JН 08/2019 Oдлука о додели угововора

Асфалтирање путева на територији општине Жабариброј ЈН 8/2019

24-5-2019. Oдлука о додели угововора

12-4-2019   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова „Асфалтирање путева на територији општине Жабари“ број ЈН 8/2019

12-4-2019 Конкурсна документација

План јавних набавки за 2019. годину измене

 

ЈН 6/2019 Одлука о додели уговора

„Набавка канцеларијског материјала“ број ЈН 6/2019

15-5-2019. Одлука о додели уговора

23-4-2019. Измена конкурсне документације

23-4-2019.Конкурсна документација – измењена

19-4-2019. Конкурсна документација

19-4-2019 Позив за подношење понуда

ЈН 9/2019 Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари

Јавна набавка, отворени поступак  „Превоз студената основних и средњих школа са територије општине Жабари“ број ЈН 9/2019

13-5-2019.  Позив за подношење понуда

13-5-2019.Конкурсна документација

ЈН 4/2019 Закључен уговор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова – број ЈН 4/2019 „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ“

07-5-2019 Обавештење о закљученом уговору

18-4-2019. Одлука о додели уговора

02-04-2019 Пojaшњење конкурсне документације 4

28-3-2019. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBJEKAT SOCIJALNE ZASTITE

28-3-2019 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

25-3-2019  PDF       Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

21-3-2019. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 4/2019

08-3-2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН 4/2019

08-3-2019. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 4/2019               КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 4/2019 (WORD)

ЈН 05/2019 Услуге дератизације и сузбијања комараца

„Услуге дератизације и сузбијања комараца“ број ЈН 5/2019. са данашњим датумом, 2019/03/29. године. (наручилац Општинска управа Жабари).

06-05-2019 Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.1

06-05-2019. Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.2

15-4-2019. Одлука о додели уговора

29-3-2019. Позив за подношење понуда

29-3-2019 Конкурсна документација

ЈН 7/2019 Закључен уговор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за јавну набавку радова

„Вишепородични стамбени објекат к.п.бр. 6755 К.О. Жабари – спољно уређење“

број ЈН 7/2019

24-4-2019. Обавештење о закљученом уговору

12-4-2019 Одлука о додели уговора

29-3-2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

29-3-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН 1/2019 Набавка материјала за саобраћај

Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 1/2019.

14-04-2019. Обавештење о закљученом уговору

20-03-2019. Одлука о додели уговора

05-03-2019.  Позив за подношење понуда ЈН 1/2019

05-03-2019, Конкурсна документација ЈН 1/2019

ЈН 2/2019 Закључен уговор

Изградњa кабловског вода за прикључење вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима на кп.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС „Жабари““ број ЈН 2/2019.

11-4-2019. Обавештење о закљученом уговору

29-3-2019 >Одлука о додели уговора

06-03-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈН 2-2019

06-03-2019, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JN 2-2019

06-03-2019, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА KABLOVSKI VOD

ЈАВНИ ПОЗИВ 2/2018 Одлука о додели уговора

  отворени поступак доделе јавног уговора
о ЈПП са елементима концесије
за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности
сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине
Жабари

10-4-2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку „Обављање комуналне делатости сакупљања, транспорта и депоновања комуналног одтпада са подручја општине Жабари

14-1-2019.   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 2/2018

14-1-2019. Ј А В Н И П О З И В број: 2/2018 – отворени поступак доделе јавног уговора о ЈПП са елементима концесије

 

 

Крајњи рок за достављање понуда: Истеком 60 календарских дана од дана
објављивања у сл. гласнику РС до 12;00 часова

Јавно отварање: Истеком 60 календарских дана од дана
објављивања у сл. гласнику РС у 13:00

објављено у „Службеном гласнику РС“ број 1 од 11. јануара 2019. године.