Komunalna inspekcija i inspekcija za drumski saobraćaj i puteve

Plan inspekcijskog nadzora Komunalne inspekcije za 2019. godinu i pozitivno mišljenje nadležnog ministarstva
Plan inspekcijskog nadzora Inspekcije za drumski saobraćaj za 2019. godinu i pozitivno mišljenje nadležnog ministarstva

Izveštaj o radu 2017
Plan inspekcijskog nadzora za 2018

 

 kancelarija broj 12

 telefon broj 012/250-130 lokal 23

064/81-33-224.

Inspekcija za drumski saobraćaj