Procena uticaja dokumenti septembar 2019

 

Procena uticaja na životnu sredinu rešenja

  1. Obeveštenje o donetom rešenju da je potrebna procena uticaja RBS Viteževo na žiotnu sredinu
  2. Obeveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja MRATINKOVIĆ NIKOLA (ZORAN) iz SIMIĆEVA

 

 

Inspekcija za zaštitu životne sredine

Izveštaj o radu za 2017. godinu

Kancelarija broj 16,

kontakt telefon 012/250-130, lokal 18

064/81-33-217.

Procena uticaja na životnu sredinu

02. novembar 2018.

  1. OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STUDIJU ZA POSTROJENJE
  2. Studija procene uticaja korkigovana 22 oktobar 2018

17Avgust 2018

  1. OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
  2. STUDIJA PROCENE UTICAJA NA S SR Projekat OTPADNE GUME ZABARI AVG 2018_

Jun 2018

  1. Obaveštenje potrebna procena uticaja OPŠTINA ŽABARI
  2. Obeveštenje nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu „DOKI BOX 035“ iz SVILAJNCA

maj 2018

  1. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU „DOKI BOX 035“ iz SVILAJNCA
  2. ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA TRETMAN NEOPASNOG OTPADA (OTPADNIH GUMA I PLASTIKE), KAPACITETA 20 TONA DNEVNO U ŽABARIMA NA KP BR 5153/3 U K.O. ŽABARI