JN 21/2019 Ponavlja se postupak stručni nadzor nad izvođenjem radova

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na asfaltiranju puteva i

javnih površina na teritoriji opštine Žabari

PONOVLJENI POSTUPAK

broj JN 21/2019

17-10-2019 Konkursna dokumentacija

17-10-2019 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

JN 24/2019 Odluka o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
za javnu nabavku radova
Letnje održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari“
broj JN 24/2019

 

17-10-2019 Odluka o obustavi postupka

08-10-2019 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

08-10-2019 KONKURSNA DOKUMENTACIJA „Letnje održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari“ JNMV: 24/2019

 

JN 23/2019 Obustavljen postupak PARTIJA 1. Zaključen ugovor partija 2

Nabavka usluga:

Partija 1. – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na letnjem održavanju lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari;

Partija 2. – Stručni nadzor nad izvođenjem dodatnih radova na instalacijama vodovodne mreže objekta socijalne zaštite u Žabarima“

 BROJ JNMV: 23/2019

17-10-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PARTIJA 2
14-10-2019 Odluka o dodeli ugovora PARTIJA 2
14-10-2019 ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA PARTIJA 1.
03-10-2019 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
03-10-2019 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JN 21/2019 Obustavljen postupak

16-10-2019 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

10-10-2019 ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA BR 404-71/2019-0221 2019


Stručni nadzor nad izvođenjem radova na asfaltiranju puteva i javnih površina na teritoriji opštine Žabari“ broj JN 21/2019

 

30-9-2019. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE „Stručni nadzor nad izvođenjem radova na asfaltiranju puteva i javnih površina na teritoriji opštine Žabari“

 

30-9-2019.KONKURSNA DOKUMENTACIJA „Stručni nadzor nad izvođenjem radova na asfaltiranju puteva i javnih površina na teritoriji opštine Žabari“ BROJ JNMV: 21/2019

 

JN 19/2019 Zaključen ugovor partija 1

„Nabavka ogreva“ podeljen je u dve partije: Partija 1. ugalj (mrki ugalj – kocka), Partija 2. ogrevno drvo (bukva), broj JN 19/2019.(Naručilac opštinska uprava Žabari).

11-10-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1
02-9-2019 Odluka o dodeli ugovora
18-9-2019 Poziv za podnošenje ponuda
18-9-2019 Konkursna dokumentacija

Planovi javnih nabavki za 2019. sa izmenama

 

JN 20/2019 Asfaltiranje puteva i javnih površina na teritoriji opštine Žabari

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U OTVORENOM POSTUPKU
za javnu nabavku radova
Asfaltiranje puteva i javnih površina na teritoriji opštine Žabari
broj JN 20/2019

 

24-9-2019 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
24-9-2019 Konkursna dokumentacija