Procena uticaja na životnu sredinu 2021

22-3-2021. Obaveštenje o donetoj odluci kojom se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu privrednog društva “DORADO“ d.o.o. KRAGUJEVAC ulica Gajeva broj 31 04-3-2021. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu privrednog društva “DORADO“ d.o.o. KRAGUJEVAC…