JN 1/2018

29.8.2018. OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

24.8.2018. Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik  RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Skupština opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari
objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2018 „Ugostiteljske usluge povodom Dana opštine“

10.8.2018.  Poziv za podnošenje ponuda  
10.8.2018. Konkursna dokumentacija