JN 1/2019 Odluka o dodeli ugovora

Letnje održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari“ broj JN 1/2019.

22-3-2019 Odluka o dodeli ugovora

06-03-2019.Poziv za podnošenje ponuda JN 1-2019

06-03-2019.     KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 1-2019

06-03-2019.  KONKURSNA DOKUMENTACIJA LETNJE ODRZAVANJE 2019

 

JN 4/2019 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova – broj JN 4/2019 „GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI I SANACIJI OBJEKTA SOCIJALNE ZAŠTITE NA KAT. PARC. 6757 K.O. ŽABARI“

21-3-2019. POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 4/2019

08-3-2019. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN 4/2019

08-3-2019. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 4/2019               KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 4/2019 (WORD)

JN 3/2019 Izmena dokumentacije

14-03-2019. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 3/2019

14-03-2019. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 3/2019

14-03-2019. OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

„Rušenje i uklanjanje ostatka izgorelog objekta u Aleksandrovcu“ broj JN 3/2019

06-03-2019.POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JN03-2019

06-03-2019.KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 03-2019

06-03-2019. KONKURSNA DOKUMENTACIJA (WORD) JN 03-2019

JN 2/2019 Izgradnja kablovskog voda

Izgradnja kablovskog voda za priključenje višeporodičnog stambenog objekta u ul. Kneza Miloša 117 u Žabarima na kp.br. 6755 K.O. Žabari iz KBTS „Žabari““ broj JN 2/2019.

06-03-2019 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  JN 2-2019

06-03-2019, KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 2-2019

06-03-2019, KONKURSNA DOKUMENTACIJA KABLOVSKI VOD

JN 29/2018 Zaključen ugovor

  1. Poziv za podnošenje ponuda 2018/12/19. godine
  2. Konkursna dokumentacija 2018/12/19. godine
  3. Odluka o dodeli ugovora u okviru javne nabavke „Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 29/2018.2018/12/28.
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru u okviru „Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 29/2018. datum 2019/01/09.

 

28

JNMV 27/2018 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

04-01-2019 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

13.11.2018. Odluka o obustavi postupka 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
za javnu nabavku usluga
„Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na
teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini“
broj JN 27/2018.

 

JN 28/2018

„Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na

teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini“

broj JN 28/2018.

24-12-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20-12-2018. Odluka o dodeli ugovora „Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritorije opštine Žabari“

11-12-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

11-12-2018 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – sedišta za bebe.

Na osnovu člana 39.Stav 2. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS br 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac opštinska uprava opštine Žabari koga zastupa načelnik Milovanović Nebojša pozvao je ponuđače da dostave svoju ponudu za nabavku dobra – sedišta za bebe.

  • Rok za dostavljanje ponuda 13.11.2018. god. do 12.00 časova

JNMV 26/2018

„Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnica u naselju Simićevo, u opštini Žabari“

15-10-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08-10-2018. Odluka o dodeli ugovora

28-9-2018. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

28-9-2018. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

28-9.2018.  Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

26-9-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

29-9-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

JN 23/2018

10-10-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03-10-2018. 8. ODLUKA O DODELI UGOVORA MEDICINSKA OPREMA SKENIRANO

10-9-2018.  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN 2/2018

10-9-2018. OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

10-9-2018. POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 23/2018

 


Na osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2. člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/2015 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-78/2018-01 od 22.08.2018. godine, Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – DOBRA

Nabavka medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja Žabari“

broj JN 23/2018

07-9-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – DOBRA

07-9-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV: 23/2018