Процена утицаја на животну средину 2021

22-3-2021. Обавештење о донетој одлуци којом се утврђује да није потребна проценa утицаја пројекта на животну средину привредног друштва “ДОРАДО“ д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ улица Гајева број 31 04-3-2021. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину привредног друштва “ДОРАДО“ д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ…

Инспеција за заштиту животне средине документи за 2021 годину

Годишњи план инспекције за заштиту животне средине ОУ Жабари_2021. Сагласност Kоординационе комисије ЗЖС_2021. Сагласност Министарства ЗЖС_08.12.2020.

Процена утицаја документи септембар 2019

Обевештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад Обевештење о пријему захтева за давање сагласности на студију о процене утицаја РБС Витежево на жиотну средину  

Обевештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ЖС, гасовода у општина Жабари

Обевештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ЖС, гасовода у општина Жабари

Процена утицаја на животну средину решења

Обевештење о донетом решењу да је потребна процена утицаја РБС Витежево на жиотну средину Обевештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја МРАТИНКОВИЋ НИКОЛА (ЗОРАН) из СИМИЋЕВА    

Процена утицаја на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене ЖС МРАТИНКОВИЋ НИКОЛА из СИМИЋЕВА Обевештење о поднетом захтеву за длучивање о потреби процене утицаја РБС Витежево на животну средину