JN 1/2019 Odluka o dodeli ugovora

Letnje održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari“ broj JN 1/2019.

22-3-2019 Odluka o dodeli ugovora

06-03-2019.Poziv za podnošenje ponuda JN 1-2019

06-03-2019.     KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 1-2019

06-03-2019.  KONKURSNA DOKUMENTACIJA LETNJE ODRZAVANJE 2019

 

JN 4/2019 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova – broj JN 4/2019 „GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI I SANACIJI OBJEKTA SOCIJALNE ZAŠTITE NA KAT. PARC. 6757 K.O. ŽABARI“

21-3-2019. POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 4/2019

08-3-2019. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN 4/2019

08-3-2019. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 4/2019               KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 4/2019 (WORD)

JN 3/2019 Izmena dokumentacije

14-03-2019. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 3/2019

14-03-2019. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 3/2019

14-03-2019. OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

„Rušenje i uklanjanje ostatka izgorelog objekta u Aleksandrovcu“ broj JN 3/2019

06-03-2019.POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JN03-2019

06-03-2019.KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 03-2019

06-03-2019. KONKURSNA DOKUMENTACIJA (WORD) JN 03-2019

JN 2/2019 Izgradnja kablovskog voda

Izgradnja kablovskog voda za priključenje višeporodičnog stambenog objekta u ul. Kneza Miloša 117 u Žabarima na kp.br. 6755 K.O. Žabari iz KBTS „Žabari““ broj JN 2/2019.

06-03-2019 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  JN 2-2019

06-03-2019, KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 2-2019

06-03-2019, KONKURSNA DOKUMENTACIJA KABLOVSKI VOD

JN 30/2018 zaključen ugovor

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDU OTVORENOM POSTUPKU
za javnu nabavku radova
Rekonstrukcija saobraćajnica u opštini Žabari“ broj JN 30/2018

27.2.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06-2-2019. Odluka o dodeli ugovora Rekonstrukcija saobraćajnica u opštini Žabari“ broj JN 30/2018

23-1-2019.IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN 30/2018

23-1-2019 OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

23-1-2019 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 30/2018

25-12-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU 30/2018
25-12-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK br. 30/2018

 

PUBLIC INVITATION Number: 2 / 2018

an open procedure for awarding a public contract
on PPP with elements of concession
With
regard to
collection of bids aimed at awarding communal related activities pertaining to
collection, transport and disposal of municipal waste from the area of the municipality
of Zabari

 

Deadline for submission of bids:
Upon expiration of 60 calendar days as of the
date of publication in the “Official Gazette of
the Republic of Serbia” at least by 12:00 hours

Public opening:
Upon expiration of 60 calendar days as of the
date of publication in the “Official Gazette of
the Republic of Serbia” at 13:00 hours

Contact persons

Contact person: Milena Vasić, e-mail:             jn.zabari AT gmail.com

JAVNI POZIV broj: 2/2018

  otvoreni postupak dodele javnog ugovora
o JPP sa elementima koncesije
za prikupljanje ponuda za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti
sakupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada sa područja opštine
Žabari

14-1-2019.   KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA – OTVORENI POSTUPAK BR. 2/2018

14-1-2019. J A V N I P O Z I V broj: 2/2018 – otvoreni postupak dodele javnog ugovora o JPP sa elementima koncesije

 

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda: Istekom 60 kalendarskih dana od dana
objavljivanja u sl. glasniku RS do 12;00 časova

Javno otvaranje: Istekom 60 kalendarskih dana od dana
objavljivanja u sl. glasniku RS u 13:00

objavljeno u „Službenom glasniku RS“ broj 1 od 11. januara 2019. godine.

JN 29/2018 Zaključen ugovor

  1. Poziv za podnošenje ponuda 2018/12/19. godine
  2. Konkursna dokumentacija 2018/12/19. godine
  3. Odluka o dodeli ugovora u okviru javne nabavke „Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 29/2018.2018/12/28.
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru u okviru „Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 29/2018. datum 2019/01/09.

 

28