JN 29/2018 Zaključen ugovor

  1. Poziv za podnošenje ponuda 2018/12/19. godine
  2. Konkursna dokumentacija 2018/12/19. godine
  3. Odluka o dodeli ugovora u okviru javne nabavke „Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 29/2018.2018/12/28.
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru u okviru „Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 29/2018. datum 2019/01/09.

 

28

JNMV 27/2018 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

04-01-2019 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

13.11.2018. Odluka o obustavi postupka 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
za javnu nabavku usluga
„Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na
teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini“
broj JN 27/2018.

 

JN 28/2018

„Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na

teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini“

broj JN 28/2018.

24-12-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20-12-2018. Odluka o dodeli ugovora „Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritorije opštine Žabari“

11-12-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

11-12-2018 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – sedišta za bebe.

Na osnovu člana 39.Stav 2. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS br 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac opštinska uprava opštine Žabari koga zastupa načelnik Milovanović Nebojša pozvao je ponuđače da dostave svoju ponudu za nabavku dobra – sedišta za bebe.

  • Rok za dostavljanje ponuda 13.11.2018. god. do 12.00 časova

JNMV 26/2018

„Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnica u naselju Simićevo, u opštini Žabari“

15-10-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08-10-2018. Odluka o dodeli ugovora

28-9-2018. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

28-9-2018. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

28-9.2018.  Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

26-9-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

29-9-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

JN 23/2018

10-10-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03-10-2018. 8. ODLUKA O DODELI UGOVORA MEDICINSKA OPREMA SKENIRANO

10-9-2018.  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN 2/2018

10-9-2018. OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

10-9-2018. POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 23/2018

 


Na osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2. člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/2015 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-78/2018-01 od 22.08.2018. godine, Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – DOBRA

Nabavka medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja Žabari“

broj JN 23/2018

07-9-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – DOBRA

07-9-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV: 23/2018

JN 24/2018

05-10-2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18-9-2018. Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2. člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/2015 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-79/2018-01 od 04.09.2018. godine, Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari

objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
za javnu nabavku radova
„Izvođenje radova na letnjem održavanju lokalnih puteva i
ulica na teritoriji opštine Žabari“
broj JN 24/2018

 

06-9-2018 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

06-09-2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JN 22/2018

05-10-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18-9-2018. Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE
Nabavka usluga:
„Izrada energetskog pasoša za OŠ „Dude Jović“ u Kočetinu i Sibnici i
zdravstvene ambulante u Vlaškom Dolu “
broj JN 22/2018

06-9-2018  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

06-9-2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV: 22/2018

JN 21/2018

05-10-2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18-9-2018. Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – USLUGE
„Tehnički pregled izvedenih radova u OŠ „Dude Jović“ u Žabarima, Brzohodu, Kočetinu i Sibnici i zdravstvene ambulante u Vlaškom Dolu“
BROJ JNMV: 21/2018

06-9-2018. Konkursna dokumentacija JNMV 21 2018 TEHNICKI PREGLED SKOLE I AMBULANTA

06-9-2018 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

JN 25/2018

05-10-2018. Obavešenje o zaključunom ugovoru

19-9-2018.  Odluka o dodeli ugovora

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE
„Nabavka usluga:
„Stručni nadzor nad izvođenjem radova na letnjem održavanju lokalnih puteva i
ulica na teritoriji opštine Žabari“
broj JN 25/2018

07-9-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

07-9-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA