ЈН 30/2018 Oдлука о додели уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
за јавну набавку радова
Реконструкција саобраћајница у општини Жабари“ број ЈН 30/2018

06-2-2019. Oдлука о додели уговора Реконструкција саобраћајница у општини Жабари“ број ЈН 30/2018

23-1-2019.ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 30/2018

23-1-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

23-1-2019 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 30/2018

25-12-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 30/2018
25-12-2018. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 30/2018

 

PUBLIC INVITATION Number: 2 / 2018

an open procedure for awarding a public contract
on PPP with elements of concession
With
regard to
collection of bids aimed at awarding communal related activities pertaining to
collection, transport and disposal of municipal waste from the area of the municipality
of Zabari

 

Deadline for submission of bids:
Upon expiration of 60 calendar days as of the
date of publication in the “Official Gazette of
the Republic of Serbia” at least by 12:00 hours

Public opening:
Upon expiration of 60 calendar days as of the
date of publication in the “Official Gazette of
the Republic of Serbia” at 13:00 hours

Contact persons

Contact person: Milena Vasić, e-mail:             jn.zabari AT gmail.com

ЈАВНИ ПОЗИВ број: 2/2018

  отворени поступак доделе јавног уговора
о ЈПП са елементима концесије
за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности
сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине
Жабари

14-1-2019.   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 2/2018

14-1-2019. Ј А В Н И П О З И В број: 2/2018 – отворени поступак доделе јавног уговора о ЈПП са елементима концесије

 

 

Крајњи рок за достављање понуда: Истеком 60 календарских дана од дана
објављивања у сл. гласнику РС до 12;00 часова

Јавно отварање: Истеком 60 календарских дана од дана
објављивања у сл. гласнику РС у 13:00

објављено у „Службеном гласнику РС“ број 1 од 11. јануара 2019. године.

JН 29/2018 Закључен уговор

  1. Позив за подношење понуда 2018/12/19. године
  2. Конкурсна документација 2018/12/19. године
  3. Одлука о додели уговора у оквиру јавне набавке „Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 29/2018.2018/12/28.
  4. Обавештење о закљученом уговору у оквиру „Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 29/2018. датум 2019/01/09.

 

28

ЈН 27/2018 Обавештење о обустави поновљеног поступка

„Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018/2019 години“ број ЈН 27/2018 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

04-01-2019. Oбавештење о обустави поступка ЈНМВ 27/2018 поновљени поступак

30-11-2018 OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

19.11.2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

19.11.2018 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

 

ЈНМВ 27/2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

04-01-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

13.11.2018. Oдлука о обустави поступка 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
за јавну набавку услуга
„Зимско одржавање локалних путева и улица на
територији општине Жабари у 2018/2019 години“
број ЈН 27/2018.

 

План јавних набавки за 2018. годину Општине Жабари са изменама

План јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари

 

21-12-2018, Седма измена плана јавних набавки за 2018. годину 

31-10-2018. Шеста измена плана јавних набавки за 2018. годину

25-9-2018.Пета измена плана јавних набавки за 2018. годину

06-9-2018  Четврта измена плана јавних набавки за 2018. годину

 

25.7.2018. Трећа измена плана јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари

 

 

24-5-2018.   Друга измена плана јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари

 Датум објаве Назив документа 
27.03.2018. Прва измена плана  јавних набавки за 2018.годину

План јавних набавки за 2018. годину Општине Жабари

 

 25-12-2018 Прва измена плана јавних набавки за 2018. годину
 Датум објаве Назив документа 
23.02.2018 План јавних набавки за 2018.годину

План јавних набавки за 2018.годину

 Датум објаве Назив документа  
22.01.2018 План јавних набавки за 2018.годину

ЈН 28/2018

„Зимско одржавање локалних путева и улица на

територији општине Жабари у 2018/2019 години“

број ЈН 28/2018.

24-12-2018. Oбавештење о закљученом уговору

20-12-2018. Одлука о додели уговора „Зимско одржавање локалних путева и улица на територије општине Жабари“

11-12-2018. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

11-12-2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА – седишта за бебе.

На основу члана 39.Став 2. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац општинска управа општине Жабари кога заступа начелник Миловановић Небојша позвао је понуђаче да доставе своју понуду за набавку добра – седишта за бебе.

  • Рок за достављање понуда 13.11.2018. год. до 12.00 часова