/2016-02                ТОМИЋ ЈОВАНУ (МИРОСЛАВ) из ВИТЕЖЕВА  стамбени објекат          на к.п. бр. 4061 К.О. Витежево          24.11.2017.

288         356-26/2017-02                МИЛОВАНОВИЋ СВЕТИСЛАВУ (БОГИЋ) из ПОРОДИНА            стамбени објекат, два помоћна објекта и економски објекат             к.п. бр. 2579 К.О. ПОРОДИН    29.11.2017.

289         356-592/2017-02              ЗУБАНОВИЋ ПОЛКИ (ЈОВАН) из ПОРОДИНА  стамбени објекат          к.п. бр. 12354/1 К.О. ПОРОДИН         29.11.2017.

290         356-563/2010-03              НИКОЛИЋ РАДИШИ (МИРОСЛАВ) из ПОРОДИНА      стамбени  објекат         к.п. бр. 6481/1 К.О. Породин   29.11.2017.

291         356-40/2017-02                НИКОЛИЋ РАДИШИ (МИРОСЛАВ) из ПОРОДИНА      економски објекат       к.п. бр. 6481/1 К.О. Породин   30.11.2017.

292         356-465/2017-02              ПОПОВИЋ РАДИЦИ (ПЕТАР) из БЕОГРАДА      стамбени објекат          к.п. бр. 1484 К.О. БРЗОХОДЕ         30.11.2017.

293         356-104/2017-02              ЈАНКОВИЋ НЕШИ (ДРАГИША) из МИРИЈЕВО два стамбена објекта, помоћни објекат и два економска објекта              к.п. бр. 587 К.О. МИРИЈЕВО     01.12.2017.

294         356-477/2017-02              МИХАЈЛОВИЋ ДРАГОСЛАВУ (ТИХОМИР) из АЛЕКСАНДРОВЦА          стамбени објекат                к.п. бр. 8134 К.О. АЛЕКСАНДРОВАЦ    04.12.2017.

295         356-634/2017-02              ЦВЕЈИЋ ЗОРАНУ (ОЛИВЕРА) из АЛЕКСАНДРОВЦА      економски објекат       к.п. бр. 8125 К.О. АЛЕКСАНДРОВАЦ               05.12.2017.

296         356-672/2017-02              МИХАЈЛОВИЋ ДРАГОСЛАВУ (ТИХОМИР) из АЛЕКСАНДРОВЦА          помоћни објекат и економски објекат       к.п. бр. 8133 К.О. АЛЕКСАНДРОВАЦ    04.12.2017.

297         356-154/2017-02              СТАНИСАВЉЕВИЋ ТОМИСЛАВУ (МИРОСЛАВ) из ЖАБАРА    економски објекат       к.п. бр. 7055 К.О. ЖАБАРИ                05.12.2017.

298         356-198/2017-02              СТАНИСАВЉЕВИЋ ТОМИСЛАВУ (МИРОСЛАВ) из ЖАБАРА    економски објекат       к.п. бр. 7056 К.О. ЖАБАРИ                05.12.2017.

299         356-113/2017-02              ПАУНОВИЋ СМИЉИ (ЖИВОТА) из МИРИЈЕВА              стамбени објекат           к.п. бр. 1/3 К.О. МИРИЈЕВО              07.12.2017.

300         356-570/2010-03              ДРАГИНИЋ ДРАГИЦИ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА      стамбени  објекат         к.п. бр. 5955 К.О. ПОРОДИН               08.12.2017.

301         356-704/2017-02              ЈОСИЋ ДРАГАНУ (БОГОЉУБ) из БРЗОХОДА    помоћни објекат           к.п. бр. 3209 К.О. БРЗОХОДЕ         11.12.2017.

302         356-7/2016-02   ЈОСИЋ БОГОЉУБУ (ЖИВАДИН) из БРЗОХОДА              стамбени објекат и два помоћна објекта                к.п. бр. 2942 К.О. БРЗОХОДЕ    11.12.2017.

303         356-706/2017-02              ДРАГИНИЋ ДРАГИШИ (МИЛУТИН) из ПОРОДИНА     стамбени објекат          к.п. бр. 6610 К.О. ПОРОДИН               12.12.2017.

304         356-565/2017-02              РАНКОВИЋ МИРОЉУБУ (ЖИВКО) из СВИЛАЈНЦА      два економска и помоћни објекат                к.п. бр. 10514/1 К.О. СИМИЋЕВО          13.12.2017.

305         356-353/2017-02              РАДИВОЈЕВИЋ ЖИВКИ (БОРИВОЈЕ) из БРЗОХОДА     два стамбена објекта  к.п. бр. 1602/2 К.О. БРЗОХОДЕ               13.12.2017.

306         356-403/2017-02              РАДИВОЈЕВИЋ ЖИВКИ (БОРИВОЈЕ) из БРЗОХОДА     помоћни објекат           к.п. бр. 1602/2 К.О. БРЗОХОДЕ               13.12.2017.

307         356-127/2017-02              ИВИЋ МИОДРАГУ (ВОЈИСЛАВ) из ЖАБАРА    стамбени објекат          к.п. бр. 6454/1 К.О. ЖАБАРИ             15.12.2017.

308         356-273/2017-02              ЛАЗАРЕВИЋ МИРОСЛАВУ (ЈОВАН) из ПОРОДИНА      стамбени објекат и економски објекат               к.п. бр. 6128/2 К.О. ПОРОДИН                18.12.2017.

309         356-8/2017-02   ПЕРИЋ ЗВОНИМИРУ (ДУШАН) из ВЛАШКОГ ДОЛА     стамбени објекат          к.п. бр. 8860 К.О. ВЛАШКИ ДО     19.12.2017.

310         356-60/2016-02                ЛA3APEBИЋ MИРOCЛABУ (BOJИСЛАВ) ИЗ BЛАШКОГ ДОЛА  помоћни објекат           к.п. бр. 8297 К.О. ВЛАШКИ ДО        20.12.2017.

311         356-42/2017-02                MИЛОСАВЉЕВИЋ ВЕРИ (СТАНИМИР) из ПОРОДИНА               стамбени објекат          к.п. бр. 2352 К.О. ПОРОДИН             21.12.2017.

312         356-121/2016-02              ЗОРЈАНИ НАСЕРУ (ЕМИН) из ОБИЛИЋА            стамбени објекат           к.п. бр. 4524 К.О. АЛЕКСАНДРОВАЦ         22.12.2017.

313         356-95/2017-02                СТАНОЈЕВИЋ ПЕТРУ (ДРАГОЉУБ) из ВЛАШКОГ ДОЛА              стамбени  објекат         к.п. бр. 8174 К.О. ВЛАШКИ ДО        25.12.2017.

314         356-760/2017-02              СТАНОЈЕВИЋ МИЛАНУ (ЖИВКО) из БРЗОХОДА            стамбени објекат и два помоћна објекта               к.п. бр. 1580 и 1652/1 К.О. БРЗОХОДЕ 26.12.2017.

315         356-319/2017-02              МИЛОШЕВИЋ НЕНАДУ (ВЕЛИЗАР) из ТИЋЕВЦА           два стамбена објекта, економски објекат и помоћни објекат      к.п. бр. 755 К.О. ТИЋЕВАЦ         27.12.2017.

316         356-564/2017-02              ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАНУ (БОЖИДАР) из СИМИЋЕВА стамбени објекат и два помоћнаобјекта            к.п. бр. 9766 К.О. СИМИЋЕВО 29.12.2017.